Nyheter

Nyheter (52)

Världshälsoorganisationen, WHO, har nu reviderat och utvecklat sina rekommendationer för fysisk aktivitet som har funnits sedan 2010. 

En nyhet i riktlinjerna som publicerades i slutet av november är att de även inkluderar rekommendationer om att begränsa långvarigt sittande. Betydelsen av att begränsa långvarigt sittande har blivit allt tydligare, då det i sig är en riskfaktor för ohälsa, även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva.
 
Vikten av att träna styrka och balans har förstärkts jämfört med tidigare riktlinjer från WHO, och precis som förut gäller rekommendationerna alla åldrar från fem år och uppåt.
 
Arbetet med de nya riktlinjerna ingår i WHO:s globala handlingsplan för fysisk aktivitet 2018–2030. Folkhälsomyndigheten har deltagit i revideringsprocessen utifrån sin roll som nationell samordnande myndighet för fysisk aktivitet. Myndigheten ingår också i ett nordiskt samarbete för att översätta WHO:s riktlinjer till nordiska förhållanden. 
 
Svenska rekommendationer är på gång
Idag följer Sverige WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet från 2010. För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt för att bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderar WHO.
 
Men under våren 2021 lanserar Folkhälsomyndigheten för första gången svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat långvarigt sittande, och tanken är att dessa riktlinjer införs för att utgöra ett stöd i befintliga verksamheter som arbetar med fysisk aktivitet.
 
"Riktlinjer i sig ger inte mer rörelse eller mindre sittande, men är ett viktigt steg i nationell samordning och kan ge stöd i det regionala och lokala arbetet. För arbetet med att ta fram och införa svenska riktlinjer för vi därför dialog med en rad andra myndigheter och organisationer", säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.
 
Här följer några av de befintliga rekommendationer för vuxna:

Fysiskt aktiv i minst 150 minuter i veckan
Alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.
 
Aktiviteten ska vara av aerob karaktär
Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning. Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask promenad fem dagar per vecka, 20–30 minuters löpning tre dagar per vecka eller en kombination av dessa. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden fysisk aktivitet. Detta kan ske genom att öka intensiteten eller antal minuter per vecka eller bådadera.
 
Muskelstärkande aktivitet minst två gånger i veckan
Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper.
 
Äldre, det vill säga vuxna över 65 år, bör även träna balans.

Snart finns en STC Training Club på 1 200 kvm i Höganäs.

Det som idag heter STC öppnade sin första klubb 1998 med målet att skapa en gymmiljö där människor i alla åldrar kan träffas och träna för ett friskare liv.
 
STC Training Club är idag drygt 100 träningsanläggningar från Ystad i söder till Åre i norr och sysselsätter över 1200 personer. Ägandestrukturen är stark - genom majoritetsägarna Novax Gym Holding. Men även grundarna är kvar som delägare och aktiva i företaget.
 
Nu kan vi i Helsingborgs Dagblad läsa att STC fortsätter sin expansion i södra Sverige, nu i orten Höganäs utanför Helsingborg. I den gamla banklokalen vid Triangelplatsen i Höganäs kommer i mars 2021 STC att slå upp portarna för ett modernt gym. 
 
Fastighetsägaren, Samhällsbyggnadsbolaget SBB renoverar för fullt de 1 200 kvm för att anpassa lokalerna till STC. Hyreskontrakt med STC bygger på 10 år och fastighetsbolaget gör en stor investering genom renoveringen. Det ska förutom gym bland annat finnas ett träningskoncept för grupper med fyra olika svårighetsgrader. Som kund får du möjligheten att träna i olika 3D-miljöer där du exempelvis ska kunna springa eller cykla i Dubai. Gymmet kommer att ha öppet dygnet runt.
 
"Vi tycker det är roligt att hitta rätt hyresgäst till den här typen av lokal. Det kan vara ett lyft både för kvarteret och den centrala delen av Höganäs", säger Ola Svensson, regionchef på SBB till Helsingborgs Dagblad.
 
En av grundarna och etableringsansvarig på STC, Antoni Kutics menar att - ”Vi har valt orter som vi tror på, det finns en stark tillväxt i Höganäs. Och läget här avgör, här ligger vi mitt inne i smeten. I Höganäs finns sedan tidigare fyra andra gym men vi känner att vi kommer att leverera en modernare anläggning än de som finns i Höganäs idag. Både med teknik och konceptmässigt".

Johan Holmsäter nationell samordnare för att främja ökad fysisk aktivitet blev uppsagd utan sakliga skäl.

Regeringskansliet gick i slutat av april månad 2020 ut med att man utsett Johan Holmsäter till ny nationell samordnare för fysisk aktivitet. I sin position skulle Johan med sin organisation öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till. Målet var också att vända utvecklingen kring den stora ökningen av övervikt och fetma i samhället. 
 
Uppgiften innebär även att knyta en eller flera referensgrupper till sig med representanter från regioner, kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen och friluftsorganisationer, näringslivet samt forskarsamhället. Samordnaren ska även sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen samt lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Allt skulle slutredovisas senast den 1 mars 2023.
 
Men det blev inget med detta eftersom grundaren till Friskis och Svettis Johan Holmsäter, hastigt och utan något egentligt sakligt skäl, blivit uppsagd av socialdepartementet. 
 
Till Altinget säger Johan Holmsäter att arbetet som nationell samordnare fungerat väl och han har redan hunnit en bra bit in i utredningsarbetet.
 
"Jag har blivit huggen i ryggen och uppsagd på osaklig grund. Detta är skandalöst hanterat från socialdepartementet”, menar Johan.
 
När Holmsäter bad att få skälen till att han blir sparkad fick han bland annat svaret att han “inte följt budget”. Enligt Holmsäter har han och en kommunikatör inom ramen för utredningen byggt upp en hemsida som ska fungera som en plattform för utredningen. Arbetet med fotografer, formgivning och tekniska funktioner har kostat 116 000 kronor plus moms.

"De har anställt en entreprenör. Och jag har läst direktivet till punkt och pricka, och formulerat en organisation och ett tillvägagångssätt som ska vara effektiva”, menar Johan Holmsäter.

Nyligen blev han uppringd av Maja Fjaestad (S), statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren (S). "Det var ett snabbt samtal på cirka två minuter. Hon sa att hon på statsrådet Hallengrens uppdrag ville informera om att mitt uppdrag som nationell samordnare hävs. Det föreslogs också att jag skulle säga att jag avgick på grund av familjeskäl eller hälsoskäl", säger Holmsäter. 
 
Till DN har socialministerns pressekreterare tidigare kommentarat - “Det stämmer att Johan Holmsäter lämnar uppdraget som nationell samordnare för främjande av fysisk aktivitet. Det har under den senaste tiden framkommit att vi har olika uppfattningar om hur uppdraget ska utföras. Vi tackar Johan Holmsäter för hans starka engagemang och hans arbete som nationell samordnare, men de olika uppfattningarna har tyvärr lett till att vi väljer att avsluta uppdraget. Regeringen planerar att fullfölja det arbete som påbörjats för att främja ökad fysisk aktivitet och kommer återkomma om hur arbetet ska fortlöpa.”

Det står nu klart att Norge stänger ner, inom de närmaste dagarna, alla gym i Oslo och Bergen.

Det är nu andra gången som gym i Norge tvingas att stänga igen på grund av covid-19 pandemin. Det handlar denna gång först och främst om en period 3 veckor framåt. Och just nu är det "endast" Oslo och Bergen som inkluderas.
 
Byrådsleder Raymond Johansen från Oslo kommun menar - "Smitten er på et altfor høyt nivå. Denne uken har smitten fortsatt å øke. Derfor innfører vi nye og skjerpede tiltak. Vi kan ikke nøle, vi må slå ned smitten. Tiltakene vil gjelde fra 00.00 i natt og i første omgang i tre uker. Da har vi forhåpentligvis lykkes med å slå ned smitten. Men vi må se en betydelig nedgang før vi kan vurdere å åpne igjen”.
 
Enligt Norska myndigheter stängs inte gymmn ner på grund av - att det är farligt och smittsamt att träna på gym. Utan istället för att det är en populär mötesplats dit folk dras i större skala - och detta måste undvikas just nu.
 
Börsnoterade SATS kommer att stänga 43 gym i Oslo och 10 gym i Bergen till följd av denna lock down. Ingen bra nyhet för SATS och inget som gynnar aktiekursen.
 
Branschorganisationen Virke menar att det troligtvis innebära att minst 3 500 medarbetare står utan jobb under de kommande 3 veckorna.
 
Kommer vi i Sverige tvingas att gå samma väg - har vi en ”lock down” av gymmen som väntar på oss?

Att hantera pandemin har blivit en vardag för gymmen - och detta kommer att bestå.

Vi är "mitt inne i en corona pandemi" - så låter budskapet. Hur detta är möjligt vet jag inte? För just nu är det ca 1,64 % av Svenska befolkningen, som totalt sedan starten, har konstaterats smittade. Så hela 98,36 % har inte haft några hälsoproblem direktkopplat till covid-19. Så hur kan vi vara ”mitt inne i pandemin” om det endast berört 1,64 % av befolkningen - där majoriteten knappt haft någon symptom?
 
Granska kritiskt vad staten och media säger. Ett exempel, du hör mycket om ”alla som på grund av corona hamnar på intensiven". Men sanningen är (allt enligt Folkhälsomyndígheten) att sedan pandemin startade har endast, otroligt låga 0,0286 % av Svenska befolkningen behövt läggas in på intensiven pga covid-19. 0,0286 % - just nu är det i princip farligare att sätta sig i bilen och köra en runda än bli smittad av covid-19.
 
Fokuset måste vara fel - media rapporterar hela tiden om hur många som är smittade. Men är inte det viktiga - vilken symptom som ”drabbar” de som är smittade? För självklart är det så, att det är helt ofarligt, att 100 % av Svenska befolkningen blir smittade - om symptomen är fullt hanterbar. Den absoluta majoriteten av Svenska befolkningen har haft influensa någon gång - och hur farligt är det egentligen? 
 
Med ovan siffror i beaktning (hur få som hitintills är berörda) kan vi nog inte förvänta oss att diskussionerna om covid-19 framfart i samhället ska minska. Det är nog tvärt om, den kommer att öka. I alla fall fram tills vaccinet är här. För corona-viruset kommer inte magiskt att försvinna av sig själv. Och media älskar denna ”skrämsel strategi” - det skapar många besök, klick och tittare. Och det är så de tjänar pengar.
 
Viktigt att branschen är enade i sina budskap
Oavsett måste självklart alla ta pandemin på allvar, precis som vi gör för alla sjukdomar som kan drabba oss. Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkarna i flera regioner, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Detta är något som påverkar hela branschen och inte bara berörda regioner.
 
Råden inkluderar bland annat att avstå från att besöka butiker, gym och simhallar för att inte skapa trängsel och samtliga verksamheter måste anpassas så att rekommenderat avstånd kan hållas. Framför allt är det trängseln i stort i samhället man vill komma åt. Hur trångt har ni på ert gym just nu - inte speciellt, eller hur?
 
Organisationer som KlubbSverige och Almega Friskvårdsföretagen gick nyligen ut med nya rekommendationer. Hur branschen ska agera mot befintliga kunder, nya intressenter och personal. Det är mycket bra och värdefull information som kan och ska användas i olika sammanhang. Självklart är det positivt - att branschen är enad i sina budskap.
 
Här är ett exempel på rekommendationer - dessa riktade mot befintliga kunder:
 
• Håll ut, håll igång men håll avstånd.
 
• Undvik att använda kollektivtrafik för att ta dig till och från anläggningen.
 
• Var extra noga med handhygienen.
 
• Var extra noga med att torka av maskiner, redskap och utrustning när du använt dem.
 
• Ta med en egen yogamatta eller en handduk att träna på.
 
• Undvik att byta om och duscha i omklädningsrummen.
 
• Om du känner minsta symptom på sjukdom eller är osäker – vänligen stanna hemma.
 
Är det farligt att gå på gym?
Nej det är det inte - för gymmen arbetar exemplariskt när det gäller att skapa en trygg och smittsäker miljö. Detta visar en stor studie gjord av EuropeActive. Här har över 62 miljoner gymbesök, i ett stort antal europeiska länder, analyserats. Resultatet blev en så pass låg smittoexponering som 0,78 per 100 000 besök.
 

Actic Group AB ("Actic") förväntar sig rapportera en EBITDA och ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2020 som blir högre än föregående år.

Actic börsnoterades i början av 2017 med en teckningskurs på 50,50 kronor. Sedan dess har kursvärdet dramatiskt gått ner. Idag blev det, tack vare sin senaste ekonomiska redovisning som blir bättre än marknadens förväntningar, dock en positiv utveckling på börsen. 
 
EBITDA för det tredje kvartalet 2020 förväntas uppgå till cirka 86 Mkr och rörelseresultatet till cirka 33 Mkr, jämfört med 72 Mkr respektive -266 Mkr för det tredje kvartalet 2019. I de redovisade resultatsiffrorna ingår statliga stöd för permittering av personal med cirka 5 Mkr och för tillfälliga hyressänkningar till cirka 8 Mkr. 

Omsättningen förväntas att uppgå till 196 Mkr, motsvarande -14 % jämfört med föregående år, vilket är bättre än tidigare kommunicerad omsättningsminskning under det tredje kvartalet om 15-20 %. 
Siffrorna är preliminära och inte reviderade av bolagets revisor. 
 
Detta resultat lär vara väsentligt över marknadens förväntningar. Resultatförbättringen förklaras bland annat av åtgärder för att anpassa träningsutbudet, anpassade personalkostnader och god kostnadskontroll. 
 
Fullständig information kommer att redovisas i samband med Actics delårsrapport för det tredje kvartalet 2020, som publiceras inom kort.

Grundaren till Nordic Wellness Magnus Wilhelmsson är inte rädd för att testa nya upplägg - nu öppnar en ny Grand Fitness klubb.

Nordic Wellness söker nya vägar framåt - sen tidigare har man även startat varumärket ”Grand Fitness”. Via ett samarbete med Brödverket finns nu Nordic Wellness brandat ”protein bröd” i många matbutiker. Framöver är det aktuellt att i koppling till Nordic Wellness gymmet erbjuda en stor yta för ”coworking” där företag kan hyra in sig.
 
Expansionen är enorm - under 2019 öppnade Nordic Wellness 34 nya gym men under 2020 ser de ut att hamna på hela 55 nyöppningar. Även om det involverar en del förvärv är detta minst sagt imponerande.
 
Ett av de senaste projektet är att Grand Fitness öppnar upp dörrarna till sin andra klubb i Göteborg – Grand Fitness Herkulesgatan. Den 950 kvm stora lokalen ligger på Hisingen och kommer erbjuda gym, fria vikter, kondition och personlig träning. Precis som på den första Grand Fitness-klubben kommer denna kännetecknas av större fokus på en exklusiv atmosfär, lyxig inredning och att ge en träningsupplevelse utöver det vanliga.
 
Grand kollage 2
 
”Vi är övertygade om att alla som väntat på den nya klubben kommer att få en träningsupplevelse över förväntan”, säger Magnus Wilhelmsson, VD.
 
Ett boutique-gym
Grand Fitness är ett Boutique-gym som kännetecknas av en lite mindre yta med större fokus på lyxig inredning och en häftigare träningsupplevelse. Detta innebär ofta en hög kostnad för medlemmarna. För ett medlemskap i flertalet gym i New York och London kan det kosta uppåt 2 000 kronor i månaden eller 300 kronor per bokat pass.
 
Visionen för Grand Fitness är att skapa samma atmosfär och känsla som på gymmen i New York och London till ett mer förmånligt pris. Men på Grand Fitness blir det absolut dyrare att vara kund i jämförelse med ett Nordic Wellness gym. Inspiration är hämtat från gym som David Barton i New York, 1Rebel och BXR i London. 

STC fortsätter att växa och etablerar sig i centrala Norrköping. Den planerade öppningen är på Prästgatan i januari 2021. 

Det blir en toppmodern träningsanläggning som kommer att erbjuda det senaste träningsutrustningen och variationsrik träning. 
 
"I vår etableringsplan handlar det om att hitta strategiskt placerade lokaler. Här öppnar vi en unik träningsanläggning som andas framtid och ger besökarna både energi och inspiration till att komma igång och bibehålla sin träning", säger Antoni Kutics, etableringsansvarig.
 
På en yta om 1 400 kvm kommer det mesta inom träningsväg att rymmas med stora ytor för funktionell träning och det senaste konceptet HIIT, en intervallbaserad träningsform där du tränar med redskap, maskiner och kroppsviktsövningar tillsammans med en peppande coach. Passet passar alla, då varje övning anpassas till individens träningsnivå.  
 
stc klubb
 
Här kommer det att finnas gruppträningssalar med ett stort gruppträningsutbud, med bland annat pass från den världsledande gruppträningsleverantören Les Mills®. Gruppträningen kommer att ledas av STCs instruktörer och virtuella klassledare, då båda salarna är utrustade med LED-skärmar för virtuell träning, så att besökaren kan träna gruppträning under dygnets alla timmar. Här kommer du bland annat kunna uppleva THE TRIP™, som tar dig på en resa genom digitalt skapade världar på din spinningcykel. 
 
"Det blir en träningsanläggning med extra allt mitt i centrala Norrköping! Självklart kommer vi även fylla klubben med vår STC-anda, glädje, gemenskap och personligt", avslutar Anna Jarl, regionchef. 

Kombinationen padel och gym blir allt vanligare, ett utbud som även Padel Zenter erbjuder i sin kommande satsning.

Padelindustrin är på kraftig frammarsch i Sverige och har redan passerat en miljard i omsättning. Av någon anledning är där många idrottsmän som på olika sätt ger sig in i branschen. En av dem är Zlatan som tillsammans med sin affärspartner Thomas Sandström öppnar upp nya padelarenor runt om i Sverige.
 
Padel Zenter grundades av Thomas Sandström och Zlatan Ibrahimović och de driver padelanläggningar godkända för spel på högsta internationella nivå. Tidigare anläggningar finns i Stockholm, Jönköping, Båstad och Skövde. En anläggning i Örebro öppnar inom kort. 
 
Zlatans Padel Zenter i Årsta slog padelmarknaden med häpnad när man presenterade sitt bokslut för 2019. Här visade man en omsättning på 19,7 miljoner kronor och ett rörelseresultat på otroliga plus 10,2 miljoner kronor. Ägarna passade på att göra en aktieutdelning på 10,5 miljoner kronor.
 
padelzenter 2
 
Nu fortsätter expansionen och i maj 2021 öppnar ett nytt Padel Zenter i en helt nybyggd arena i Uppsala. Satsningen bygger på ett hyresavtal som löper över 10 år. Platsen är Östra Fyrislund, Uppsalas nya industri- och handelsområde intill E4.
 
Den nya anläggningen blir på 4 500 kvadratmeter (det hitintills största Padel Zentrat) med fokus på elva padelbanor, samtliga med 10 meter fri spelhöjd. Vidare kommer anläggningen ha gym, shop, lounge, sports clinic, bastu samt konferensmöjligheter.
 
Thomas Sandström, VD för Padel Zenter, klargjorde tidigt att han vill hamna i premiumsegmentet med den nya etableringen. "Uppsala är Sveriges fjärde största stad och har alltid varit av intresse. När möjligheten att etablera en stor anläggning i ett bra geografiskt läge som samtidigt uppfyllde våra höga krav på exempelvis fri spelhöjd var beslutet enkelt", menar Thomas Sandström.  
 

Är det okey att kommunen gör satsningar som ska innehålla gym? Detta är något som konkurrensverket varit starkt kritiska till.

Varbergs kommun bygger en helt ny bad, sim och gymanläggning. Istället för att själv driva verksamheten har kommunen beslutat att tilldela Medley AB uppdraget att driva Varbergs nya bad- och gymanläggning. Enligt den preliminära kalkylen, gjord av kommunen, skulle extern drift (via exempelvis Medley) kunna innebära en årlig besparing för kommunen på mellan 3 och 4,6 miljoner kronor. En intressant siffra i denna kalkyl är hur många miljoner kronor som Medley får i årligt ”driftsbidrag” av Varbergs kommun? 
 
Avtalet gäller i fem år från 1 januari 2021. I driften ingår både bad, gym och café.
 
"Vi är så glada över att Varbergs kommun gett oss detta förtroende och att vi nu etablerar oss på fler platser på Sveriges västkust. Sedan tidigare har vi även Kungsbacka kommuns förtroende och det här är ytterligare ett bevis på att vi har starka koncept för att driva badhus. I allt från det utbud vi erbjuder till säkerhet och bemötande", säger Medleys VD Claes Mittjas.
 
Varbergs nya sim- och isarena, Pingvinen, öppnas för allmänheten i september 2021. Den nya anläggningen ska byggas ihop med Varbergs ishall. Det nybyggda gymmet som ligger på plan två i ishallen kommer att bli ännu större med ytterligare lokaler på plan två i badanläggningen. Badet, ishallen och gymmet kommer att ha en gemensam entré.
 
"Det känns tryggt att ha Medley som samarbetspartner. De är en ledande aktör inom bad- och friskvårdsbranschen och driver redan idag ett flertal kommunala badanläggningar. Tillsammans ska vi erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt utbud av motion, rekreation och lek", säger Katarina Sundberg, förvaltningschef Varbergs kommun.
 
Medley ser på bad- och friskvårdsanläggningar som en mötesplats för besökare i alla åldrar, som en mötesplats för lärande och aktivitet samt som en mötesplats för gemenskap och integration. Medleys vision är att inspirera fler till ett aktivt, friskare och gladare liv.
 
"Vi strävar efter att Varbergs simhallar ska inspirera och öka intresset hos kommunens invånare och besökare när det gäller vattenvana, motion, träning, tävling och social samvaro. Vi är väldigt laddade för uppgiften och det ska bli spännande att tillsammans med Varberg utveckla dessa bad- och träningsanläggningar framåt", säger Claes Mittjas. 
Sida 1 av 4

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB