Positiva besked - naturaförmån vs friskvårdsbidrag

För bara några dagar sedan uppdaterade Skatteverket sin tolkning av reglerna förknippade med ”friskvårdsbidrag". En mycket intressant läsning för nu kan vi också lära oss mer om begreppet ”naturaförmåner”. 

Regelbundet har vi på GymBusiness försökt följa och reda ut alla lagar och regler kopplade till gymrelaterade förmåner. Dessa fördelar kan ett företag skattefritt erbjuda sina anställda. Det är inte lätt, gråzonerna är många och ibland är budskap från domstolar och myndigheter i konflikt med varandra. Än idag finns det oklarheter - vet du exempelvis vad som är skillnaden på personalförmån, naturaförmån och friskvårdsbidrag? Troligtvis inte. 
 
Men nu börjar bilden bli allt mer tydlig. För några dagar sedan släppte Skatteverket ett låååångt förtydligande. Skatteverket skriver där bland annat -
 
Med anledning av dom från HFD (HFD 2019 ref. 33) har frågor uppkommit om var gränserna går för skattefri motion och friskvård i olika former. Ställningstagandet tydliggör hur Skatteverket avser att tillämpa reglerna. Ställningstagande ersätter ställningstagandet Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja, dnr. 202 39595-18/111. 
 
De rättsliga bedömningarna har inte ändrats, med undantag för de beloppsmässiga konsekvenser för skatte- och avgiftsplikt som domen från HFD innebär. Om en arbetsgivare tillhandahåller flera motions- och friskvårdsförmåner som tillsammans kan anses överstiga mindre värde ska förmånerna anses skattepliktiga i sin helhet.
 
En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda friskvård som naturaförmån eller som friskvårdsbidrag.
 
En naturaförmån bestäms och betalas av arbetsgivaren. 
När arbetsgivaren bestämmer och tillhandahåller aktiviteter för motion eller friskvård så är det en naturaförmån. Det gäller i många fall när aktiviteterna tillhandahållas på arbetsplatsen eller i någon annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller abonnerar.
 
Exempel på sådana förmåner kan vara att personalen har tillgång till ett gym, massage eller kan delta i olika friskvårdskurser. Om arbetsgivaren väljer att erbjuda samtliga anställda exempelvis ett gymkort på ett visst angivet gym för enklare motion eller ett klippkort på en viss angiven simhall är det en skattefri naturaförmån.
 
En arbetsgivare som har anställda på olika orter och erbjuder de anställda motionsmöjligheter, t.ex. gym i egna lokaler, ska göra detta på alla orterna men det kan då vara skiftande arrangemang. Om bara några av arbetsplatserna omfattar egna gym eller annat friskvårdsalternativ, ska arbetsgivaren erbjuda även personalen på de andra orterna någon form av naturaförmån motsvarande det som övrig personal får.
 
Det finns inte någon fastställd beloppsgräns för skattefria naturaförmåner men förmånerna ska uppfylla kravet för enklare slag och mindre värde.
 
Ett friskvårdsbidrag är ett angivet belopp som den anställda får använda själv.
Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett visst angivet belopp som de efter eget val får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter är det ett friskvårdsbidrag. För att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefrihet krävs att samma belopp och villkor gäller för hela personalen. Det gäller även stora arbetsgivare som har anställda på flera orter i landet.
 
Beloppsgränsen för mindre värde och utbetalning av friskvårdsbidraget. Skatteverket anser att ett friskvårdsbidrag för enklare slag av motion och friskvård på 5 000 kr inklusive mervärdesskatt per år och anställd är av ett mindre värde.
 
GymBusiness egna slutsats.
Gymbranschen tackar Skatteverket för att man lägger tid på att ge tydligare direktiv. Det bästa med ”friskvårdsbidrag” och ”naturaförmåner” är att de går utmärkt att kombinera. Den ena tar inte bort den andra.
 
Nu kan du som gym göra en direktaffär med olika friskvårdsinsatser med företaget och detta kallas då ”naturaförmån”. Här finns ingen beloppsgräns. Sen gör ni som gym en indirekt affär med företagen när det gäller deras friskvårdsbidrag åt sina anställda. Här finns en beloppsgräns på 5 000 kr årligen inklusive mervärdesskatt. 
 
När sedan insatserna kopplade till naturaförmån och friskvårdsbidrag slås ihop - då kan det bli ett stort och väldigt givande samarbeta mellan gymmet och olika arbetsplatser. Och allt blir skattefritt, utan en begränsning på de 5 000 kr per anställd - suveränt.
 
 
Rate this item
(1 Vote)
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB