Nyheter

Nyheter (35)

I förhållande till viruset SARS-CoV-2 spridning verkar gymmen inte vare en speciellt (om något) farlig mötesplats. 

Läs vad Jacob Gudiol menar i en artikel publicerad på Tyngre.se -
 
En ny studie från Norge ger viss vägledning om att gymmet inte är en särskilt utsatt smittoplats. Men för oss här i Sverige gäller sannolikt alla redan kända förhållningsregler.
 
Sedan några månader lever vi alla i något av en ny värld. Ett virus som heter SARS-CoV-2 härjar över världen och på grund av det har vi alla fått ändra lite på hur vi lever våra liv. En sådan förändring är hur vi förhåller oss till gymmet, och många undrar; Är det säkert att gå på gymmet just nu? I många länder har man stängt träningsanläggningarna helt medan vi här i Sverige har låtit dem varit öppna även om många är osäkra både på om de ska gå dit och hur de i så fall bör bete sig om de är där.
 
Tidigt förra månaden släpptes en fallrapport från Sydkorea där man hade funnit att ett antal instruktörer smittat varandra under en workshop som varat under ett par timmar (1). Det man hade haft workshop i var något som kallades för Fitness Dance Classes, South Korea. De här instruktörerna hade sedan gått tillbaka till sina respektive gym och där även fört över smittan till deltagare i deras klasser.
 
De senaste månaderna har man via forskning kommit fram till att det troligen är vissa situationer som gör att den här typen av ”superspridningar” uppstår och bland de faktorerna som sticker ut är följande tre delar som japanska hälsomyndigheterna har summerat så här snyggt i en bild.
 
Så inomhus, många människor och höjda röster verkar vara tre faktorer som kan öka risken för att en person ska smitta flera samtidigt. Det är inte svårt att tänka sig att just ett danspass på ett gym uppfyller de här tre delarna. Vi har instruktörer som tränar på att ge direktiv medan det spelas hög musik samtidigt som de är inomhus och nära varandra. Dessutom troligen också med ”tyngre andning” som även det tros vara en riskfaktor för att det ska komma ut mer virus med utandningen.
 
Den här miljön kan också så klart uppfyllas inne på styrketräningsdelen av ett gym om de som tränar är ganska nära varandra och anstränger sig ordentligt när de lyfter vikter. Men det är inte heller svårt att se skillnaderna mellan mer vanlig gymträning och en dansklass.
 
En randomiserad studie på gym från Norge
Med den lilla introduktionen kring vad som verkar öka risken för att en ska smitta många och hur gymmet skulle kunna tänkas vara en sådan miljö så kommer vi till huvudämnet för den här artikeln, vilket är en randomiserad studie från Norge på om just gymmiljön verkar öka smittorisken.
 
När situationen var som värst i Norge så valde man att stänga ner alla gym och till vår glädje så valde man sedan inte bara att öppna upp allting igen utan istället så randomiserade man gymmedlemmar till att antingen få börja träna på gym eller inte. Alla som ville träna på gym blev alltså slumpmässigt indelade i två olika grupper och sedan följde man över tid för att se om risken för smitta ökade i gruppen som helt plötsligt också började hänga på gymmet några gånger i veckan.
 
Totalt var det drygt 3700 personer med i studien och av dessa var det drygt 1800 personer som fick lov att börja träna på gymmet. Förutom det här så fick det givetvis också de numera klassiska råden om att tvätta händerna, hålla avstånd, tänka på hygienen rent allmänt osv. Avståndet skulle vara minst en meter när det var lugnare övningar de gjorde och minst två meter när träningen var mer intensiv. De fick inte lov att använda duschen eller bastun och de blev inte tillsagda att använda mask.
 
Studien pågick i två veckor och de flesta av deltagarna var på gymmet många gånger under den tiden.
 
Endast en smitta och den skedde utanför gymmet
Totalt sett så hittade forskarna endast en ny smitta i den här studien. Det var en deltagare som inte hade varit på gymmet utan man spårade hens smitta till arbetsplatsen. De allra flesta av deltagarna blev testade en dryg vecka efter de två veckorna och totalt utfördes drygt 3000 tester. 
 
Det här är egentligen det stora problemet med studien i sig. Det är en väldigt liten mängd smitta i Norge och risken att bli smittad för alla deltagarna i den här studien var väldigt liten. Även om vi skulle anta att gymmet egentligen dubblar den absoluta risken för smitta så har risken ändå fortsatt att vara väldigt låg.
 
Det är därför lite tveksamt vad den här studien egentligen säger om risken i andra situationer. I Danmark där smittan verkar vara aningen högre så valde man att öppna upp gymmen för två veckor sedan och där har man valt ungefär samma direktiv som gällde för den här studien med tillägget att personer som vill använda mattor eller handskar behöver ha med sig egna hemifrån. 
 
Så är det säkert att till på gymmet? – i Sverige får vi nog mest undvika kända riskfaktorer.
 
Då Sverige är i en situation med högre mängd smitta än Norge är det oklart hur situationen skulle vara här med samma typ av upplägg. Jag gissar på att de flesta på gymmen i Sverige redan tänker på samma saker som deltagarna i den här studien fick som direktiv.
 
Det enda som jag kan tänka mig att en del inte tänker på är det här med höga röster och djupare andning som jag inte tycker att man har tagit upp lika mycket i media som de andra riskfaktorerna.
 
Så träna med försiktighet och håll avståndet, stanna hemma om du är sjuk, undvik nya kontakter som att passa någon i bänken som du inte umgås med annars osv så ser jag ingen anledning till att tro att gymmet är särskilt farligare än någon annan situation inomhus.

Actic har släppt sin delårsrapport för 1 april - 30 juni. Intressant läsning för hela branschen med tanke på rådande pandemi. 

I ett pressmeddelande menar Actic att årets andra kvartal är starkt påverkat av Coid-19. De har agera ansvarsfullt och följt de rekommendationer respektive lands hälsomyndighet har påtalat. Medarbetare och medlemmars säkerhet har varit högsta prioritet. 
 
För att kunna fortsätta erbjuda träning för medlemmar har träningsutbudet anpassats med en kraftigt ökad volym av utomhusträning samt möjlighet till guidad träning och inspiration genom Actics digitala kanaler. Medlemmarnas respons har varit positivt och Actic ser en återhämtning i nyförsäljning av medlemskap under slutet av kvartalet.
 
Enligt VD Anders Carlbark är de finansiella resultaten starkt påverkat av de konsekvenser Covid-19 medfört där nedstängda anläggningar (i länder utanför Sverige) och ett avvaktande kundintresse för att teckna nya medlemskap är två av huvudfaktorerna. Dock menar Anders att med en stark kostnadskontroll och snabba proaktiva anpassningar till omständigheterna har Actic lyckats parera intäktstappet och skapat ett bättre resultat än vad tidigare kommunicerat.
 
Actic redovisar under det andra kvartalet en nettoomsättning om 157 miljoner kronor, vilket är en minskning på 81 miljoner kronor (- 34%), jämfört med föregående år. Av minskningen menar Actic att cirka 73 miljoner kr kan hänföras till Covid-19 effekter. 
 
"Vi har haft anläggningar i Tyskland och Norge stängda under större delen av perioden och nyförsäljning och PT-försäljning har varit låg under pandemin. Som ett led i att främja riskgrupper och våra seniora medlemmars hälsa och säkerhet har vi erbjudit dessa grupper att frysa sina medlemskap.  Denna åtgärd har påverkat våra intäkter negativt i kvartalet med 15 miljoner kr. Åtta avvecklade anläggningar har därutöver bidragit med 8 miljonor kr i minskade intäkter”, säger Anders Carlbark.  
 
Men även stora kostnadsbesparingar har skett. Actic har sänkt sina personalkostnader och övriga externa kostnader i kvartalet med hela 70 miljoner kr (- 37%). En del av kostnadsbesparingarna härrör sig till det besparingsprogram om 40 – 50 miljoner kr som kommunicerades för ett år sedan, men vi utöver det har Actic arbetat hårt med att sänka kostnaderna och optimera driften. Av kostnadsbesparingen utgörs endast 16 miljoner kr av statliga stöd. Tack vare att Actic parerat intäktstappet med god kostnadskontroll blev rörelseresultatet (EBIT) i kvartalet -8 miljoner kr. 
 
"Inför Q3 bedömer vi att vi kommer tappa omsättning med cirka 15 - 20 % jämfört med föregående år. Detta antagande bygger på att nyförsäljningen fortsätter att återhämta sig och att vi gradvis kan få igen en del av de medlemmar vi förlorat i innevarande kvartal.  Vi tror även att återhämtningen tar längre tid i mindre orter än i större städer, vilket vi tar höjd för i vår handlingsplan.  De kostnadssänkande aktiviteter vi genomfört innan och under pandemin gör att vi bedömer att vi kan parera intäktstappet med en lägre kostnadsnivå”, avslutar Anders Carlbark.
 

För en Svensk är det svårt att förstå vilken ”gymkaos” som finns runt om i världen.

Det är absolut ingen självklarhet att alla gym är öppna - tvärtom. Och är gymmen öppna finns det en mängd restriktioner.
 
I början av juni månad hade de flesta gym (med restriktioner) i USA öppnat igen. Men sen blev det bakslag med nya covid-19 utbrott. Det innebar att i stater som Kalifornien, Arizona, Texas och Florida fick gymmen antingen stänga igen eller hålla öppet med väldigt hårda restriktioner. Tänk dig vad detta gör för förtroendet bland dina medlemmar - vem vill ha ett aktivt kort eller köpa ett nytt gymkort i sådana osäkra tider?
 
Restriktionerna som gym utsätts för kan vara:
 
* Självklart en massa regler gällande renlighet i gymmet.
 
* Gymmet får bara ta emot 50 % av normalt antal besökare per dag.
Detta kan innebära att man som kund måste bokas sitt besök i förväg.
 
* Alla - personal och kunder måste bära ansiktsmask.
 
* Ingen för använda omklädningsrummen.
 
* Alla vattenpåfyllnings ställen stängs av.
 
* Många gruppträningssalar är stängda eller får endast ta emot ett fåtal deltagare.
 
* Om man kör gruppträning kan det finnas restriktioner på att det måste vara 30 minuter mellan passen. Allt för att personalen ska hinna rengöra salen ordentligt.
 
* Kardio - och styrketräningsmaskiner måste stå med minimumdistans av ca 2 meter mellan varandra - vilket kan leda till att en hel del maskiner måste plockas bort.
 
Gym stämmer staten
I staten New York (med nästan 20 miljoner invånare) har ännu inga gym öppnat - trots att de tidigare blivit lovat att öppna igen under fas 4 av deras modell för att öppna upp samhället igen. Detta uppfattas ”som en skandal” eftersom exempelvis köpcentra i New York nu får vara öppna. Men som sagt - gymmen ska vara stängda och det finns inget datum när de får öppna igen. 
 
Nu har därför "The NY Fitness Coalition” bildas. Detta är en sammanslagning av drygt 600 gym i New York området. De har nu gått ihop och stämmer den Amerikanska staten.
 
”Det känns som om vi i gymbranschen har blivit glömda. Ingen lyssnar på oss och politikerna lägger oss långt ner på prioriteringslistan. Detta trots att ”ha sin goda hälsa” är extremt viktigt för att befolkningen ska må bra och fightas mot pandemin. Vi måste agera och därför kommer vår stämning”, säger Christina Krzywonos, delägare till Kingston Gym.
 
Gym tar bort sina dörrar
Det privatägda gymmet Atilis Gym har också agerat ganske extremt. De trotsade först guvernörens direktiv på att hålla stängt och lät sina kunder (under restriktioner) träna på gymmet. Det innebar att statliga tjänstemän och polis kom till gymmet och stängde dörrarna. De till och med bytte lås.
 
Ägarna till gymmet gick då till domstolen och la fram sina argument om att få hålla öppet. Gymmet vann och fick ett domstolsbeslut på att få öppna igen - men då för att sälja kosttillskott. Om träning skulle ske var den tvungen att genomföras utomhus.
 
Efter ett tag tröttnade ägarna på att dagligen dra ut all utrustning utomhus och flyttade in träningen i gymmet igen. Självklart reagerade tjänstemän och polis igen - och hotade att komma tillbaka och stänga gymmet. Då beslöt ägarna att helt enkelt plocka bort entrédörrarna till gymmet - så det fanns inga dörrar att stänga. Istället flyttade ägarna in i gymmet, sov där och vistades 24 timmar om dygnet i gymlokalen. Allt för att deras kunder skulle kunna få gymma utan en massa tröga politikers påverkan.
 
Självklart gick då de statliga tjänstemännen till domstolen och ville få ägarna fängslade. Men, trots att gymägarna inte följde de direktiv som finns, avvisade domaren att ägarna skulle fängslas. 
 
Det hela har gett Atillis Gym en massa publicitet och en mängd fans som är på ägarnas sida. Tiotusentals dollar är insamlade för att ge ägarna stöd i eventuellt framtida rättsliga efterspel.
 

Teamet på Reed Exhibitions har meddelat att FIBO Köln inte kommer att äga rum som det live-evenemang som hoppats, utan istället svänger mässan till ett digitalt format 2020.

Är du verksam på en ledande position i gymbranschen har du garanterat hört talas om FIBO. Det är den ledande internationella mötesplatsen för branschen inom träning och hälsa. Här samlas vanligtvis under 4 dagar nästan 150 000 besökare som på en yta av cirka 160 000 kvadratmeter kan ta del av över 1 100 utställares utbud. 
 
Årets FIBO-mässa blev på grund av pandemin, först flyttat från april till oktober. Sedan beslutade man att bara arrangera delen för branschfolket och ställa in hela konsumentdelen. Nu står det även klart att b2b delen i sitt liveformat inte längre kommer att genomföras 2020. Istället satsar man på en digital mässa den 1 - 3 oktober.
 
Redan från början hade vissa utställare uttryckt oro över den kortare tidsskillnaden mellan att under 2020 köra FIBO i oktober och sedan bara cirka sex månader senare köra FIBO, på sin vanliga tidpunkt, i april 2021. Utställare menade att det gav mindre tid att följa upp och konvertera de leads man fick in och det var tufft ekonomiskt att budgetera för två FIBO mässor så nära inpå varandra.
 
Hans-Joachim Erbel, VD för Reed Exhibitions Deutschland GmbH, menar - ”Tillsammans hade vi hoppats att vi skulle kunna komma tillbaka på rätt spår med branschen i oktober efter månaderna med lockdown. Tyvärr kommer detta inte vara fallet på grund av den pågående utvecklingen av pandemin och den osäkerhet som detta medför".
 
Arrangemanget kommer nu att äga rum som en helt digital produktion - FIBO@business. Eventet kommer att samla deltagarna i internationella forum, kongresser och andra format, inklusive en onlineutgåva av European Health and Fitness Forum från EuropeActive.
 
Konsumenter kommer att erbjudas ett speciellt virtuellt evenemang med FIBO@home.
 
"Många av våra utställare begärde ett alternativ till live mässan där alla träffas ansikte mot ansikte. Med FIBO@business är vårt mål att erbjuda ett händelseformat som - speciellt i denna extraordinära situation - kommer att koppla ihop branschen på ett säkert sätt, för att snabbt ge den nödvändiga drivkraft och nystart som behövs, när krisen lättare", menar Hans-Joachim Erbel.
 
FIBO@ lägger fokus på fitness, hälsa, fysioterapi, och förebyggande hälsa. FIBO´s globala känsla och utbud kommer att återspeglas i den digitala mässan.
 
European Health and Fitness Forum startar den 30 september som en hybridhändelse - delvis online och delvis på plats i Köln.
 

Det är hög tid för Svensken att bränna mer fett. Ny studie visar att redan ett BMI på 30 är en allvarlig riskfaktor vid covid-19.

Risken att drabbas av svåra komplikationer och livshotande andningsproblem vid covid-19 ökar markant vid ett BMI på 30. Det menar en grupp italienska forskare som har analyserat nästan 500 fall där patienter vårdats på sjukhus efter att ha smittats av det nya coronaviruset. 
 
Från England visar forskning från University of Liverpool att fetma ökar risken för att dö av SARS-CoV-2 med 38 procent. Vidare ser vi i uppgifter från Engelska NHS att hela 75 procent av människor som har legat inlagda på sjukhus med Covid-19 var överviktiga eller feta.
 
I dag går gränsen för när övervikt ska betraktas som en riskfaktor vid covid-19 vid ett BMI på minst 40 i stora delar av världen, däribland Sverige. Det värdet baseras på undersökningar som gjordes tidigt under pandemin, och som inte omfattade lika många patienter. Det bör därför sänkas, skriver forskarna i sin studie som publiceras i tidskriften European Journal of Endocrinology.
 
”BMI-gränsen bör omvärderas så att vi fångar upp de personer som löper högre risk att drabbas av en allvarligare infektion, och för att inte underskatta hur svåra konsekvenser en smittspridning kan få i samhället, i synnerhet i länder med högre andel fetma i befolkningen”, säger Matteo Rottoli, läkare och forskare vid Universita di Bologna.
 
Ett problem när det gäller att isolera övervikt som riskfaktor vid covid-19 är att personer med fetma ofta har följdsjukdomar som också kan förvärra sjukdomsförloppet, exempelvis högt blodtryck, diabetes och hjärtproblem. Men de italienska forskarna har kontrollerat för sådana faktorer och menar att deras studie visar att fetma utgör en oberoende riskfaktor, oavsett andra tillstånd, ålder och kön.
 
Urban Nylén, som är medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, meddelar i en skriftlig kommentar till TT att när Socialstyrelsen i april sammanställde den svenska listan över riskgrupper för allvarlig sjukdom vid covid-19 fanns indikationer på att redan övervikt, vilket är ett BMI på 25–29,9, innebär en tydlig risk. Men när det vetenskapliga underlaget som då fanns vägdes samman blev gränsvärdet ett BMI på 40, i linje med många andra länders riktlinjer. 
 
Nu vet vi att detta är fel - risken att drabbas hårt av covid-19 ligger betydligt lägre än ett BMI på 40. Det är alltså verkligen dags för individen att ta tag i sina mat- och motionsvanor. Folkhälsomyndigheten rapporterar att andelen vuxna mellan 16–84 år med antingen övervikt eller fetma ligger i Sverige på över 50 %. Andelen med fetma har tredubblats sedan 1980-talet, vilket betyder att över en miljon vuxna Svenskar i dag har fetma. Hur många dödsfall relaterade till covid-19 kunde undvikas om Svensken var i bättre form? Med bättre syreupptagningsförmåga och rätt fördelning av kroppsvikten hade sjukvården aldrig utsatts för den enorma belastning som har skett i dessa pandemitider. 
 
Ska vi äntligen se ett uppvaknande från den medicinska fakulteten. Förstår de nu att ”exercise and good nutrition are pure medicine”. Kommer vi för första gången i historien se att läkare agerar på rätt sätt? Innan man som läkare funderar på att skriva ut mediciner handlar det om att få en befolkning i fin form. Gymmen står starka och är redo att få chansen att förbättra den Svenska folkhälsan till nivåer ingen trodde var möjligt. 

Medley är en av Sveriges ledande aktörer i bad- och friskvårdsbranschen och startade sin verksamhet 2001. 

Fler än 20 bad- och träningsanläggningar fördelade på 17 kommuner drivs idag av Medley. Medleys affärsidé är att driva familjära, inspirerande mötesplatser för upplevelser, träning och hälsa, i vatten och på land. Ofta finns det någon aktivitet för alla från 0 - 100 år. På flera av anläggningarna är där även café och relaxer. I flertalet fall bedrivs verksamheten i anläggningar som ägs av kommuner, men verksamhet bedrivs även i egna lokaler.  
 
År 2019 var omsättningen var 330 miljoner kronor och antalet fast anställda cirka 250 personer. 
 
Några av de senaste tillskotten är anläggningar som finns i Kungsbacka och Fjärås. Nu är det även klart att Medley får fortsätta att driva verksamheten i Nacka simhall och Näckenbadet i ytterligare minst fyra år.
 
Full fart i Nacka
Medley driver Nacka simhall och Näckenbadet på uppdrag av Nacka kommun sedan 2014 och vann nyligen upphandlingen om driften för de kommande fyra åren, med möjlighet till två plus två års förlängning.
 
"Vi är såklart väldigt glada och stolta över att ha fått förtroende att fortsätta driva och utveckla verksamheten i Nacka simhall och Näckenbadet", säger Medleys VD Claes Mittjas.
 
I Nacka kommuns upphandling av driften bedömdes Medleys anbud som det mest fördelaktiga, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Avtalet löper på 4 år med 2 optioner på 2 år vardera, totalt 8 år.
 
"Vi som jobbar här i anläggningarna är jätteglada och taggade att fortsatt få ta hand om alla våra härliga medlemmar och besökare. Det känns i hjärtat idag", säger anläggningschef Åsa Myhrberg.
 
Medley Kungsbacka satsar på Biocircuit
Nyligen lanserar Medley Kungsbacka badhus Biocircuit. Det är en effektiv och rolig typ av cirkelträning i automatiserade träningsmaskiner.

Medley menar att Biocircuit innebär helt nya möjligheter och ett nytt sätt att träna på gym där gymbesökaren guidas genom ett valt träningsprogram. Maskinerna ställer in sig automatiskt utifrån de egna inmatade förutsättningarna och ser till att hela kroppen tränas såväl effektivt som rätt och säkert.
 
Biocircuit
 
"Att träna på gym kan ibland upplevas svårt och ta emot om man inte har tidigare erfarenhet. Även om man som ny får en gymintroduktion så kan det vara en utmaning att hålla koll på maskiner, inställningar och repetitioner. Det är något Biocircuit råder bot på. Det enda som behövs är en första genomgång och inställning tillsammans med en av våra instruktörer, därefter guidas du genom valt träningsprogram varje gång du loggar in. Man skulle kunna säga att det är lite som att ha sin egen träningsguide på gymmet", säger Åsa Änghede, ansvarig för Träning & Hälsa på Medley.
 
Cirkelträningen i Biocircuit är individuell och passar alla, oavsett träningsvana eller tidigare erfarenhet. Cirkeln kan köras i 5 olika program; Start moving, Stay young, Tone your body, Lose weight och Boost performance. Med dessa program får man hela tiden progression och resultat i sin träning. Det finns även variationer på de 5 olika programmen vilket gör att variationen på cirkelträningen är väldigt stor.
 
 

KlubbSverige har sedan 2005 jobbat för ett aktivt Sverige och har sedan start vuxit stadigt i både medlemsantal och aktiviteter. Nu tar man nästa steg i sin utveckling.

KlubbSverige utökar teamet och erbjudandet ytterligare genom att ta in Josefin Falck som Senior Content Manager och ansvarig för det nya affärsområdet som har till uppgift att genom datadriven och automatiserad kommunikation stärka träningsanläggningarnas digitala kundresa. Josefin kommer även aktivt arbeta med att utveckla och förstärka KlubbSveriges nya sälj- och marknadsföringskoncept BOOST.
 
Josefin Falck är PT:n som blev civilekonom och expert på digitala kundmöten. Efter att ha lett digitala marknadsföringssatsningar på en av landets största advokatbyråer blev hon 2018 headhuntad till Qliro, ett av Sveriges just nu snabbast växande fintechbolag, för att vara med och bygga upp den digitala kundresan. Hennes bakgrund från träningsbranschen i kombination med erfarenheten av individanpassad och automatiserad kommunikation gör henne perfekt för rollen hos KlubbSverige. 
 
”Det ska bli väldigt kul att få vara med på KlubbSveriges resa och att tillsammans med våra medlemmar få bidra till ett aktivare och hälsosammare Sverige. Inte minst i dessa tider när vi blir påminda om hur viktigt det är att vi tar hand om vår hälsa. Att få vara en del av det här härliga teamet känns såklart fantastiskt och vi ser en stor potential i det nya affärsområdet”, säger Josefin. 
 
Med nya tjänsten BOOST erbjuder KlubbSverige gymmen en kombination av konkreta marknadsföringsidéer, egna kampanjsidor, personlig säljcoachning och statistik på sina kampanjer. Vidare kan man en gång per månad ta del av en speciell webbinargrupp. Detta digitala möte har fokus på att titta närmare på utfallet av olika kampanjer, analysera och få nya tips. Målet är att alla lär sig tillsammans för att boosta varandras business.
 
”Med vår lansering av BOOST och vår satsning på datadriven kundkommunikation så är vi helt klart på väg in i en ny spännande fas med KlubbSverige. Men det ställer samtidigt nya krav på kompetens hos oss som leverantör. Vi gav oss ut på jakt efter en person med spetskompetens inom copy, ett genuint träningsintresse och en gedigen erfarenhet av automatiserad kundkommunikation. En tuff kravlista, men Josefin uppfyller alla kraven och mer därtill. Vi är superpeppade på att få Josefin som ny kollega och att tillsammans ta KlubbSverige och våra kunder med på denna nya resa”, säger Stefan Tingwall VD på KlubbSverige.
 

Nordic Wellness har lanserat en webshop med många spännande produkter – och medlemmarna kan träna sig till rabatt.

Med sina 250 klubbar och över 300 000 medlemmar är Nordic Wellness en dominerande aktör på marknaden. Nu vill Nordic Wellness ge sina kunder mer än hälsa, styrka och kondition när de tränar hos friskvårdskedjan. Därför har man öppnat en ny webshop. Här kan medlemmarna välja och vraka produkter från fler än 40 utvalda varumärken.
 
De flesta av kedjans större klubbar med längre bemanningstider kommer att agera utlämningsställe. Kunder som inte har en klubb i närheten som fungerar som utlämningsställe får paketet skickat till närmsta ombud.
 
"I takt med att vi växer har även våra medlemmars efterfrågan på produkter växt. Äntligen kan vi tillgodose det behovet på ett ännu smidigare sätt”, säger Linda Adehög, Marknadschef på Nordic Wellness. 
 
Träning som rabatt
Alla aktiva medlemmar på Nordic Wellness kan använda sin träning för att få rabatt på produkterna i shopen. Med belöningskonceptet Triggz som är kopplat till inpasseringarna på klubben – får medlemmarna allt större rabatt desto mer de tränar.
 
För att maximera motivationen och minimera eventuella träningströsklar tog Nordic Wellness fram konceptet Triggz för sina medlemmar redan 2013. Det gjorde dem till den första friskvårdskedjan i Sverige att arbeta med ett lojalitetskoncept för sina medlemmar.
 
Varje gång en medlem checkar in på en Nordic Wellnessklubb, eller kör ett pass med Wellness Online, belönas deras konto med 100 respektive 50 Triggz. Detta ger en översikt på träningen samtidigt som det låser upp fina rabatter och belöningar längs vägen. Rabatterna som medlemmarna samlar på dig kan användas till produkter som säljs på klubben. 
 
Nordic Wellness anpassar sig till framtiden 
Sedan Coronapandemin bröt ut har träningsbranschen behövt agera snabbt för att Sverige inte ska bli så stillasittande att det påverkar folkhälsan allt för negativt. För Nordic Wellness har det inneburit att satsa stort på utomhusträning, utöka onlineträningen och göra den mer tillgänglig, samtidigt som en rad åtgärder på anläggningarna har utförts för att göra de så säkra som möjligt.

Men att Nordic Wellness öppnat en webshop var planerat långt före krisen. Nyheten är snarare ett tecken på att träningsbranschen alltid behöver ge nya möjligheter och fler incitament till träning och hälsa.
 
"Nordic Wellness finns för att så många som möjligt ska nå sina träningsmål. För oss gäller det alltid att komma på och utveckla fler sätt att hjälpa våra medlemmar. Den här nyheten är efterlängtad och vi hoppas att det kommer att uppskattas av våra medlemmar såväl som nya kunder", säger VD Magnus Wilhelmsson.
 

SATS Group har nu redovisat sina nyckeltal för första kvartalet 2020. En period som självklart delvis är påverkad av covid-19 pandemin. 

SATS Group är genom sina varumärken och koncept SATS, ELIXIA, Fresh Fitness och HiYoga den ledande Nordiska gymkedjan. De har cirka 250 klubbar, mer än 10 000 anställda och nästan 700 000 medlemmar.
 
Samtliga SATS gym stängdes tillfälligt
SATS stängde tillfället alla sina klubbar den 12 mars men återöppnade i Sverige den 26 mars och i Finland den 24 april. Gymmen i Norge och Danmark är ännu stängda. Gymmen som är öppna i Sverige och Finland hade initialt ungefär hälften av träningsbesöken i jämförelse med samma period förra året. Därefter har det gradvist ökat och under den första veckan i maj var antalet besök 76 % av förra året i Sverige och 51% i Finland.
 
För att få ihop ekonomin på bästa sätt agerade SATS snabbt med att sänka kostnadsbasen med cirka 20 %. Detta genom att exempelvis tillfälligt permittera mer än 5 000 anställda i Norge och Danmark. Siffrorna förbättrades även av stöd från statliga kompensationspaket. Samt att medlemmarna stannade kvar och betalade en reducerad avgift - eftersom de bland annat kunnat ta del av ett omfattande digitalt träningserbjudande.
 
Några nyckeltal för det första kvartalet 2020:
* Minskning av medlemsbasen med 1% jämfört med förra året. Detta enligt SATS på grund av en negativ försäljningseffekt från covid-19
 
* Totala intäkter på 990 miljoner NOK jämfört med 1 010 miljoner NOK förra året (-2%). Uppskattad covid-19-relaterad intäktsförlust på 110 miljoner NOK.
 
• Justerad EBITDA på 40 miljoner NOK, en minskning med -67% från 120 miljoner NOK förra året, inklusive en uppskattad negativ EBITDA-effekt på 85 miljoner NOK från covid-19.
 
Mycket fokus på online tjänster
Under denna pandemiperiod har SATS lanserat ett omfattande digitalt erbjudande - både ett begränsat gratiserbjudande för icke-medlemmar och full digital tillgång för SATS-medlemmar. SATS erbjuder digitalt cirka 10 live klasser varje dag och har mer än 100 tillgängliga klasser i sitt digitala bibliotek. Här finns också en del audio produkter, digitala kontorsövningar och ett flertal digitala träningsprogram. 
 
Vidare har SATS lanserat fysioterapi på nätet, online rådgivning inom personlig träning och näringsrådgivning samt introducerat flera nya kommersiella digitala partnerskap i en e-handelslösning. Detta har resulterat i en rekordhög digital användning, med mer än 1,2 miljoner träningspass levererat online under första kvartalet. Detta är en fantastisk ökning på 485 % jämfört med förra året. De live klasser som erbjuds online har haft cirka 1 000 deltagare per klass och mer än 100 000 av SATS medlemmar har tränat digitalt med SATS under corona-tiden.
 
Fortsatt covid-19 påverkan
SATS räknar med att de negativa effekterna som orsakas av covid-19-utbrottet kommer att råda en tid efter att alla klubbar i Norden öppnats upp igen. Men är samtidigt övertygade om att de långsiktiga utsikterna fortfarande domineras av samhällets ökade fokus på hälsa och välbefinnande. 
 
”Folkhälsan är viktigare än någonsin, men aktiviteten i befolkningen har definitivt minskat under denna pandemi period. SATS är redo att öppna upp alla sina klubbar på ett säkert och ansvarsfullt sätt och fortsätter att göra den nordiska befolkningen friskare och lyckligare”, säger Sondre Gravir, VD för SATS.
 
På längre sikt tror SATS att den ekonomiska effekten av pandemin kommer att driva ytterligare konsolidering inom gymindustrin. 
 

Stora delar av gymvärlden väntar på att få öppna upp sin verksamhet. Men väntan för många länder kommer att bli lång - med mycket oviss fakta på bordet. 

I Finland har små och medelstora gym fått vara öppna hela tiden. Detta innefattar mer än 60 % av alla gym. I Danmark stängde alla gym. Och det finns inget tydligt datum framme får att åter kunna öppna, men det verkar dröja ganska länge.
 
I Norge är indikationen att gymmen får vänta till minst mitten av juni. Norska befolkningen är dock lite tveksamma till att gymmen på nytt ska vara redo för sina kunder. I en undersökning av ”Norsk koronamonitor”, gjord på 1 300 norrmän, ansåg endast 64 % att det är okey att gymmen öppnar igen i mitten av juni.
 
I USA varierar öppnandet av gym beroende på vilken stat man är verksam i. Merparten håller stängt men i någon enstaka stat har gymmen redan öppnat. Rapporter finns att i Kalifornien bryter några gym från myndigheternas rekommendationer. De tar ”direktiven i egna händer” och öppnar sin verksamhet för kunder. 
 
Effekterna av denna corona lock down kommer att bli förrädisk. Redan nu har Golds Gym kedjan ansökt om företagsrekonstruktion. De fightas för att undvika en konkurs. Men troligtvis avser företagsrekonstruktionen endast de egenägda gymmen. Cirka 90 % av alla Golds Gym (totalt finns ca 700 st) är anslutna via franchise.
 
Gymmen stängda tills oktober i Storbritannien
I Holland får gymmen vänta med att öppna sina gym tills september, otroligt. Men det är total katastrof att driva gym i Storbritannien - eftersom där verkar det vara oktober som är månaden när dörrarna kan öppna igen. Detta framkom när Boris Johnson släppte en femstegsplan för att underlätta landets lockdown. Gymmen är placerade i den sista och femte fasen eftersom de anses vara "ett högre riskområde för kontaminering". Med tillhörande tidsplan innebär det - att gymmen tidigast i oktober kan ta emot sina kunder igen.
 
Det finns till och med myndighetsrykte som häntyder att inget Brittiskt gym får öppna igen före 2021?
 
Redan nu är det dock möjligt att erbjuda Personlig Träning. Även större hälsoklubbar som erbjuder tennis kommer att öppna tennisdelen av sin verksamhet. Men då måste både PT-passen och tennisspelet utföras utomhus.
 
Här i Sverige har vi lite eller ingen förståelse för dessa tuffa regler.
Sida 1 av 3

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB