Personal som levererar till 110%

En oinspirerad anställd bryr sig inte om att engagera sig i era kunder. De är inte intresserade av att dela med sig av sina idéer eller följa driftsystemen ni arbetat fram. En förödande situation som snabbt minskar intäkterna som ert gym så väl behöver.

Omotiverad personal kommer till jobb, gör ett halvhjärtat arbete och fyller på sin höjd de förväntningar som ställs, men ger sällan eller aldrig det där extra. Deras hjärta och själ saknas i arbetet - känner du igen dig i detta när du bedömer er personal? Vad är lösningen? Det finns inga hemliga recept eller någon exakt vetenskap för hur man bygger ett funktionellt, produktiv och motiverat team. Det finns alldeles för många variabler att tänka på när du kombinerar ihop olika personligheter. Men det finns en hel del forskning på området och det är ett stort frågetecken kring varför ledningen ute på gymmen inte anammar detta mer.

Psykologen Abraham Maslows utvecklade sin behovstrappa redan i mitten av 1950-talet. Maslow konstaterade att vi drivs av olika behov som i hierarkisk ordning är:

• Grundläggande behov (ex mat, luft, kläder, tak över huvudet)
• behov av trygghet
• behov av kärlek och gemenskap
• behov av uppskattning
• behov av självförverkligande (ex resor)

De grundläggande behoven kan enklast uppfyllas genom pengar, med andra ord jobbar de flesta eftersom detta medel ser till att vi uppfyller alla individers grundläggande krav. Samtidigt hör vi ofta "pengar är inte allt och gör ingen lycklig". Nej, det må stämma men det löser i alla fall allas elementära önskan i sin existens. Men om nu inte pengar är drivkraften till all prestation - var finns motivationen till att personal ska leverera till 110%?

Inte oväntat visar studier att hög inre motivation är det bästa - viljan att göra något bara för att du vill (exempelvis jobba som volontär i Afrika). Det som ser till att ungdomar får bättre skolresultat och vuxna blir mer produktiva på sitt arbete. Anställda vill känna att de bidrar till en större sak, vilket ger deras arbete mening och syfte och bygger en känsla av gemenskap.

Motiverad personal

Din uppgift är att forma/utbilda/coacha dina medarbetare till att besitta en stark drivkraft och en hög inre motivation. Gymbranschen i stort består fortfarande av mycket (ung) personal som drivs av yttre motivation där de ställer upp med sin tid och en minimal nivå av engagemang gentemot att de får en lön. Mycket beroende på att vi aldrig tar oss tid att förklara vilken fantastisk påverkan vi har på våra kunders livskvalitet. Vi är inte tydliga med att framhäva hur allas insats påverkar slutresultatet. Vill du ha fullt motiverad personal måste du lägga tid, energi och resurser på att skapa en miljö där de kan blomstra i sin roll. Vår hälsa och vårt välmående ökar om vi upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Vi behöver känna att det finns ett syfte med det vi gör - och inse att vi bidrar i denna process dvs att just min insats spelar roll.

Egentligen handlar det om hederlig kompetensutveckling - vilket knappt existerar i gymbranschen. Nutek har gjort en undersökning på över 1 000 svenska företag som satsade i olika mängd av kompetensutveckling. Då fann man att organiserad kompetensutveckling hade den enskilt största effekten på både produktivitetsnivån och lönsamheten. Företag som satsat på tre olika kompetensgivande insatser under året hade 57 % högre lönsamhet jämfört med dem som inte satsade på någon kompetensutveckling.

Genom åren har jag lyssnat på massor av gymägare som klagar på sin personals engagemang och prestation. Var ligger felet - hos personalen eller ledningen som inte riktigt förstår vad det handlar om?

Rate this item
(0 votes)
Björn Johansson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo