Nyheter

Nyheter (41)

SATS Group har nu redovisat sina nyckeltal för första kvartalet 2020. En period som självklart delvis är påverkad av covid-19 pandemin. 

SATS Group är genom sina varumärken och koncept SATS, ELIXIA, Fresh Fitness och HiYoga den ledande Nordiska gymkedjan. De har cirka 250 klubbar, mer än 10 000 anställda och nästan 700 000 medlemmar.
 
Samtliga SATS gym stängdes tillfälligt
SATS stängde tillfället alla sina klubbar den 12 mars men återöppnade i Sverige den 26 mars och i Finland den 24 april. Gymmen i Norge och Danmark är ännu stängda. Gymmen som är öppna i Sverige och Finland hade initialt ungefär hälften av träningsbesöken i jämförelse med samma period förra året. Därefter har det gradvist ökat och under den första veckan i maj var antalet besök 76 % av förra året i Sverige och 51% i Finland.
 
För att få ihop ekonomin på bästa sätt agerade SATS snabbt med att sänka kostnadsbasen med cirka 20 %. Detta genom att exempelvis tillfälligt permittera mer än 5 000 anställda i Norge och Danmark. Siffrorna förbättrades även av stöd från statliga kompensationspaket. Samt att medlemmarna stannade kvar och betalade en reducerad avgift - eftersom de bland annat kunnat ta del av ett omfattande digitalt träningserbjudande.
 
Några nyckeltal för det första kvartalet 2020:
* Minskning av medlemsbasen med 1% jämfört med förra året. Detta enligt SATS på grund av en negativ försäljningseffekt från covid-19
 
* Totala intäkter på 990 miljoner NOK jämfört med 1 010 miljoner NOK förra året (-2%). Uppskattad covid-19-relaterad intäktsförlust på 110 miljoner NOK.
 
• Justerad EBITDA på 40 miljoner NOK, en minskning med -67% från 120 miljoner NOK förra året, inklusive en uppskattad negativ EBITDA-effekt på 85 miljoner NOK från covid-19.
 
Mycket fokus på online tjänster
Under denna pandemiperiod har SATS lanserat ett omfattande digitalt erbjudande - både ett begränsat gratiserbjudande för icke-medlemmar och full digital tillgång för SATS-medlemmar. SATS erbjuder digitalt cirka 10 live klasser varje dag och har mer än 100 tillgängliga klasser i sitt digitala bibliotek. Här finns också en del audio produkter, digitala kontorsövningar och ett flertal digitala träningsprogram. 
 
Vidare har SATS lanserat fysioterapi på nätet, online rådgivning inom personlig träning och näringsrådgivning samt introducerat flera nya kommersiella digitala partnerskap i en e-handelslösning. Detta har resulterat i en rekordhög digital användning, med mer än 1,2 miljoner träningspass levererat online under första kvartalet. Detta är en fantastisk ökning på 485 % jämfört med förra året. De live klasser som erbjuds online har haft cirka 1 000 deltagare per klass och mer än 100 000 av SATS medlemmar har tränat digitalt med SATS under corona-tiden.
 
Fortsatt covid-19 påverkan
SATS räknar med att de negativa effekterna som orsakas av covid-19-utbrottet kommer att råda en tid efter att alla klubbar i Norden öppnats upp igen. Men är samtidigt övertygade om att de långsiktiga utsikterna fortfarande domineras av samhällets ökade fokus på hälsa och välbefinnande. 
 
”Folkhälsan är viktigare än någonsin, men aktiviteten i befolkningen har definitivt minskat under denna pandemi period. SATS är redo att öppna upp alla sina klubbar på ett säkert och ansvarsfullt sätt och fortsätter att göra den nordiska befolkningen friskare och lyckligare”, säger Sondre Gravir, VD för SATS.
 
På längre sikt tror SATS att den ekonomiska effekten av pandemin kommer att driva ytterligare konsolidering inom gymindustrin. 
 

Stora delar av gymvärlden väntar på att få öppna upp sin verksamhet. Men väntan för många länder kommer att bli lång - med mycket oviss fakta på bordet. 

I Finland har små och medelstora gym fått vara öppna hela tiden. Detta innefattar mer än 60 % av alla gym. I Danmark stängde alla gym. Och det finns inget tydligt datum framme får att åter kunna öppna, men det verkar dröja ganska länge.
 
I Norge är indikationen att gymmen får vänta till minst mitten av juni. Norska befolkningen är dock lite tveksamma till att gymmen på nytt ska vara redo för sina kunder. I en undersökning av ”Norsk koronamonitor”, gjord på 1 300 norrmän, ansåg endast 64 % att det är okey att gymmen öppnar igen i mitten av juni.
 
I USA varierar öppnandet av gym beroende på vilken stat man är verksam i. Merparten håller stängt men i någon enstaka stat har gymmen redan öppnat. Rapporter finns att i Kalifornien bryter några gym från myndigheternas rekommendationer. De tar ”direktiven i egna händer” och öppnar sin verksamhet för kunder. 
 
Effekterna av denna corona lock down kommer att bli förrädisk. Redan nu har Golds Gym kedjan ansökt om företagsrekonstruktion. De fightas för att undvika en konkurs. Men troligtvis avser företagsrekonstruktionen endast de egenägda gymmen. Cirka 90 % av alla Golds Gym (totalt finns ca 700 st) är anslutna via franchise.
 
Gymmen stängda tills oktober i Storbritannien
I Holland får gymmen vänta med att öppna sina gym tills september, otroligt. Men det är total katastrof att driva gym i Storbritannien - eftersom där verkar det vara oktober som är månaden när dörrarna kan öppna igen. Detta framkom när Boris Johnson släppte en femstegsplan för att underlätta landets lockdown. Gymmen är placerade i den sista och femte fasen eftersom de anses vara "ett högre riskområde för kontaminering". Med tillhörande tidsplan innebär det - att gymmen tidigast i oktober kan ta emot sina kunder igen.
 
Det finns till och med myndighetsrykte som häntyder att inget Brittiskt gym får öppna igen före 2021?
 
Redan nu är det dock möjligt att erbjuda Personlig Träning. Även större hälsoklubbar som erbjuder tennis kommer att öppna tennisdelen av sin verksamhet. Men då måste både PT-passen och tennisspelet utföras utomhus.
 
Här i Sverige har vi lite eller ingen förståelse för dessa tuffa regler.

Här kan du bland annat ställa dina frågor till Johan Holmsäter, nationell samordnare för att främja fysisk aktivitet.

Den 15 maj är det dags för årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen. Vanligtvis infaller denna branschdag samma dag som årsstämman, men i år är ingenting som vanligt. Istället för en branschdag med intressanta fysiska möten, bjuder Friskvårdsföretagen istället in till ett digitalt branschmöte i samband med stämman. 
 
Kl. 12.00 inleder Johan Holmsäter, en ”friskvårdsrebell”, entreprenör och den som en gång startade Friskis & Svettis. För att vända utvecklingen med övervikt och fetma har regeringen utsett Johan Holmsäter till nationell samordnare för att främja ökad fysisk aktivitet.
 
Uppdraget innebär att genom ett utåtriktat arbete dels öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till för den enskilde individen, dels mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället.
 

Uppgiften innebär även att knyta en eller flera referensgrupper till sig med representanter från regioner, kommuner, det civila samhället, idrottsrörelsen och friluftsorganisationer, näringslivet samt forskarsamhället. Samordnaren ska även sprida framgångsfaktorer och goda exempel på metoder som främjar fysisk aktivitet i befolkningen samt lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet. Allt ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Under det digitala mötet kommer Johan att berätta om uppdraget, och därefter får du som deltagare möjlighet att ställa frågor. 
 
Därefter kommer ActiWay att göra en presentation av läget i branschen och berätta om vilka trender de ser just nu. 
 
Kl. 13.00 startar sedan årsmötet. 
 
Vill du vara med på branschmötet?
Anmäl dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 

Actic har tidigare i sin "bokslutskommuniké 2019" redovisat några viktiga siffror. Nu är alla detaljer släppta och fler analyser, siffror och konstaterande är nu officiella.

Per den 31 december 2019 drev Actic 177 verksamheter med drygt 220 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige (127 anläggningar), Norge (24 anläggningar) , Tyskland (25 anläggningar) och Österrike (1 anläggning). Sverige är den enskilt största marknaden där Actic idag är en av Sveriges ledande aktörer med omkring 170 000 medlemmar - från Ystad i söder till Kiruna i norr. Av omsättningen kommer 74 % från den Svenska marknaden.
 
Nettoomsättningen ökade med 1,2 % till 941,2 miljoner kronor och är fördelad från:
* Gymkort 84 %
* PT 10%
* Bad 3 %
* Övrigt 3 %
 
 Snittintäkten per medlem ökade med 2 % till 353 kronor. Mängden Actic kunder som för närvarande köper PT-tjänster ligger på drygt 5 procent av medlemsbasen.
 
"2019 var ett viktigt år färgat av nödvändiga förändringar och anpassningar inför framtiden. Som helhet är jag inte nöjd med årets försäljning och lönsamhet, helt enkelt eftersom vi inte nått våra interna mål. Tittar vi lite närmare på varför finns det ett par tydliga slutsatser. För det första var försäljning och resultatet svagt under årets två första kvartal, vilket också är årets viktigaste kvartal. För det andra har våra PT-intäkter ej nått upp till förväntan, framförallt på grund av att vi har haft svårt att rekrytera tränare”, säger VD Anders Carlbark.
 
Actic-aktien har haft en tuff tid på börsen. Aktien noterades på Nasdaq Stockholm den 7 april 2017 till en kurs på 50,50 kr. Vid dagens datum ligger aktiekursen på 14,25 kr.
 
Expansionsstrategi
Fortsatt nyetablering av anläggningar i små till medelstora städer utgör en grundpelare i Actics strategi för tillväxt och värdeskapande, där en betydande potential återstår i både Norden och Tyskland. Actic utför fortlöpande analyser inom områden där bolaget idag inte är närvarande, via sin nyetableringsorganisation. Syftet är att identifiera områden med betydande potential, och bredda verksamheten för att möta efterfrågan som inte helt kan tillgodoses av det befintliga utbudet.
 
Bygger ett starkare varumärke
En spännande åtgärd är att Actic under 2019 genomfört en omfattande kvantitativ marknadsstudie som kartlade svenska folkets beteenden, drivkrafter och barriärer till träning. Med detta som grund har ett varumärkesarbete påbörjats som kommer att för-valta det i Actics nuvarande identitet som är starkt och unikt men också omforma och addera delar som kommer ta varumärket till nästa nivå.
 
Actic kund

Förväntningar på den framtida utvecklingen
Actic menar att den nordiska marknaden liksom den tyska fortsätter växa samtidigt som marknadspenetrationen ökar, och ett allt större fokus riktas på hälsa i samhället. 
 
Dock har antalet gym ökat kraftigt på samtliga marknader under senare år samtidigt som det alternativa träningsutbudet för konsumenten tilltar. Detta medför att medlemstillväxten som tidigare har präglat gymbranschen successivt har avtagit och andra produkter till konsumenter och företag har utvecklats, exempelvis PT, PT Group, olika online-koncept samt olika typer av träning utomhus. 
 
Actic anser att de är väl positionerade för att öka andelen tilläggstjänster av omsättningen samt etablera en starkare relation med medlemmarna via digitala lösningar som Actic-appen.
 
Prognoserna för 2020 års verksamhet präglas av osäkerheten förknippad med covid-19 situationen
Sedan mars har Actic infört personalförändringar i större delen av verksamheten, där bolaget korttidspermitterat, sagt upp och ändrat kontraktsstruktur för flertalet anställda. Bolaget har även omförhandlat och sagt upp avtal samt ökat kontrollen på likviditet, rörelsekapital och kostnader samt pausat planerade investeringar. Bolaget för även en kontinuerlig och nära dialog med hyresvärdarna på hur den uppkomna situationen skall hanteras.
 

Branschorganisationen Almega Friskvårdsföretagen arbetar för att tillvarata och främja medlemsföretagens intressen och har som mål att förbättra Sveriges folkhälsa, höja branschens anseende, arbeta för rättvis konkurrens på friskvårdsmarknaden och vara en samlande röst för branschen.

Friskvårdsföretagen kommer nu med två bra nyheter:
 
Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader tillfaller gymanläggningar 
I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. 
 
Regeringen har pekat ut vilka sektorer som blir aktuella baserat på SNI-koder. Det är den kod som anges till Skatteverket när du registrerat ditt företag. Enligt den lista som regeringen nu presenterat är "Drift av gymanläggningar" inräknade i vilka som får ta del av hyresstödet. Detta är naturligtvis en stor seger för branschen och ett viktigt stöd i dessa pressade tider.
 
Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för det kommande stödet. Eftersom det är ett statsstöd så måste satsningen även godkännas av EU. Innan regelverket är på plats kan inga ansökningar om ersättning tas emot. Regeringen avser att ha en förordning klar i början/mitten på april. All information som idag finns tillgänglig är därför preliminär i väntan på att förordningen beslutas. 
 
Det är hyresvärden som via Länsstyrelsen ansöker om stödet i efterhand. Du som gymägare måste därför komma överens med din hyresvärd om sänkt hyra för att kunna ta del av stödet.  Du och din hyresvärd ska avtala om en nedsatt hyra för perioden 1 april – 30 juni. Avtalet ska ha slutits innan den 30 juni 2020. 
 
Folkhälsomyndigheten: "Ni verkar göra helt rätt”
Nyligen träffades Almega Friskvårdsföretagen och Folkhälsomyndigheten för ett digitalt möte. Almega fick möjlighet att redogöra för de rekommendationer på åtgärder som Almega kommunicerat ut och lyssnade in vilka ytterligare åtgärder myndigheten föreslår. 
 
Myndigheten verkar nöjda med det arbete gymmen gör för att minska smittspridningen, men de understryker att det är fortsatt mycket viktigt att branschen orkar hålla i de åtgärder som vidtagits ytterligare en tid framöver. 
 
Almega vill därför återigen påminna om vad du kan göra för att minska smittspridningen på din anläggning: 
* Fysiskt avstånd är viktigt både inomhus och utomhus.
* Öka frekvensen på städning av anläggningarna, särskilt med fokus på de ytor som vanligen är i kontakt med händer (exempelvis träningsutrustning, handtag, kranar etc).
* Öka tillgängligheten på handdesinfektion på anläggningarna.
* Minska antalet personer per gruppträningsklass för att skapa större yta per klassdeltagare.
* Flytta ut Personlig Träning samt gruppträning i den mån det är möjligt.
* Exkludera kontakt mellan instruktör och medlem i de klasser det vanligtvis förekommer.
* Ta bort klasser där kroppskontakt förekommer.

Uppmana dina besökare att: 
* Helst träna där man bor för att undvika onödiga resor.
* I den mån det är möjligt undvika omklädningsrummen.
* Var extra noga med handhygienen.
* Var extra noga med att torka av maskiner, redskap och utrustning efter användning.
* Ta med en egen yogamatta eller en handduk att träna på.
* Vid minsta symtom på sjukdom – vänligen stanna hemma.
 
Vill ni veta mer eller har några frågor? Kontakta Evelina Kogsta från ”FRISK” (Almega Friskvårdsföretagen) på -
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den 12 mars gick de Norska myndigheterna in och stängde alla gym i Norge. Ett tufft beslut som har fått sina konsekvenser.

I det första beskedet innefattade nerstängningen en tidsperiod fram till den 26 mars. Men, enligt regeringens senaste direktiv, måste de Norska gymmen fortfarande hålla stängt. Däremot är det nu okey att köra PT individuellt och i små grupper - så länge man är utomhus och agerar enligt de restriktioner som finns.
 
Treningsindustrien.no följer självklart situationen noggrant och har publicerat artiklar om hur den Norska gymbranschen påverkas.
 
Hjälp med träning och hälsa utanför gymmet
Även i Norge har gymmen fortsatt drift genom att man gör allt man kan för att coacha och peppa sina medlemmar till full fokus på träning och hälsa. Detta även om medlemmarna i Norge inte kan besöka gymmet. Det handlar om att erbjuda online hemträning i olika format, inspirera till utomhusträning och via digitala forum sätta fokus på positiva förändringar av kundernas matvanor. 
 
Puls Førde är ett gym som tvingats att hålla stängt. Då erbjöd man istället att komma hem och leverera gymutrustning för hemträning till sina kunder. Puls Førde samlade ihop utrustning till ett värde av 400 000 Nok och kompletterade detta med manualer om hur utrustningen användes på bästa sätt. Sedan startade en intensiv period med att leverera allt till behövande kunder.
 
"Vi önskar visa att vi verkligen bryr oss om våra kunder. Då handlar det om att hjälpa dem att ha ett fortsatt fokus på att hålla sig aktiva”, säger delägare Eirik Flatjord.
 
Virke Trening tar täten för att föra gymmens talan
Virke Trening, den Norska branschorganisationen, representerar cirka 400 av Norges 1 200 gym. Dessa 400 gym har tillsammans cirka 600 000 aktiva medlemmar. Virke angav att i sina undersökningar var det 11% av medlemmarna som inom de första två veckorna direkt avslutade sina medlemskap. Virke menar att om stängningen av gymmen varar till den 1 maj kommer branschen tappa minst 620 000 000 Nok i intäkter. 
 
"Våra uppskattningar av omsättningsförlusten är väldigt konservativa, hela 45 % av våra medlemsgym menar att, om de inte blir ekonomiskt kompenserade, kommer de bara klara att hålla ut i en månad”, säger Virke-direktør Ivar Horneland.
 
Regeringens kompensationsplan är klar
Den Norska regeringen har nu lagt fram sitt förslag för hur gym och andra berörda branscher ska kompenseras. Det «kontantstøttepakke» som nu ska aktiveras (gäller i första hand för mars, april och maj månad) bygger på ekonomisk kompensation för de fasta kostnaderna. Här inkluderas inte löner som ligger under regeringens support för korttidspermittering. 
 
I stort sett går det ut på att desto större inkomstbortfall ju mer kompensation får du. Maximal kompensation är 90 % av dina fasta kostnader. Inkomstbortfallet bygger på en jämförelse med samma period året innan (2019).
 
Kompensation = omsättningsminskning i procent * fasta kostnader * 0,9.
 
Som företag måste du kunna påvisa att din omsättning gått ner minst 20 % i mars månad och 30 % under april och maj. 
 
Boutique koncept som Barrys eller liknande säljer klippkort, det får bara in pengar om kunden kan och vill besöka gymmet. Därav att de har 100 % inkomstbortfall. Men ett vanligt gym kan via autogirodragningar och liknande fortfarande ha en intäkt. Då är det svårare att bedöma vad som kan vara bästa åtgärden. Antingen att fortsätta driften - erbjuda alternativ träningssupport eller helt enkelt frysa all betalning för samtliga kunder. Virke Trening menar att det är upp till var och ett gym att besluta om hur man vill agera.
 
Framtiden blir tuff
Helt klart är att Norska gym kommer att, oavsett kompensation, få ta en stor smäll. En mängd medlemmar har sagt upp sig eller fryst sina medlemskap. Och merförsäljningen är självklart på noll om gymmet inte kan vara öppet. Dessutom står vi inför en sommarperiod då gymmen i hela Norden, oavsett covid-19 eller ej, har låga siffror både i träningsbesök och omsättning.
 
"Vi är nöjda med regeringens kompensationspaket för fasta kostnader. Men så som det ser ut nu, kan det inträffa att ett center endast har kvar 60 - 70 % av sina medlemmar när det är dags att öppna upp gymmen igen. Detta i jämförelse med hur många medlemmar de hade när regeringen tvingade dem att stänga. Tillsammans med att befolkningens allmänna köpkraft har gått ner är där en viss oro för branschens framtid. Vi kommer att jobba vidare mot myndigheter och politiker för att få till åtgärder som kan hjälpa gymmen att komma igång igen”, säger bransjedirektør Kjersti Oppen från Virke Trening.

Målet för Nordic Wellness är att nå 300 klubbar senast december 2023 - redan nu är de uppe i otroliga 257 gym.

Nordic Wellness har förvärvat gymkedjan Always Fitness som drev 17 gym. Always Fitness olika gym finns mestadels i Stockholmsregionen men också i Gävle, Avesta, Enköping, Hedemora och Sala. Alla skyltar är redan utbytta och Nordic Wellness prägel på driften kommer snabbt att implementeras.
 
Always Fitness erbjöd dygnet runt öppettider med fokus på egenträning i gymmet. Här hittar du oftast:
 
• En bra konditionsdel med tv-underhållning.
• Bra representation av styrketräningsmaskiner.
• Fullt utrustad avdelning med fria vikter. 
• Speciell tjejavdelning - för kvinnor som vill träna enskilt.
• Öppen yta - där kunden kan utföra sina egna övningar och stretcha.
 
Always Fitness omsatte 2018 cirka 36 miljoner med ett rörelseresultat (ebit) på 6,7 miljoner.
 
Enligt rykte betalade Nordic Wellness närmare 30 miljoner för detta förvärv.
 
Ägare och VD på Nordic Wellness, Magnus Wilhelmsson säger -
”Detta förvärv har vi väntat på och vi är väl förberedda på att snabbt kunna ge Always Fitness alla kunder de fördelar det innebär att vara en del av Nordic Wellness. Vi stärker vår närvaro i Stockholmsregionen och finns nu också på platser där Nordic Wellness tidigare inte var representerade, kul. Resan går vidare, även om det just nu är extrema förutsättningar med corona situationen kommer teamet på Nordic Wellness alltid göra sitt bästa för att skapa hög kundnöjdhet”.

Kommer den nuvarande rädslan för spridning av COVID-19 öka efterfrågan på online training? Ja, det är definitivt ett möjligt scenario. 

En del gym har stängt helt, andra har begränsat sitt utbud och slutligen kör en del gym ”business as usual” och erbjuder ett komplett utbud. Gemensamt är att alla, med olika åtgärder, försöker minska smittriskerna så mycket som möjligt. Det är sedan upp till kunden - att själv ta ett beslut om man vill besöka sitt gym eller ej. Genom att analysera besöksstatistiken kan vi konstatera att många kunder tar ett beslut att inte uppsöka sitt gym under dessa ovissa tider. Vi utgår från att merparten ändå vill träna - då kan olika online tjänster vara ett riktigt bra alternativ. 
 
SATS satsar nu på att livesända gruppträningspass
SATS som tagit ett beslut att stänga alla sina center i Norden erbjuder nu, som första träningsaktör, att livesända en hel del gruppträningsklasser. Klasserna kommer vara tillgängliga för alla.

SATS vill uppmuntra både medlemmar och icke-medlemmar att hålla igång sin träning och träna där man befinner sig. Därför har SATS öppnat upp sin online training med ca 120 träningsklasser för både medlemmar och hela övriga befolkningen. 
 
Och nu tar SATS nästa steg och lanserar livesänd gruppträning. Klasserna kommer finnas tillgängliga att livestreama enligt schema med upp till 10 klasser om dagen. Passen kan genomföras hemma och helt utan träningstillbehör för att alla ska kunna ta del av utbudet.
 
"Vi brinner för träning och hälsa och är fortsatt fullt fokuserade på att inspirera fler människor till att hålla igång med sin träning även nu när vardagen ser lite annorlunda ut. Tillsammans med några av våra bästa instruktörer kommer vi nu livesända våra mest populära gruppträningsklasser, och alla är välkomna att delta hemifrån. Vi vill bidra till att fler bibehåller sin träningsmotivation och förblir hälsosamma och glada”, säger Alexander Brochmann Myers, Product Director på SATS.

Med cirka 250 gym och 700 000 medlemmar har SATS stängt ner sina gym. Öppnar nu igen i Sverige.

Gymkedjan SATS meddelade tidigare att man på grund av corona hysterin stänger ner alla sina gym i Norden. Detta gällder i första läget i två veckor framåt och blir deras insats för att minska smittspridning.
 
Men nu öppnar SATS upp sina gym igen i Sverige. I Danmark, Norge och Finland håller man gymmen fortsatt stängda, i detta läget fram till den 13 april.
 
SATS kommunicerar att - ”Som marknadsledare i Norden är det viktigt för SATS att ta ett utökat ansvar och bidra till den allmänna folkhälsan, även i en svår situation som denna”.
 
Andra gym håller öppet i Sverige
Actic meddelar att de nu tillsvidare stänger sina gym i Norge. Men i Sverige och Österrike går det bra att träna som vanligt. Här väljer Actic myndigheternas rekommendationer.
 
Friskis&Svettis Göteborg har beslutat att hålla öppet men ställa in samtliga gruppträningspass, gyminstruktioner och barnpassning. Medan Friskis&Svettis i Vänersborg helt håller stängt.
 
I Norge och Danmark samt andra länder stänger alla gym
Family Sports Club i Norge med sina 75 000 medlemmer ställde först in sin gruppträning men valde att ha öppet i övrigt. De tog sedan ett kreativt beslut att låta sina kunder, vid behov, få fri tillgång till läkarvård via video.
 
Dock har nu den Norska regeringen beslutat att samtliga gym i Norge måste stänga. Detta förbud att driva sin verksamhet gäller fört och främst till och med den 26 mars. 
 
I Danmark stängde stora kedjor som Fitness World och Loop Fitness frivilligt ner. Andra gym fortsatte att hålla öppet. Men nu har den Danska regeringen bestämt att alla Danska gym (fram till och med den 30 mars) måste stänga igen. 
 
Även de Tyska, Engelska, Italienska och Spanska myndigheter har beslutat att temporärt stänga samtliga gym.
 
Actic redovisar sina ekonomiska konsekvenser
Actic menar att - om förbudet att ha sina gym öppna fortsätter - komma man tappa 8 000 000 kr per månad i intäkter i Tyskland och 13 000 000 kr per månad i intäkter i Norge. Samtidigt meddelar Actic att man har likvida medel på 85 000 000 kr samt en outnyttjad checkkredit på 20 000 000 kr. Actic har en löpande dialog med bolagets bank i syfte att säkra bolagets långsiktiga finansiering.
 
Actic tvingas nu aktiverar en mängd besparingsåtgärder. Första steget var att Actic Norge att permittera cirka 350 medarbetare med start från den 13 mars. Huvuddelen av dessa är deltidsanställda.
 
Vidare, meddelar Actic nu att de även varslar cirka 900 medarbetare i Sverige. Det innebär att Actics gym kommer att gå igenom en omfattande nedbemanning. Allt för att möta situationen och förbereda sig för att sannolikt kommer även gymmen i Sverige bli tvingade att stänga.
 
En annan åtgärd är att styrelsen beslutade att dra tillbaka det tidigare förslaget på aktieutdelning.
 
”Med den situation som Actic nu befinner sig i har vi inget annat val än att anpassa verksamheten och våra kostnader för att begränsa de negativa effekterna och säkra bolagets fortsatta verksamhet”, säger Anders Carlbark, VD Actic Group.
 
Vad SATS ”frysning” av sina kunders medlemskap kommer få för ekonomiska följder är ännu okända. Enligt uppgifter kommer SATS att förlora 140 miljoner kronor bara i mars månad. Nya förluster kommer att ske under april månad. Permittering av personal har redan skett i stor skala.
 
Vid dagens datum har SATS börsvärde gått ner närmare 40 % sedan börsintroduktionen.
 
Just nu pågår mycket spekulationer - en är om även alla gym i Sverige tvingas att stänga sina dörrar?
 
 

Har gymbranschen problem med sexuella trakasserier mot kvinnor? Ja, menar Mindbody som nyligen släppt en undersökning gjord på 2 000 kvinnliga gymbesökare.

Rapporten - publicerad i samband med Internationella Kvinnodagen den 8 mars - är baserad på en undersökning gjord  av "Opinium Research", på uppdrag av Mindbody. De intervjuade 2 001 kvinnor som är medlemmar på gym i Storbritannien.
 
Några fakta som framkom -
* Majoriteten (57 procent) av kvinnorna "har känt att de fått otrevliga blickar" på gymmet.
 
* Mer än en tredjedel (37 procent) av kvinnor som tränar på gym får oönskade förslag på gymmet, som exempelvis att okända män frågar efter deras telefonnummer.
 
* Mer än hälften (51%) av kvinnorna menar att "träna med en kompis” är den mest effektiva åtgärden för att känna sig mer komfortabel och bli mer lämnad ifred.
 
Mer specifika önskemål som diskuterades var att ha en separat avdelningar ”endast för kvinnor” på gymmet (ett önskemål från 23 % av gruppen) och att fler kvinnliga instruktörer ska agera på gymgolvet (ett önskemål från 15 % av gruppen).
 
Heather Garrick som representerar Mindbody säger - ""Vi vet, från våra samtal med gymägare, att skapa en positiv miljö och upplevelse på gymmet är en viktig prioritering. Det gäller kunder från båda könen. Vi ser en viss trend i att program ”endast för kvinnor” är i ökad populäritet. Vidare, ser vi positiva signaler men vi anser att där är ett betydande behov av fler kvinnliga Personlig Tränare och kvinnliga medarbetare som engagerar sig som gyminstruktör”.
 
På vår hemmafront agerade nyligen influencern Alice Stenlöfs inom sina sociala kanaler. Efter att tränat på ett gym i Stockholm säger Alice Stenlöf - "Allt jag ville var att träna min rumpa men jag märkte efter ett tag att jag hade blickar på mig från alla håll och kanter”. Vidare menar Alice att hon till och med blev förföljd på gymmet under träningspasset. Allt leder till starka uttalande från Alice - ”verkligen hatar killar på gymmet” och "snälla sluta stirra".
 
Tidigare har GymBusiness skrivit om samhällsdebattören och tidigare elitspelaren i handboll, Linnea Claeson. Linnea menar att gymmen har ett problem med sexuella trakasserier mot kvinnor och anger i denna artikeln hennes Topp 10 av de saker främmande män har kommit fram och sagt till henne på gymmet.
 
Är det här en verklighet du känner igen på ditt gym? I så fall - hur ska vi agera för att eliminera dessa beteende?

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB