Nytt rättsfall om Friskvårdsbidrag

I början av 2018 släppte Skatteverket ett förtydligande kring vilka regler som gäller för utnyttjande av friskvårdsbidrag. Dessa nya direktiv öppnande upp och gjorde vissa bedömningar enklare men samtidigt var allt inte glasklart.

En diskussion och oklarhet som levt vidare är - vilket årligt belopp är den övre gränsen som kan utnyttjad som ett skattefritt friskvårdsbidrag? Friskvårdsbidraget går under personalförmåner och för att det ska vara skattefritt måste det anses vara ”av mindre värde”. Men vilket belopp ska då anses som ”av mindre värde”? Skatteverket gick då själva ut med sin tolkning - där de ansåg att ett belopp  på 5 000 kr per person och är korrekt.
 
"Så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av ett mindre värde, 5 000 kronor, ska det betraktas som en skattefri personalförmån", sa då Pia Blank Thörnroos, jurist vid Skatteverket.
 
Skattenämnden ansåg att 6 500 kr var rimligt
Men detta var Skatteverkets egna tolkning och inget som var fastlagt som beslut från någon högre instans. Den anmälande individen ansåg att det mot kvitto skulle vara möjligt att få ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr per person och år. Personen drev fallet som prövades i Skattenämnden. Där förlorade Skatteverket - då Skattenämnden inte höll med Skatteverket att taket ska vara 5 000 kr utan de ansåg att 6 500 kr kan vara rimligt. Skattenämnden skriver i förhandsbeskedet att det i lagstiftningen inte är uttalat vad som avses med mindre värde.
 
Skatteverket gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen
Skatteverket var inte nöjd med det beskedet utan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu sagt sitt. De gick emot Skattenämnden och konstaterade - Friskvårdsbidrag om 6 500 kronor är inte en skattefri personalvårdsförmån. Denna summa är för hög. I domen hänvisar Högsta förvaltningsdomstolen till tidigare rättsfall där summor som 4 000 kronor ansetts vara mindre värde och konstaterar att huvudregeln är att förmåner en anställd får från sin arbetsgivare ska vara skattepliktiga. Bestämmelserna om skattefrihet för personalvårdsförmåner är ett undantag från denna regel och bör tillämpas restriktivt anser domstolen. 
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked blev alltså utdömt och nu verkar det vara 5 000 kr per person och år som är den övre gränsen?
 
Men allt är fortfarande inte glasklart
Tidigare har Skatteverket gjort bedömningen att beloppet som kan användas för friskvårdsaktiviteter ska delas upp enskilt - varje personalvårdsförmån för sig. Att få en personalvårdsförmån i form av exempelvis frukt och hälsodryck på arbetsplatsen påverkar inte en anställds möjligheter att få en skattefri förmån kring kostrådgivning. Ett skattefritt träningskort på ett gym påverkas inte av att arbetsgivaren erbjuder förmån av fri massage osv. Vi följer utvecklingen och ser om mer detaljerade besked kommer att presenteras framöver.
Rate this item
(0 votes)
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB