Nyheter

Nyheter (31)

Drygt 5 procent av Sveriges befolkning är med i Friskis&Svettis som nu har totalt 575 430 medlemmar runt om i Europa. Det visar nya siffror från Friskis&Svettis Riksorganisation.

Friskis&Svettis, som funnits sedan 1978, ser på träning som en naturlig del av livet. Alla människor behöver rörelse för att må bra. Därför ska träning på Friskis&Svettis vara en frizon från prestationskrav och skeva ideal. Här får du vara precis den du är.
 
Det finns totalt 160 lokala ideella föreningar varav 109 av dem är i Sverige. Övriga finns i Norge och övriga Europa. 
 
"Intresset för träning och hälsa växer på många fronter. Och att just vi på Friskis&Svettis ser en fortsatt medlemstillväxt handlar mycket om att vi lyckats med vårt uppdrag att bjuda in och inkludera. Hos oss är alla välkomna – i lust och olust, oavsett nivå eller tidigare erfarenhet. Är du nyfiken räcker det lång"t, säger generalsekreterare Susanne Jidesten.
 
Bara i Sverige finns 556 540 medlemmar vilket gör Friskis&Svettis till den största idrottsföreningen i landet och utgör ungefär 17 procent av den svenska idrottsrörelsen. Sedan förra sammanställningen har antalet medlemmar i Sverige ökat med 17 593 personer, totalt 3,3 procent. Över 17 000 ideella ledare och funktionärer ser varje vecka till att vi kan erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning av hög kvalitet för alla.
 
"Vi är glada över att så många gett sig själva möjligheten att upptäcka glädjen med rörelse. Att få in vardagsmotion är minst lika viktigt, kanske ännu viktigare, än att träna hårt på gym en period för att sedan ha ett långt uppehåll. Jag tycker mig kunna se att fler har upptäckt betydelsen av rörelse och vikten av att bryta stillasittandet, och att det i sin tur börjar få effekt på hur vi rör oss. Men det finns stora skillnader i samhället som löper längs de socioekonomiska linjerna. Vi har en ojämlik folkhälsa och jag ser det som vår stora gemensamma uppgift framöver att stänga det hälsogap som finns idag", avslutar Susanne Jidesten.
 

Nu kan vi konstatera att även gymbranschen kommer att påverkas av coronaviruset. Flera stora utställare meddelar att de inte kommer att medverka på FIBO.

Är du verksam på en ledande position i gymbranschen har du garanterat hört talas om FIBO. Det är den ledande internationella mötesplatsen för branschen inom träning och hälsa. Här samlas under 4 dagar nästan 150 000 besökare som på en yta av cirka 160 000 kvadratmeter kan ta del av över 1 100 utställares utbud. Nästa FIBO-mässa är planerad att genomföras i Köln den 2 - 5 april - men nu meddelar FIBO att arrangemanget inte kommer att genomföras. Istället äger FIBO rum till hösten.
 
Coronaviruset har drabbat en mängd individer över hela världen. Det inkluderar ett större antal personer i Tyskland. Med tanke på detta har stora företag som Life Fitness, Precor och TRX meddelat att de avstår från att delta på FIBO. 
 
Reed Exhibitions, som äger och driver FIBO-mässan säger i ett uttalande bland annat:
 
”Reed Exhibition övervakar aktivt och kontinuerligt Covid-19 Coronavirus framfart. Vi följer lokala och nationella myndigheter´s råd om folkhälsa. Det gäller även WHO:s riktlinjer. Vi har därför beslutat att ställa in vårens FIBO arrangemang. Istället kommer vi FIBO att arrengeras till hösten, nytt datum är den 1 - 4 oktober 2020”.
 
Många Skandinavier planerar att besöka FIBO, låt oss därför hoppas att det blir av till hösten. Utbudet är gigantiskt - räkna därför med att du behöver god tid på dig för att hinna se och uppleva allt som kan vara av intresse.
 
För att göra det lättare för sina besökare är mässområdet uppdelat i olika segment:
 
* Cardio & Strength
* Functional Training
* Group & Aqua Fitness
* Power
* Physio
* Interior
* EMS & Vibration
* Fighting Fit
* Academy
* Consulting service
* New Business
* Sports Nutrition
* Fashion
* Wellness & Beauty
 

Actic menar i sin bokslutskommuniké 2019 att året varit tufft med en hel del utmaningar. Men att man nu börjar hitta rätt väg framåt.

Rapporten är byggd på de 180 anläggningar med 227 000 medlemmar som Actic driver. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland.
 
I rapporten ser vi att Actic 2019 haft en blygsam omsättningsökning (1,2 %) som når drygt 950 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var dock negativ med -2,6 procent. En förklaring är minskad PT-försäljning och stängda anläggningar. Resultatet som en helhet för koncernen visar på ett stort minus.
 
Actic´s VD Anders Carlbark säger - "Mitt första hela år som VD har varit fyllt av utmaningar. I mina första uttalanden till marknaden argumenterade jag för att det som stod högst på vår agenda var att öka effektiviteten och att från och med 2020 minska kostnaderna med 40 - 50 miljoner kronor jämfört med 2019. Detta uttalande står fast och det är på detta vi har lagt vårt fokus under året då vi har arbetat hårt för att förbättra verksamhetens effektivitet. Mot bakgrund av nedlagt arbete kommer vi att gå in i 2020 med en lägre kostnadsbas än 2019". 
 
Året har inneburit en prioritering på optimering av befintliga anläggningar istället för expansion och etableringar. Men nu är där mer aggressiva insatser på gång, exempelvis har Actic startat upp ett nytt samarbete med en reklambyrå för att driva försäljning och lönsamhet. 
 
Fokus har också legat på att antingen lägga ner eller vända Actic anläggningar som inte har levererat önskvärda siffror.
 
"Vi har tidigare kommunicerat att vi har 35 anläggningar på bevakningslista som inte når upp till våra interna lönsamhetsmål. Av dessa har vi hittills lyckats åtgärda och vända fem anläggningar till lönsamhet, varav 30 anläggningar återstår. Arbetet med att förbättra anläggningsportföljen fortgår och potentialen till resultatförbättring ligger omkring 12 - 15 miljoner kronor årligen. De delar som avser yteffektivitet samt hyresavtal tar dock längre tid att realisera än vad vi initialt bedömde, varför vi estimerar att resultatet av detta arbete kommer att ge effekt först under andra halvåret av 2020", menar Anders Carlbark.
 
Några nyckeltal för helåret 1 januari – 31 december 2019:
 
* Nettoomsättningen ökade till 952,2 (941,2) Mkr, en ökning om 1,2 procent.
 
* EBITDA exklusive IFRS uppgick till 107,7 Mkr (142,2), vilket motsvarar en marginal om 11,3 % (15,1)
 
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -253,9 (71,1) Mkr, inklusive nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar om 288,9 Mkr.
 
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -304,5 (19,8) Mkr.
 
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -19,16 (1,25) kronor.
 
* Styrelsen föreslår att 0,50 kronor per aktie lämnas i aktieutdelning.
 

SATS släpper sin fjärde kvartalsrapport för 2019. Siffrorna går upp i jämförelse med 2018 - men frågan är om tillväxten är organisk eller genom förvärv?

När man jämför siffrorna för samma period 2018 måste man känna till att nu ingår fitness dk´s 39 gym i siffrorna plus en del andra nyöppningar och förvärv. Exklusive de Danska gymmen meddelar SATS en tillväxt i antalet medlemmar med låga 3,8 %. Tredje kvartalet 2019 ökade SATS medlemsantalet (exklusive de Danska gymmen) med 6 %. Med andra ord sitter SATS med samma problem som alla andra gym - stort inflöde av nya kunder men nästan lika stor drop out. 
 
Under hela 2018 omsatte SATS Group totalt 3,3 miljarder NOK. Nu fjärde kvartalet 2019 var omsättningen för hela gruppen drygt 1,0 miljarder NOK. Exklusive Danmark är det en omsättningshöjning med 6,3 %. 
 
Justerad EBITDA (före påverkan av IFRS 16) ökade med 19,4 procent till 155 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år (+28 procent exklusive Danmark). Imponerande siffror. Som väntat fortsätter gymmen i Danmark att leverera negativa siffror men utvecklingen går i rätt riktning.
 
På börsen har aktien hitintills gjort bra ifrån sig - den 23 oktober 2019 introducerades aktien till en kurs av 21,70 NOK och nu når aktiekursen ett värde av drygt 27,0 NOK.

I Sverige visar siffrorna en ökning med 7 000 medlemmar under kvartalet. Tillväxten utöver träningavgifter sjönk dock på den svenska marknaden, detta som en konsekvens av utmaningen att rekrytera tillräckligt antal personliga tränare. 
 
Till TT säger SATS VD Sondre Gravir ”Vi skulle gärna vilja se att vi kan rekrytera ännu fler för att få en ännu större tillväxt. Det är inte så att vi har en väldigt negativ utveckling på PT-sidan men vi ser en stor efterfrågan från våra medlemmar och för oss blir det därför allt viktigare att kunna rekrytera fler. Utmaningen är inte bara antalet utan också att flertalet väljer att jobba inom yrket under en begränsad tid för att sedan gå vidare till något annat”.
 
SATS vill även fortsätta att bredda sortimentet och exempelvis erbjuda lunchalternativ i anslutning till träningslokalerna, något man nu testat i bland annat Stockholm och vill utveckla på övriga nordiska marknader. SATS menar att många vill träna i anslutning till sin lunch och därför efterfrågas måltider i samband med träning.
 
"Vårt huvudfokus är större städer. Vi vill erbjuda ett stort nätverk av gym till våra medlemmar, du ska kunna hitta ett gym i närheten där du bor eller jobbar. Vi kommer inte att expandera i mindre städer utan ha fokus på större städer där vi ska fortsätta expandera. Samtidigt verkar Sats i ett högre prissegment än många av konkurrenterna. Ett medlemskap i Stockholmsområdet där en kund kan välja träningstider fritt kostar drygt 7 000 kronor om året. Träning, hälsa och livsstil är viktigt för folk i Norden och de vill prioritera och använda en del av sina pengar på detta, även om det blir en liten lågkonjunktur", säger Sondre Gravir till TT.

Branschorganisationen Almega Friskvårdsföretagen arbetar för att tillvarata och främja medlemsföretagens intressen och har som mål att förbättra Sveriges folkhälsa, höja branschens anseende, arbeta för rättvis konkurrens på friskvårdsmarknaden och vara en samlande röst för branschen.

Friskvårdsföretagen kommer nu med tre bra nyheter:
 
1. Över 1 000 licensierade PT:s
På Almega Friskvårdsföretagens nya hemsida ptlicens.se finns nu över 1 200 licensierade PT:s. Sedan hemsidan publicerades den 10 juni har intresset varit stort för att få Almega Friskvårdsföretagens PT-licens, och nu har alltså den fyrsiffriga gränsen spräckts.
 
Man kan få licensen antingen genom att göra Almega Friskvårdsföretagens prov eller genom att ha gått en utbildning med delegerad licensieringsrätt. Fram till 31 mars i år är det dessutom möjligt att ansöka genom verifierad arbetslivserfarenhet, en möjlighet som först skulle försvunnit den 31 december 2019. Men nu har alltså styrelsen valt att förlänga deadlinen med tre månader.
 
2. Ny debiteringsmodell för medlemskap
På den extra årsstämman den 15 november 2019 beslutades om ny debiteringsmodell för medlemskap i Almega Friskvårdsföretagen. Genom att ta bort den nuvarande fasta avgiften är styrelsen övertygad om att organisationen kommer att tilltala fler, primärt mindre aktörer, till att vilja vara en del av branschorganisationen.
 
Förändringen innebär att samtliga medlemsföretag med en årsomsättning som understiger 125 000 000 kr debiteras från och med januari 2020 endast med 0,06% av den senast kända årsomsättningen.
 
För att branschorganisationen ska vara trovärdiga i sina samtal med politiker, opinionsbildare och makthavare behöver de samla en så stor del av branschen som möjligt. För att motivera även mindre aktörer att bli medlemmar sänks därför kostnaden för medlemskap. Målet är tydligt - fler ska välja att gå med i Almega Friskvårdsföretagen.
 
3. Lunchseminarium i Umeå 13 mars
Den 13 mars arrangerar Almega Friskvårdsföretagen ett lunchseminarium i Umeå. Här bjuds på lunch, möjlighet till nätverkande och intressanta samtal. Allt sker på Almegas kontor på Sveagatan 8 i Umeå.
 
Förutom representanter för Almega Friskvårdsföretagen får man som deltagare möjlighet att träffa andra i branschen, aktuella partners och lokala politiker.
 
Almega Friskvårdsföretagen kommer att berätta om sin verksamhet och lyssna in vad både nuvarande och potentiella medlemmar vill att organisationen ska fokusera på. Aktuella partners kommer att presentera sig och dela med sig av senaste nytt. På plats finns även lokala politiker. Tanken är att diskutera vad som behöver göras för att få friskvårdsfrågorna högre upp på den politiska agendan.
 
Glöm inte anmäla er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. 
 
 
 

Member 24 etablerar sig i Gävle, Sandviken, Söderhamn och Falun genom
förvärv av Zen Zen samt Everytime Fitness.


Gymkedjan Member 24 har sedan 2010 etablerat sig med ett flertal gym i Västerås, Eskilstuna och Stockholm. Efter att 2019 förvärvats av Helix Kapital tar man nu nästa steg och expanderar till fler orter genom nyetableringar och förvärv. Först ut är alltså Gävle, Sandviken, Söderhamn och Falun genom förvärvet av ZEN ZEN samt Everytime Fitness. 
 
Everytime Fitness öppnade sitt första gym i Gävle 2009. Detta utvecklades och blev till sju gym i varierande storlek - från 120 kvm ”expressgym” i Stigslund och på Brynäs, till fullt utrustade 1 000 kvm stora gym i Gävle Centrum, Sandviken, Falun och Söderhamn. Omsättningen 2019 uppgick till cirka 12 000 000 kr.
 
"Det har varit en intressant process att gå igenom när vi nu blev uppvaktade inför ett förvärv. Member 24 har agerat mycket professionellt, jag gillar verkligen deras unika profil och är övertygade om att det kommer att passa våra medlemmar perfekt. Nu drar vi under våren igång konverteringsprocessen, i den ingår också en uppfräschning av några av gymmen. För min egen del kommer jag att jobba på och bistå i alla processer, det är business as usual", säger Philip Lindström, tidigare ägaren av Everytime Fitness.
 
Member 24 ́s populära koncept handlar i korthet om att erbjuda den häftigaste och bästa gymupplevelsen till ett riktigt bra pris. Gymmen är öppna dygnet runt och erbjuder högkvalitativ utrustning för styrke- och konditionsträning, gruppträning, stora öppna ytor för funktionell träning samt mängder av spännande träningsredskap, allt i Member 24:s karaktäristiska industriella retrostil. 
 
"Vi har under flera års tid finslipat vårt koncept och hittat en bra modell som vi hoppas kommer att attrahera träningsintresserade på de nya orterna, såsom det gör på de orter där vi redan finns. Vi letar ständigt nya lokaler och förvärv och är inne i en expansiv fas tillsammans
med vår huvudägare Helix Kapital. Genom att förvärva både Zen Zen och Everytime Fitness har vi en bra grund till att skapa en riktigt bra mix av Member 24 gym. Vi kommer att anpassa lokaler, innehåll samt vårt erbjudande till kunderna successivt", menar Member 24 ́s VD, Roger Baburin.
 

Gymkedjan Fitness24Seven lanserar en ny lojalitetslösning för sina drygt 300 000 medlemmar i Sverige.

Fitness24Seven har utmanat gymbranschen sedan starten genom att hela tiden anpassa sitt koncept efter marknaden. Man var tidiga i Sverige med att slopa bindningstider, ha öppet dygnet runt och införa tjejgym. Nu går man ett steg längre och lanserar en ny lojalitetslösning  tillsammans med Malmöbaserade FinTech-bolaget Plexian. 
 
Genom sitt samarbete ska Plexian och Fitness24Seven lansera attraktiva och personifierade erbjudanden till alla Fitness24Sevens medlemmar genom lojalitetsplattformen Edge. Fitness24Seven har på drygt tio år gått från att ha ett enda gym i Malmö till att nu ha närmare 250 gym i sex länder (Sverige, Norge, Finland, Polen, Colombia och Thailand). Medlemmarna på Fitness24Seven har tillgång till alla anläggningar, i alla länder, dygnet runt. Dessutom ingår gruppträning och det finns även separat avdelning för tjejer.

”Vi ser detta samarbete som ett utmärkt sätt att enkelt tillföra mervärde till våra medlemmar. Valet av samarbetspartner var enkelt eftersom Fitness24Sevens värderingar väl stämmer överens med Plexians, och att båda parter bygger sin affär utifrån långsiktighet, kundfokus och riktigt bra villkor för konsumenten”, säger Magnus Frennmark, VD på Fitness24Seven
 
Plexian arbetar med lojalitetslösningar som är skräddarsydda för individen, något man tror kommer att bli allt vanligare i takt med att AI-tekniken mognar. Plexian ser en hög efterfrågan på lojalitetslösningar som erbjuder kunden ett värde de faktiskt vill ha och är som en effekt av detta i en stark tillväxt på en attraktiv marknad med stor potential. 
 
”Den traditionella modellen kopplad till begreppet kundlojalitet, som poäng på köp är utdaterat. Att erbjuda ett lojalitetsprogram är inte längre lösningen. Framtiden är att engagera kunder i varumärket och kommunicera med kunderna där de befinner sig, genom genuina och ärliga relationer. Vi är därför väldigt glada över partnerskapet med Fitness24Seven. Redan från första mötet hade vi en ömsesidig förståelse för hur och varför kundlojalitet skall byggas i den nya digitala världen. Vi är också tacksamma att få möjligheten att ta en aktiv del av den framgångssaga Fitness24Seven skriver. För Plexians del innebär det att vårt koncept Edge introduceras i en miljö och med en partner som kommer att ge oss precis den start på vår egen resa som vi vill ha”, säger Staffan Mattson, VD på Plexian.

SATS Group är Nordens ledande träningsföretag där det ingår 250 center i Norge, Sverige, Finland och Danmark med 700 000 medlemmar och 10 000 anställda, varav cirka 2 000 heltidsanställningar.

SATS som 2018 omsatte 1,3 miljarder kronor i Sverige fortsätter sin tillväxt. Samtidigt som man stärker sitt fäste i Stockholmsregionen genom att etablera sitt senaste träningscenter i Arninge i Täby. Det nya träningscentret blir SATS femte träningsanläggning i Täby. SATS har idag redan flera etablerade träningscenter i norrort - som Sollentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Täby och Åkersberga.
 
SATS fortsätter att driva mot sin vision, ”We make people healthier and happier” och bidra till att förbättrad folkhälsa.

Under hösten 2020 öppnar träningscentret i Arninge, Täby,  vilket betyder att SATS gör det ännu enklare för boende i området att komma igång med sin träning.
 
"Våra medlemmar i Täbyregionen lever väldigt aktiva liv och det är ett beteende som vi vill ta vara på. En viktig faktor för att upprätthålla goda träningsvanor är närheten till ett träningscenter. Med våra fem träningsanläggningar i Täby gör vi det ännu enklare att besöka oss och komma igång med sin träning. Alla är välkomna till SATS", säger Linda-Li Cederroth, Country Manager SATS Sverige.
 
SATS Arninge kommer ligga i samma byggnad som Coop, Systembolaget, XXL, Yoump och andra butikskedjor med över 2 000 parkeringsplatser att tillgå. Gymmet kommer erbjuda moderna och inspirerande lokaler med den senaste träningsutrustningen. Med tillgång till stora och luftiga gymytor kommer SATS erbjuda ett brett utbud av gruppträningsklasser.
 

En av världens största egenägda gymkedjor Nordic Wellness - tar nu fart även i sydöstra Sverige.

Nordic Wellness verkar inte trappa ner sin expansionstakt - just nu med 232 klubbar under sina vingar. Med sitt mål att nå 300 klubbar senast december 2023 meddelar man nu att nya klubbar öppnar och fler förvärv köps in. Senast tillväxten sker i sydöstra Sverige. I februari öppnar Nordic Wellness upp en ny klubb i Kalmar i kvarteret Giraffen. Det blir ett stort fint gym på 1840 kvm med gym, kondition och gruppträning. I utbudet kommer det även finnas coola virtuella cykel klasser. Målet är att ge de tilltänkta kunderna så mycket träningsglädje som möjligt.
 
Men detta är inte allt utan Nordic Wellness meddelar att man även köpt upp anrika Kraftverkets 5 gym i Kalmar, Mönsterås och på Öland. Efter 34 år i branschen bestämda Kraftverkets ägare Christer Karlsson att det nu var dags att sälja. 
 
”Självklart är det alltid tufft att efter alla år bestämma sig för att sälja sin verksamhet. Men jag har många trevliga minnen. Branschen har så många trevliga och kunniga individer - både andra gymägare och leverantörer. Det känns som om alla aktörer i branschen tillhör en enda stor familj. Och jag lämnar absolut inte branschen utan kommer att fortsätta som driftsansvarig, anställd av Nordic Wellness. Jag är övertygad om att Nordic Wellness är en bra köpare med fantastiska resurser. De kommer att ge både Kraftverkets personal och medlemmar ett lyft”, säger Christer Karlsson.
 
Med tanke på hur Nordic Wellness brukar agera kommer de säkert att snabbt expandera vidare i denna region.
 
”Nytt år - ny kör vi igen. Nordic Wellness kan blicka tillbaka mot ett expansivt, framgångsrikt och delvis crazy 2019. Grunden för vår fortsatta expansion har aldrig varit bättre. Det gäller både teamets organisation, kompetens och våra ekonomiska muskler. Kul nu att vi även tar ett fäste i Kalmar län och på Öland, det har tidigare varit ett öppet område för oss. Nu har vi en bra bas som vi kan bygga vidare kring”, menar Magnus Wilhelmsson ägare och VD på Nordic Wellness.
 

PureGym som grundades 2008 och är Storbritanniens ledande gymkedja där de driver över 260 gym med mer än en miljon medlemmar. Nu vill man snabbt expandera internationellt och meddelar att man köpt upp Danska Fitness World.

PureGym som verkar i budgetsegmentet erbjuder prisvärda och flexibla medlemskap med gymaccess 24 timmar om dygnet. Sedan starten har man vuxit genom egna öppningar och förvärv. Genom förvärvet av Fitness World i Danmark är PureGym Europas nästa största gymkedja. De servar 1,7 miljoner medlemmar på mer än 500 gym i Storbritannien, Danmark, Schweiz och Polen.
 
Fitness World grundades 2005 och dominerar stort i Danmark men har även startat gym i Polen (via förvärvet av gymkedjan Condizione) och Schweiz (via förvärvet av gymkedjan Basefit). Totalt hade Fitness World 230 gym och 600 000 medlemmar som nu kommer att omvandlas till PureGym´s koncept. Under 2018 hade Fitness World intäkter på ca 2,2 miljarder sek och EBITDA på ca 475 miljoner sek.
 
Affären kommer att ge PureGym en betydande position på den Europeiska marknaden och snabbt påskynda den tilltänkta internationella expansion, som inkluderar planer på att etablera sig i USA.

"Fitness World är ett företag som vi länge har beundrat. Teamet där har gjort ett enastående jobb på den mycket attraktiva Danska marknaden, även med spännande tillväxtpositioner i Schweiz och Polen. Denna transaktion samlar två väl matchade, framgångsrika och marknadsledande företag. Kombinationen skapar en kraftfull plattform för att påskynda tillväxten och leverera det vi vill - att få ännu fler människor, mer aktiva, oftare", säger Humphrey Cobbold, VD för PureGym.
 
Transaktionen beräknas vara genomförd i början av 2020 med vissa förbehåll som behöver uppfyllas.
 
"Liksom PureGym brinner vi för att göra fitness mer överkomligt och tillgängligt. PureGyms beslut att investera i Fitness World är ett bevis på att vi byggt en attraktiv verksamhet. Vi är en tydlig marknadsledare i Danmark och en växande aktör i Schweiz och Polen. Genom PureGym kommer vi nu beröra fler människor i Europa”, säger Steen Albrechtslund, VD för Fitness World.
 
Frågan är om PureGym kan tänka sig att även gå in i Sverige? Här finns några stora gymkedjor som kan vara bra uppköpskandidater.
 

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB