Rate this item
(0 votes)
Det är ett faktum - ingenting är konstant eller som de säger "nothing lasts forever". Allting förändras och allting utvecklas - här är gymbranschen definitivt inget undantag. I samband med att ett nytt år är på gång - är det säkert hög tid att du tog en djupare…
Rate this item
(0 votes)
Nya affärsmodeller ser sitt ljus i gymbranschen nästa dagligen. Nya trender, idéer och en utökad konkurrens är vardagsmat för dagens gymägare.  Vår industri handlar om att inspirera kunderna till en mer hälsofokuserad livsstil, leverera lite resultat och få kunden att känna sig omhändertagen. Och valmöjligheterna för kunden är…
Rate this item
(0 votes)
Att gymbranschen exploderat de senaste åren kommer inte som en överraskning för någon. Men hur många gym får egentligen plats i en stad? För att få ett svar måste man först ställa sig frågan - vad är ett gym? Alla är säkert inte överens om hur en…
Rate this item
(0 votes)
Vill vi att konsumenten ska uppfatta vår bransch som professionell - då krävs tydliga direktiv och regler. Tidigare i år fick vi mer detaljerade riktlinjer för bindningstider och nu finns det även direktiv på hur vi ska hantera uppsägningstider. För att få en klarhet i vilka ”rättigheter”…
Rate this item
(0 votes)
I takt med att branschen växer blir gymmen en allt mer attraktiv arbetsplats. Det sätter större krav på att ägare och chefer uppfyller de rättigheter en anställd har. En uppgift som kan verka utmanande då branschen har många anställda utan någon högskoleutbildning, att de anställda mestadels behövs…
Sida 1 av 13

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo