Samarbete löser Sveriges folkhälsa

Folkhälsoarbetet har fram tills idag haft mycket liten möjlighet att stötta individen. Statliga folkhälsoaktörer så väl som landsting och kommuner har begränsade möjligheter att nå individer och stötta dem i en hälsofrämjande livsstil. 

Medan befolkningen i allt högre grad drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar så träder hälso-och sjukvården först in i människors liv när vi redan blivit sjuka. Detta trots att hälso-och sjukvården enligt hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) har en roll i att förebygga sjukdom. Förhoppningen är att hälso-sjukvårdsystemet ser möjligheterna med gymträning och att det sannolikt kan bidra till minskade sjukvårdskostnader. Gymmens roll i det sjukvårdssystemet är uppenbart.
 
Träningsindustrin behöver se potentialen i att stötta människors hälsa på ett djupare plan. De byggda miljöerna för fysisk aktivitet har träningsindustrin redan skapat, med råge. Det finns gym snart i varje hörn i Sverige. Det essentiella som behövs är rekrytering av hälsokompetens och vidareutbildning av personliga tränare som yrkesgrupp samt ett genomarbetat arbetssätt och samarbete mellan de olika kompetenser som finns på träningsanläggningar. Träningsanläggningar med adekvat kompetens såsom personliga tränare, sjukgymnaster, kostrådgivare kan bli nyckelspelare i kampen mot livsstilsrelaterade sjukdomar. 
 
De hälsoekonomiska fördelarna med en mer fysiskt aktiv befolkning ligger på multimiljardbelopp. 2010 års folkhälsopolitiska rapport visade att:
 
…de samhällsekonomiska kostnaderna för fysisk inaktivitet och högt Body Mass Index (BMI) beräknas vara 25 miljarder kronor varje år. Beräkningarna visar att sjukdomar relaterade till fysisk inaktivitet kostar samhället 7 miljarder kronor varje år medan sjukdomar relaterade till högt BMI (högre än 25) kostar samhället 18 miljarder kronor årligen.
 
För att bemöta denna problematik och de enorma behov som finns krävs samarbete. Folkhälsomyndigheten understryker att det krävs ett brett samarbete mellan frivilligorganisationer, kommuner, landsting och statliga myndigheter för att hejda utvecklingen av livsstilssjukdomar. I arbetet för att främja fysisk aktivitet så är det önskvärt med ett samarbete som även inkluderar utbildningsföretag för personliga tränare.
 
Personliga tränare har en unik möjlighet att arbeta för att sänka antalet livsstilsrelaterade sjukdomar i Sverige. Sedan början av 1990-talet när personlig träning var lyxkonsumtion för människor som ville optimera sina levnadsvanor eller finslipa sina kroppar så finns idag andra möjligheter i personlig träning. Personliga tränare är en ännu outnyttjad resurs i folkhälsoarbetet för att stötta människor till hälsosamma levnadsvanor. 
 
Och personliga tränare behöver inte vänta på bättre tider för att göra detta arbetssätt till en naturlig del i sin verksamhet. De behöver inte ens vänta på träningsvärlden eller på att hälso-sjukvårdsaktörer inleder ett närmare samarbete med träningsanläggningar. De kan redan idag genom sin egen kompetens erbjuda klienter hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande träning och kostrådgivning.
 
Boken ”PT-Evolutionen: Vägen till hälsa & lustfylld träning” besvarar hur gym och konkret hur personliga tränare kan arbeta. Låt oss inte arbeta i stuprör där olika parter inte vet vad den andra gör. Låt oss dela erfarenheter. På statlig, kommunal ner till den faktiska verklighet där människor motionerar för att må bra. Detta är PT-evolutionens svar på folkhälsovärldens utsträckta hand.
 
HenrikBeyer
 
* Författare till artikeln är Hälsovetare och Författare Henrik Beyer. Läs mer om Henrik här >>
Klicka här om du vill beställa boken PT-Evolutionen: Vägen till hälsa & lustfylld träning >>
 
Rate this item
(1 Vote)
Björn Johansson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo