Vart är du på väg 2018?

I dagens hårdnade konkurrens är där allt mindre utrymme för att ta felaktiga affärsbeslut - marginalerna minskar på alla fronter. Se därför till att du under 2018 lägger mycket tid på att ta fram tydliga mål för din verksamhet.

Att sätta upp mål kan uppfattas som väldigt enkelt och något som vem som helst kan göra. Men svårigheten är att sätta rätt mål, ta fram en åtgärdsplan som skapar en rimlighet i att uppnå målen samt att inte ge upp för tidigt. Alla gymmets medlemmar som ger ett nyårslöfte är ett lysande exempel på hur svårt det är att fullfölja ett mål. Oftast har de fel fokus på sitt nyårslöfte, de saknar en helhetsbild i sin åtgärdsplan där de oftast vill uppnå målet alldeles för snabbt (orimligt). Och vid minsta motgång ger de upp.

Men bra utformade mål hjälper oss att komma närmare våra drömmar och uppnå nya saker. De finns där för att hålla oss motiverade och vägleda oss så att vi hela tiden arbetar i rätt riktning med det vi vill uppnå. Målmedvetenhet ger oss struktur, en tydlig känsla av kontroll och stärker vår självkänsla. Genomtänkta och genuina mål kommer skapa effektivitet och är ofta till stor hjälp om oförutsedda händelser inträffar (exempelvis att en ny ”konkurrent" startar upp alldeles i närheten).

Det som redan funkar ska alltid utvecklas
När du utvecklar dina mål finns det en enkel regel - "När något fungerar, gör mer av det”. Branschen har en förmåga att hela tiden vilja utveckla och presentera nyheter. Självklart gäller det att hänga med i utvecklingen men du behöver inte alltid vara först med en ny ide. Bättre då att sätta fokus på att utveckla något som fungerar till något ännu bättre. Klassik cirkelträning är ett bra exempel. Cirkelträning har framgångsrikt erbjudits i i branschen sedan 1970-talet och det funkar ännu. Men formen och paketeringen har förändrats genom åren fastän grunderna är det samma. Cirkelträning funkar alltid - gör därför mer av det fast variera och modernisera din paketering.
 
Implementering är det viktiga
Det viktiga är inte att investera i nya tjänster och förbättra sin kompetens - utan allt sitter i implementeringen. Ett exempel, du kan köpa världens bästa dietbok - läsa den noggrant, ta anteckningar och sätta ett startdatum. Men denna nya kunskap har ingen funktion om inte tipsen och idéerna tillämpas. Du har kunskapen teoretisk men fullföljer den inte praktiskt. Oftast är det viktigare att vara en do:er och börja implementera trots att planen inte till fullo är dokumenterad och genomtänkt. Se därför till att dina mål har en tydlig koppling till att agera och genomföra.
 
Jaga nytt eller förbättra relationen med befintliga kunder
Kom ihåg att skilja på "transaktionsorienterad” mål jämfört med "relationsorienterad" mål. Är det fokus på transaktioner jobbar ni exempelvis med att betala ut bonus baserat på hur många nya medlemmar eller PT timmar som säljs. Motsatsen är då den relationsorienterade verksamheten. Relationer bygger ni exempelvis med att betala bonus baserat på hur många medlemmar som tränar 10 ggr de första åtta veckorna eller hur många medlemmar som kan tänka sig att rekommendera er till en vän. Skillnaden är stor - ska era mål ha fokus på att bara sälja nytt eller skapa en långsiktig och positiv relation med kunden? Genom val av mål förmedlar du ett budskap till din personal som grundar sig i ert gyms filosofi.
 
Samtidigt är det viktigt att förstå att det är era medlemmar som finansierar vidareutvecklingen av er verksamhet, dvs. att ni har råd att utbilda medarbetare, möjlighet att erbjuda skäliga löner, hålla er med den bästa utrustningen och erbjuda högsta möjliga servicenivå. En del av era mål MÅSTE därför tydligt kopplas med den tillväxt som ni får genom att få fler medlemmar, som betalar er mer pengar under en längre tidsperiod.

Några tips att tänka på
* Involvera din viktigaste personal i processen att sätta mål. De måste känna sig delaktiga och stå bakom besluten för att verkligen jobba hårt för att uppfylla de riktlinjer som ert gym ska ha fokus på.

* Skriv alltid ner dina mål. Genom att ha målen på papper ökar chanserna att du faktiskt kommer lyckas.

* Gå igenom målen minst en gång per vecka, vid behov du kan alltid uppdatera eller justera ett mål - saker och ting förändras. Men genom att regelbundet stämma av målen påverkas ditt undermedvetna hela tiden vilket du kommer ha stor användning för.

* Undvik generella mål utan var istället specifik. Ett bra uppsatt mål kan man inte misstolka utan de beskriver exakt vad man är ute efter. Ange aldrig att ”vårt mål är att få mer nöjda medlemmar” utan var mer specifik, exempelvis - ”vårt mål är att vi ska öka snittet på hur länge en medlem stannar kvar med 1,5 månader”. Ett specifikt mål är enklare att följa och lättare att utvärdera om man uppnått dem. Ett specifikt mål är också mätbart och ska dina mål verkligen ha en effekt måste de kunna mätas.

* Se till att dina riktlinjer har tydliga start och slutdatum, men samtidigt var inte rädd för att göra justeringar om det krävs. Bättre att jobba med en rimlig tidshorisont än orimlig samtidigt som du självklart inte hela tiden kan skjuta upp målet.

Så vad vill du egentligen? Vart är du på väg 2018? Kom ihåg - det är först när du har en bild av vart du är på väg som du kan bryta ned den i korta och långa mål och skapa en konkret handlingsplan.

Rate this item
(0 votes)
Björn Johansson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo