Rate this item
(0 votes)
Det är en självklarhet att alla medlemmar inte är lika och kan därför inte behandlas lika. Vi vet exempelvis att geografisk närhet är en viktig faktor när du väljer träningsanläggning. Vilka andra faktorer påverkar din målgrupps profil? Medlemmarna bor på olika adresser men merparten bor…
Rate this item
(0 votes)
Att träna på gym - ta i allt vad man kan, svettas och bli trött - är egentligen inte speciellt stimulerande. Men ändå strävar gymbranschen efter att leverera en positiv upplevelse. Är det faktiskt möjligt och vad innebär det egentligen? Kortfattat kan man säga att…
Rate this item
(0 votes)
Tillhör du ett gym som verkligen vill ge kunden högsta möjliga serviceupplevelse? Vill du samtidigt driva en riktigt lönsam business måste du kanske fundera över vad som ska ingå i ditt servicebegrepp. Gymbranschen agerar i en ”fixed cost business model”, det vill säga - att…
Rate this item
(0 votes)
Vilka insatser är mest effektiva för att leverera nöjda kunder som aldrig slutar? Alla gym inser vikten av att jobba med kundtrohet och förlänga perioden då en medlem stannar som kund. Vad ger bäst resultat? Är det nya fina maskiner? Rätt formade träningsprogram? Kompetent och…

Taxi till gymmet

november 16, 2015
Rate this item
(0 votes)
För en undersökning i USA sökte man människor som ville börja träna men av olika anledningar inte kommit igång. Man genomförde intervjuer med flera hundra personer och valde ut 20 stycken som länge velat börjat träna. Deras största hinder till att de inte börjat träna var…

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo