Friskvårdsbidrag och friskvårdstimmar - verktyg som främjar hälsan?

Är det lönsamt att satsa på friskvård till sina anställda? Ja, det vill i alla fall ansvariga inom branschen för träning och hälsa påstå.

Själva ”kärnan" i begreppet friskvård är att främja hälsa vilket är effekten av hälsoinriktade aktiviteter som till exempel fysisk aktivitet, kost, mental träning och stresshantering.
Dessa hälsoinriktade aktiviteter är en del av många gyms utbud vilket gör att vissa gym är idag en naturlig samarbetspartner för ett företag.

För att stimulera allt fler att ta hand om sin hälsa arbetar företag med två system - friskvårdsbidrag och friskvårdstimmar. För att få fler att börja träna kan företag skattefritt dela ut ”ett årligt friskvårdsbidrag” till sina anställda. Kritiker mot detta system anser att arbetsgivaren bara köper sig fri med gymkort och exempelvis massage. Ett friskvårdsbidrag för att delvis finansiera ett träningskort är perfekt för de som redan tränar, men det systemet får inte igång ”soffliggarna". Kritiker menar då att arbetsgivare som bara erbjuder ett friskvårdsbidrag tar inte riktigt begreppet friskvård på allvar.

I en Sifomätning som tidningen Arbetet lät göra 2010 svarade 67 procent av alla som tillfrågades att de får friskvårdsbidrag från sina arbetsgivare. Drygt fem år senare har den siffran stigit till 79 procent. Detta är självklart positivt och kan tolkas att arbetsgivarna tar sitt ansvar med att vara måna om sina anställdas hälsa. Men frågan är fortfarande - om man vill få bästa tänkbara resultat borde man satsa mest på de som har sämst hälsa, alltså de som inte tränar. Hur löser systemet med att dela ut ett friskvårdsbidrag denna utmaning?

Vidare exkluderar systemet med friskvårdsbidrag några stora målgrupper. Branschorganisationen Almega har länge lyft fram att systemet med friskvårdsbidrag gör att grupper som arbetslös, sjukskrivna och studerande har över huvud taget inte har rätt till något stöd. Folkhälsominister Gabriel Wikström håller med och menar att alla måste få samma möjlighet och inte bara de som befinner sig i arbetslivet. En översyn av systemet måste ske. Sifomätningen visar också att det är vanligare att tjänstemän får ett friskvårdsbidrag i jämförelse med arbetare. Denna orättvisa vill regeringen även försöka göra något åt.

Friskvardsbidrag

Arbetet har intervjuat Gabriel Wikström om systemet med friskvårdsbidrag där han säger - "Det finns en inbyggd ojämlikhet, något som vi känner igen från samhället i stort. Vi har visserligen en hälsotrend där vissa grupper motionerar mer, men sedan har vi andra grupper som rör på sig mindre än vad man kanske någonsin har gjort tidigare. Det här är ofta klassbundet. Vissa länder använder sig istället av mer generella skatteavdrag för friskvård som omfattar en större del av befolkningen än dagens svenska system".

Att individen får en subvention till sin friskvård är bra - oavsett om det är via friskvårdsbidrag eller generella skatteavdrag. Men för att nå ”soffliggaren”, de som riktigt behöver ta tag i sin hälsa finns även instrumentet med ”friskvårdstimmen”. Det innebär helt enkelt att man får lov att träna på arbetstid. Företag som vill vara framgångsrika måste rekryterar personal med rätt kompetens och sedan erbjuda en plan för framtida utveckling som ger ökade kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Men en annan förutsättning för framgång är att optimera personalens fysiska prestation genom att de har mer energi, ork, styrka och allmänt välbefinnande. Under arbetstid är det inget konstigt att man genomför fysiskt underhåll av en maskin som inte presterar på topp. Att under arbetstid satsa på ”friskvårdstimmar" för att ge individen ett fysisk underhåll för att kunna prestera på topp - borde vara lika självklar

Nu verkar det som att allt färre ser ut att kunna träna på arbetstid. När Arbetet 2010 undersökte hur många arbetare och tjänstemän som hade rätt att träna på arbetstid visade Sifos mätning att var tredje anställd, 33 procent, hade rätt att göra det. 2016 är den siffran nere i 28 procent. För tjänstemän är siffran högre men minskar. Vid den första mätningen visade det sig att nästan varannan tjänsteman – 44 procent – hade möjlighet att gå ifrån för friskvård. Nu är den siffran nere i 35 procent.

Friskvardstimme

En förklaring till minskningen kan vara att det rent praktiskt är svårt att utnyttja sina friskvårdstimmar. Ofta är förmånen kopplad till att den kan tas ut "när arbetet så tillåter”. Vid en hög arbetsbelastning fallerar systemet. Det kan också vara att ”friskvårdstimmen” inte får den avsedda effekten - personal som redan tränar använder den, medan stillasittarna inte gör det. Då tas denna förmån bort eftersom det inte ger avsedd effekt.

För att lyckas krävs istället att företaget planerar in träning på arbetstid som en obligatorisk aktivitet exempelvis två gånger per vecka för samtlig personal. Träningen är som vilken annan arbetsuppgift som helst, den ingår i befattningsbeskrivningar och i lönekriterierna.

Friskvårdsbidrag och friskvårdstimmar är definitivt viktiga verktyg för ett allt mer aktivt Sverige. Men för att friskvården på jobbet ska bli en stor succé räcker det inte, företagsledningen måste ta ett större grepp i sitt hälsotänk. Processen är komplex och utmaningarna många för att nå ut till de som verkligen behöver det. Men det finns många gym runt om i landet som - på ett effektivt sätt - kan inspirera till hälsa på arbetsplatser.

Grafik: Eva Vaihinen.

Rate this item
(0 votes)
Björn Johansson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo