Print this page

Hur introducerar du en ny medarbetare?

Att rekrytera rätt är svårare än man kan tro. Och sen börjar processen med att lära upp din nya medarbetare.

Du har gått igenom en krävande process för att identifiera personer som kan vara tänkbara att nyanställa. På slutet planerar du in personliga intervjuer och efter lite vånda beslutar du "vem som ska få den nya tjänsten". Du pustar ut och tror att nu är allt på plats men egentligen har allt bara börjat - första steget efter en anställning är att ge din nya medarbetare en riktigt genomtänkt introduktion.
 
Vilket system använder du för att introducera en ny medarbetare?
Har ditt gym en strukturerad process för hur ni introducerar nya medarbetare? Enligt Arbetsmiljöverket har ett företag en skyldighet att genomföra en bra introduktion för nya medarbetare. Med en genomtänkt introduktion får din nyanställde bästa förutsättningar för att snabb komma igång, få fart på sin utveckling och komma med i gemenskapen. Tänk dig själv hur det är att vara nyanställd - en massa nya rutiner som ska läras in, teknik som ska behärskas och en hel del frågor som ska besvaras.
 
Insatsen som sker under själva rekryteringen får en ytterst begränsad effekt om den nya medarbetaren inte får rätt hjälp, utbildning, självförtroende och effektivitet i sina arbetsuppgifter. Första intrycket kan dessutom vara avgörande för om en person kommer att stanna kvar och trivas eller söka sig vidare. Beroende på position är där mycket praktiska saker som först måste på plats - kontorsplats, dator, mobiltelefon, tillgång till koder, log in till program för schemaläggning och personaladministration, anslutning till teamets slutna Facebook grupp, utskickslistor med mera. Redan här finns det tyvärr många gymverksamheter som fallerar - vilket självklart inte skapar ett positivt första intryck för en ny medarbetare.
 
Själva introduktionen är ett samspel mellan den närmaste chefen, medarbetarna och den nyanställde. Introduktionen blir mycket enklare om du har styrdokument som exempelvis extremt genomarbetade arbetsbeskrivningar, en personalhandbok samt nerskrivna arbetsrutiner. En ny medarbetare kan omöjligt komma ihåg allt som sägs och då är det viktigt att kunna ”läsa på och plugga in” moment som påverkar prestation och trivsel på arbetsplatsen.
 
Involvera en coachande mentor
Ett system som fungerar bra är att utse en ansvarig mentor. Det är personen som har huvudansvar för introduktionen - detta gör att din befintliga personal växer med sina uppgifter då de tvingas att läsa på, repeterar och tänka igenom vad de kommer att lära ut till den nya medarbetaren. Denna mentor ska nu se till att det finns en plan för att lära upp den nya medarbetaren. Det är en process som tar tid och kan pågå under tre månaders tid.
 
Tänk även på att det inte alltid är bra att bli ”för omhändertagande” utan istället låta den nya medarbetaren själv vara med i processen. Du har en tanke på ”vad som är viktigt att veta” medan medarbetaren kanske har helt andra frågor som hen vill få besvarat. Ge också den nyanställda mandat att komma med sin input på olika arbetsuppgifter. De kan med sin unika erfarenhet, tankar och idéer komma med värdefull input som utvecklar det ni redan gör idag. Tyvärr är det ett vanligare scenario att en ny person på en arbetsplats håller en låg profil, är ödmjuk och lyssnar in vad som sägs innan man anser sig kunna ta plats. Då riskerar du att denna person bara ”flyter in” i nuvarande rutiner och den kultur som finns på arbetsplatsen. Ska något utvecklas måste det utmanas och ifrågasättas - en perfekt uppgift för en ny medarbetare som ser på era rutiner utan tidigare påverkan.
 
Mentorn måste utöver att ta på sin lärande roll även ha en coachande befattning. Det är viktigt att stämma av med den nyanställde hur det går, svara på eventuella frågor och ge feedback. Ta hellre korta möten ofta än långa möten sällan. Se till att den nya medarbetaren är med och aktivt bidrar i diskussionen med sin input. Som mentor måste du ta vara på konstruktiva tankar, idéer och tips och även vara lyhörd för kritik.
 
Nästa steg
Ansvaret för att en anställd trivs, levererar och utvecklas på arbetsplatsen stannar inte av efter de första tre månadernas introduktion. De medarbetare som upplever att de är på fel jobb slutar ofta efter sex till nio månaders anställning. Det gäller därför att ständigt ha igång en dialog kring hur medarbetaren trivs samt om jobbet och företaget motsvarar förväntningarna. Finns det något som är otydligt, är målen för vad som ska presteras för höga eller låga? Den ständiga utvärderingen ska också komma från företagets sida - kanske är man besviken på den anställdes insats och något måste göras.
Rate this item
(0 votes)
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Latest from Björn Johansson

Related items