Nyheter

Nyheter (52)

Actic har tidigare i sin "bokslutskommuniké 2019" redovisat några viktiga siffror. Nu är alla detaljer släppta och fler analyser, siffror och konstaterande är nu officiella.

Per den 31 december 2019 drev Actic 177 verksamheter med drygt 220 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige (127 anläggningar), Norge (24 anläggningar) , Tyskland (25 anläggningar) och Österrike (1 anläggning). Sverige är den enskilt största marknaden där Actic idag är en av Sveriges ledande aktörer med omkring 170 000 medlemmar - från Ystad i söder till Kiruna i norr. Av omsättningen kommer 74 % från den Svenska marknaden.
 
Nettoomsättningen ökade med 1,2 % till 941,2 miljoner kronor och är fördelad från:
* Gymkort 84 %
* PT 10%
* Bad 3 %
* Övrigt 3 %
 
 Snittintäkten per medlem ökade med 2 % till 353 kronor. Mängden Actic kunder som för närvarande köper PT-tjänster ligger på drygt 5 procent av medlemsbasen.
 
"2019 var ett viktigt år färgat av nödvändiga förändringar och anpassningar inför framtiden. Som helhet är jag inte nöjd med årets försäljning och lönsamhet, helt enkelt eftersom vi inte nått våra interna mål. Tittar vi lite närmare på varför finns det ett par tydliga slutsatser. För det första var försäljning och resultatet svagt under årets två första kvartal, vilket också är årets viktigaste kvartal. För det andra har våra PT-intäkter ej nått upp till förväntan, framförallt på grund av att vi har haft svårt att rekrytera tränare”, säger VD Anders Carlbark.
 
Actic-aktien har haft en tuff tid på börsen. Aktien noterades på Nasdaq Stockholm den 7 april 2017 till en kurs på 50,50 kr. Vid dagens datum ligger aktiekursen på 14,25 kr.
 
Expansionsstrategi
Fortsatt nyetablering av anläggningar i små till medelstora städer utgör en grundpelare i Actics strategi för tillväxt och värdeskapande, där en betydande potential återstår i både Norden och Tyskland. Actic utför fortlöpande analyser inom områden där bolaget idag inte är närvarande, via sin nyetableringsorganisation. Syftet är att identifiera områden med betydande potential, och bredda verksamheten för att möta efterfrågan som inte helt kan tillgodoses av det befintliga utbudet.
 
Bygger ett starkare varumärke
En spännande åtgärd är att Actic under 2019 genomfört en omfattande kvantitativ marknadsstudie som kartlade svenska folkets beteenden, drivkrafter och barriärer till träning. Med detta som grund har ett varumärkesarbete påbörjats som kommer att för-valta det i Actics nuvarande identitet som är starkt och unikt men också omforma och addera delar som kommer ta varumärket till nästa nivå.
 
Actic kund

Förväntningar på den framtida utvecklingen
Actic menar att den nordiska marknaden liksom den tyska fortsätter växa samtidigt som marknadspenetrationen ökar, och ett allt större fokus riktas på hälsa i samhället. 
 
Dock har antalet gym ökat kraftigt på samtliga marknader under senare år samtidigt som det alternativa träningsutbudet för konsumenten tilltar. Detta medför att medlemstillväxten som tidigare har präglat gymbranschen successivt har avtagit och andra produkter till konsumenter och företag har utvecklats, exempelvis PT, PT Group, olika online-koncept samt olika typer av träning utomhus. 
 
Actic anser att de är väl positionerade för att öka andelen tilläggstjänster av omsättningen samt etablera en starkare relation med medlemmarna via digitala lösningar som Actic-appen.
 
Prognoserna för 2020 års verksamhet präglas av osäkerheten förknippad med covid-19 situationen
Sedan mars har Actic infört personalförändringar i större delen av verksamheten, där bolaget korttidspermitterat, sagt upp och ändrat kontraktsstruktur för flertalet anställda. Bolaget har även omförhandlat och sagt upp avtal samt ökat kontrollen på likviditet, rörelsekapital och kostnader samt pausat planerade investeringar. Bolaget för även en kontinuerlig och nära dialog med hyresvärdarna på hur den uppkomna situationen skall hanteras.
 

Branschorganisationen Almega Friskvårdsföretagen arbetar för att tillvarata och främja medlemsföretagens intressen och har som mål att förbättra Sveriges folkhälsa, höja branschens anseende, arbeta för rättvis konkurrens på friskvårdsmarknaden och vara en samlande röst för branschen.

Friskvårdsföretagen kommer nu med två bra nyheter:
 
Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader tillfaller gymanläggningar 
I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. 
 
Regeringen har pekat ut vilka sektorer som blir aktuella baserat på SNI-koder. Det är den kod som anges till Skatteverket när du registrerat ditt företag. Enligt den lista som regeringen nu presenterat är "Drift av gymanläggningar" inräknade i vilka som får ta del av hyresstödet. Detta är naturligtvis en stor seger för branschen och ett viktigt stöd i dessa pressade tider.
 
Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för det kommande stödet. Eftersom det är ett statsstöd så måste satsningen även godkännas av EU. Innan regelverket är på plats kan inga ansökningar om ersättning tas emot. Regeringen avser att ha en förordning klar i början/mitten på april. All information som idag finns tillgänglig är därför preliminär i väntan på att förordningen beslutas. 
 
Det är hyresvärden som via Länsstyrelsen ansöker om stödet i efterhand. Du som gymägare måste därför komma överens med din hyresvärd om sänkt hyra för att kunna ta del av stödet.  Du och din hyresvärd ska avtala om en nedsatt hyra för perioden 1 april – 30 juni. Avtalet ska ha slutits innan den 30 juni 2020. 
 
Folkhälsomyndigheten: "Ni verkar göra helt rätt”
Nyligen träffades Almega Friskvårdsföretagen och Folkhälsomyndigheten för ett digitalt möte. Almega fick möjlighet att redogöra för de rekommendationer på åtgärder som Almega kommunicerat ut och lyssnade in vilka ytterligare åtgärder myndigheten föreslår. 
 
Myndigheten verkar nöjda med det arbete gymmen gör för att minska smittspridningen, men de understryker att det är fortsatt mycket viktigt att branschen orkar hålla i de åtgärder som vidtagits ytterligare en tid framöver. 
 
Almega vill därför återigen påminna om vad du kan göra för att minska smittspridningen på din anläggning: 
* Fysiskt avstånd är viktigt både inomhus och utomhus.
* Öka frekvensen på städning av anläggningarna, särskilt med fokus på de ytor som vanligen är i kontakt med händer (exempelvis träningsutrustning, handtag, kranar etc).
* Öka tillgängligheten på handdesinfektion på anläggningarna.
* Minska antalet personer per gruppträningsklass för att skapa större yta per klassdeltagare.
* Flytta ut Personlig Träning samt gruppträning i den mån det är möjligt.
* Exkludera kontakt mellan instruktör och medlem i de klasser det vanligtvis förekommer.
* Ta bort klasser där kroppskontakt förekommer.

Uppmana dina besökare att: 
* Helst träna där man bor för att undvika onödiga resor.
* I den mån det är möjligt undvika omklädningsrummen.
* Var extra noga med handhygienen.
* Var extra noga med att torka av maskiner, redskap och utrustning efter användning.
* Ta med en egen yogamatta eller en handduk att träna på.
* Vid minsta symtom på sjukdom – vänligen stanna hemma.
 
Vill ni veta mer eller har några frågor? Kontakta Evelina Kogsta från ”FRISK” (Almega Friskvårdsföretagen) på -
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den 12 mars gick de Norska myndigheterna in och stängde alla gym i Norge. Ett tufft beslut som har fått sina konsekvenser.

I det första beskedet innefattade nerstängningen en tidsperiod fram till den 26 mars. Men, enligt regeringens senaste direktiv, måste de Norska gymmen fortfarande hålla stängt. Däremot är det nu okey att köra PT individuellt och i små grupper - så länge man är utomhus och agerar enligt de restriktioner som finns.
 
Treningsindustrien.no följer självklart situationen noggrant och har publicerat artiklar om hur den Norska gymbranschen påverkas.
 
Hjälp med träning och hälsa utanför gymmet
Även i Norge har gymmen fortsatt drift genom att man gör allt man kan för att coacha och peppa sina medlemmar till full fokus på träning och hälsa. Detta även om medlemmarna i Norge inte kan besöka gymmet. Det handlar om att erbjuda online hemträning i olika format, inspirera till utomhusträning och via digitala forum sätta fokus på positiva förändringar av kundernas matvanor. 
 
Puls Førde är ett gym som tvingats att hålla stängt. Då erbjöd man istället att komma hem och leverera gymutrustning för hemträning till sina kunder. Puls Førde samlade ihop utrustning till ett värde av 400 000 Nok och kompletterade detta med manualer om hur utrustningen användes på bästa sätt. Sedan startade en intensiv period med att leverera allt till behövande kunder.
 
"Vi önskar visa att vi verkligen bryr oss om våra kunder. Då handlar det om att hjälpa dem att ha ett fortsatt fokus på att hålla sig aktiva”, säger delägare Eirik Flatjord.
 
Virke Trening tar täten för att föra gymmens talan
Virke Trening, den Norska branschorganisationen, representerar cirka 400 av Norges 1 200 gym. Dessa 400 gym har tillsammans cirka 600 000 aktiva medlemmar. Virke angav att i sina undersökningar var det 11% av medlemmarna som inom de första två veckorna direkt avslutade sina medlemskap. Virke menar att om stängningen av gymmen varar till den 1 maj kommer branschen tappa minst 620 000 000 Nok i intäkter. 
 
"Våra uppskattningar av omsättningsförlusten är väldigt konservativa, hela 45 % av våra medlemsgym menar att, om de inte blir ekonomiskt kompenserade, kommer de bara klara att hålla ut i en månad”, säger Virke-direktør Ivar Horneland.
 
Regeringens kompensationsplan är klar
Den Norska regeringen har nu lagt fram sitt förslag för hur gym och andra berörda branscher ska kompenseras. Det «kontantstøttepakke» som nu ska aktiveras (gäller i första hand för mars, april och maj månad) bygger på ekonomisk kompensation för de fasta kostnaderna. Här inkluderas inte löner som ligger under regeringens support för korttidspermittering. 
 
I stort sett går det ut på att desto större inkomstbortfall ju mer kompensation får du. Maximal kompensation är 90 % av dina fasta kostnader. Inkomstbortfallet bygger på en jämförelse med samma period året innan (2019).
 
Kompensation = omsättningsminskning i procent * fasta kostnader * 0,9.
 
Som företag måste du kunna påvisa att din omsättning gått ner minst 20 % i mars månad och 30 % under april och maj. 
 
Boutique koncept som Barrys eller liknande säljer klippkort, det får bara in pengar om kunden kan och vill besöka gymmet. Därav att de har 100 % inkomstbortfall. Men ett vanligt gym kan via autogirodragningar och liknande fortfarande ha en intäkt. Då är det svårare att bedöma vad som kan vara bästa åtgärden. Antingen att fortsätta driften - erbjuda alternativ träningssupport eller helt enkelt frysa all betalning för samtliga kunder. Virke Trening menar att det är upp till var och ett gym att besluta om hur man vill agera.
 
Framtiden blir tuff
Helt klart är att Norska gym kommer att, oavsett kompensation, få ta en stor smäll. En mängd medlemmar har sagt upp sig eller fryst sina medlemskap. Och merförsäljningen är självklart på noll om gymmet inte kan vara öppet. Dessutom står vi inför en sommarperiod då gymmen i hela Norden, oavsett covid-19 eller ej, har låga siffror både i träningsbesök och omsättning.
 
"Vi är nöjda med regeringens kompensationspaket för fasta kostnader. Men så som det ser ut nu, kan det inträffa att ett center endast har kvar 60 - 70 % av sina medlemmar när det är dags att öppna upp gymmen igen. Detta i jämförelse med hur många medlemmar de hade när regeringen tvingade dem att stänga. Tillsammans med att befolkningens allmänna köpkraft har gått ner är där en viss oro för branschens framtid. Vi kommer att jobba vidare mot myndigheter och politiker för att få till åtgärder som kan hjälpa gymmen att komma igång igen”, säger bransjedirektør Kjersti Oppen från Virke Trening.

Målet för Nordic Wellness är att nå 300 klubbar senast december 2023 - redan nu är de uppe i otroliga 257 gym.

Nordic Wellness har förvärvat gymkedjan Always Fitness som drev 17 gym. Always Fitness olika gym finns mestadels i Stockholmsregionen men också i Gävle, Avesta, Enköping, Hedemora och Sala. Alla skyltar är redan utbytta och Nordic Wellness prägel på driften kommer snabbt att implementeras.
 
Always Fitness erbjöd dygnet runt öppettider med fokus på egenträning i gymmet. Här hittar du oftast:
 
• En bra konditionsdel med tv-underhållning.
• Bra representation av styrketräningsmaskiner.
• Fullt utrustad avdelning med fria vikter. 
• Speciell tjejavdelning - för kvinnor som vill träna enskilt.
• Öppen yta - där kunden kan utföra sina egna övningar och stretcha.
 
Always Fitness omsatte 2018 cirka 36 miljoner med ett rörelseresultat (ebit) på 6,7 miljoner.
 
Enligt rykte betalade Nordic Wellness närmare 30 miljoner för detta förvärv.
 
Ägare och VD på Nordic Wellness, Magnus Wilhelmsson säger -
”Detta förvärv har vi väntat på och vi är väl förberedda på att snabbt kunna ge Always Fitness alla kunder de fördelar det innebär att vara en del av Nordic Wellness. Vi stärker vår närvaro i Stockholmsregionen och finns nu också på platser där Nordic Wellness tidigare inte var representerade, kul. Resan går vidare, även om det just nu är extrema förutsättningar med corona situationen kommer teamet på Nordic Wellness alltid göra sitt bästa för att skapa hög kundnöjdhet”.

Kommer den nuvarande rädslan för spridning av COVID-19 öka efterfrågan på online training? Ja, det är definitivt ett möjligt scenario. 

En del gym har stängt helt, andra har begränsat sitt utbud och slutligen kör en del gym ”business as usual” och erbjuder ett komplett utbud. Gemensamt är att alla, med olika åtgärder, försöker minska smittriskerna så mycket som möjligt. Det är sedan upp till kunden - att själv ta ett beslut om man vill besöka sitt gym eller ej. Genom att analysera besöksstatistiken kan vi konstatera att många kunder tar ett beslut att inte uppsöka sitt gym under dessa ovissa tider. Vi utgår från att merparten ändå vill träna - då kan olika online tjänster vara ett riktigt bra alternativ. 
 
SATS satsar nu på att livesända gruppträningspass
SATS som tagit ett beslut att stänga alla sina center i Norden erbjuder nu, som första träningsaktör, att livesända en hel del gruppträningsklasser. Klasserna kommer vara tillgängliga för alla.

SATS vill uppmuntra både medlemmar och icke-medlemmar att hålla igång sin träning och träna där man befinner sig. Därför har SATS öppnat upp sin online training med ca 120 träningsklasser för både medlemmar och hela övriga befolkningen. 
 
Och nu tar SATS nästa steg och lanserar livesänd gruppträning. Klasserna kommer finnas tillgängliga att livestreama enligt schema med upp till 10 klasser om dagen. Passen kan genomföras hemma och helt utan träningstillbehör för att alla ska kunna ta del av utbudet.
 
"Vi brinner för träning och hälsa och är fortsatt fullt fokuserade på att inspirera fler människor till att hålla igång med sin träning även nu när vardagen ser lite annorlunda ut. Tillsammans med några av våra bästa instruktörer kommer vi nu livesända våra mest populära gruppträningsklasser, och alla är välkomna att delta hemifrån. Vi vill bidra till att fler bibehåller sin träningsmotivation och förblir hälsosamma och glada”, säger Alexander Brochmann Myers, Product Director på SATS.

Med cirka 250 gym och 700 000 medlemmar har SATS stängt ner sina gym. Öppnar nu igen i Sverige.

Gymkedjan SATS meddelade tidigare att man på grund av corona hysterin stänger ner alla sina gym i Norden. Detta gällder i första läget i två veckor framåt och blir deras insats för att minska smittspridning.
 
Men nu öppnar SATS upp sina gym igen i Sverige. I Danmark, Norge och Finland håller man gymmen fortsatt stängda, i detta läget fram till den 13 april.
 
SATS kommunicerar att - ”Som marknadsledare i Norden är det viktigt för SATS att ta ett utökat ansvar och bidra till den allmänna folkhälsan, även i en svår situation som denna”.
 
Andra gym håller öppet i Sverige
Actic meddelar att de nu tillsvidare stänger sina gym i Norge. Men i Sverige och Österrike går det bra att träna som vanligt. Här väljer Actic myndigheternas rekommendationer.
 
Friskis&Svettis Göteborg har beslutat att hålla öppet men ställa in samtliga gruppträningspass, gyminstruktioner och barnpassning. Medan Friskis&Svettis i Vänersborg helt håller stängt.
 
I Norge och Danmark samt andra länder stänger alla gym
Family Sports Club i Norge med sina 75 000 medlemmer ställde först in sin gruppträning men valde att ha öppet i övrigt. De tog sedan ett kreativt beslut att låta sina kunder, vid behov, få fri tillgång till läkarvård via video.
 
Dock har nu den Norska regeringen beslutat att samtliga gym i Norge måste stänga. Detta förbud att driva sin verksamhet gäller fört och främst till och med den 26 mars. 
 
I Danmark stängde stora kedjor som Fitness World och Loop Fitness frivilligt ner. Andra gym fortsatte att hålla öppet. Men nu har den Danska regeringen bestämt att alla Danska gym (fram till och med den 30 mars) måste stänga igen. 
 
Även de Tyska, Engelska, Italienska och Spanska myndigheter har beslutat att temporärt stänga samtliga gym.
 
Actic redovisar sina ekonomiska konsekvenser
Actic menar att - om förbudet att ha sina gym öppna fortsätter - komma man tappa 8 000 000 kr per månad i intäkter i Tyskland och 13 000 000 kr per månad i intäkter i Norge. Samtidigt meddelar Actic att man har likvida medel på 85 000 000 kr samt en outnyttjad checkkredit på 20 000 000 kr. Actic har en löpande dialog med bolagets bank i syfte att säkra bolagets långsiktiga finansiering.
 
Actic tvingas nu aktiverar en mängd besparingsåtgärder. Första steget var att Actic Norge att permittera cirka 350 medarbetare med start från den 13 mars. Huvuddelen av dessa är deltidsanställda.
 
Vidare, meddelar Actic nu att de även varslar cirka 900 medarbetare i Sverige. Det innebär att Actics gym kommer att gå igenom en omfattande nedbemanning. Allt för att möta situationen och förbereda sig för att sannolikt kommer även gymmen i Sverige bli tvingade att stänga.
 
En annan åtgärd är att styrelsen beslutade att dra tillbaka det tidigare förslaget på aktieutdelning.
 
”Med den situation som Actic nu befinner sig i har vi inget annat val än att anpassa verksamheten och våra kostnader för att begränsa de negativa effekterna och säkra bolagets fortsatta verksamhet”, säger Anders Carlbark, VD Actic Group.
 
Vad SATS ”frysning” av sina kunders medlemskap kommer få för ekonomiska följder är ännu okända. Enligt uppgifter kommer SATS att förlora 140 miljoner kronor bara i mars månad. Nya förluster kommer att ske under april månad. Permittering av personal har redan skett i stor skala.
 
Vid dagens datum har SATS börsvärde gått ner närmare 40 % sedan börsintroduktionen.
 
Just nu pågår mycket spekulationer - en är om även alla gym i Sverige tvingas att stänga sina dörrar?
 
 

Har gymbranschen problem med sexuella trakasserier mot kvinnor? Ja, menar Mindbody som nyligen släppt en undersökning gjord på 2 000 kvinnliga gymbesökare.

Rapporten - publicerad i samband med Internationella Kvinnodagen den 8 mars - är baserad på en undersökning gjord  av "Opinium Research", på uppdrag av Mindbody. De intervjuade 2 001 kvinnor som är medlemmar på gym i Storbritannien.
 
Några fakta som framkom -
* Majoriteten (57 procent) av kvinnorna "har känt att de fått otrevliga blickar" på gymmet.
 
* Mer än en tredjedel (37 procent) av kvinnor som tränar på gym får oönskade förslag på gymmet, som exempelvis att okända män frågar efter deras telefonnummer.
 
* Mer än hälften (51%) av kvinnorna menar att "träna med en kompis” är den mest effektiva åtgärden för att känna sig mer komfortabel och bli mer lämnad ifred.
 
Mer specifika önskemål som diskuterades var att ha en separat avdelningar ”endast för kvinnor” på gymmet (ett önskemål från 23 % av gruppen) och att fler kvinnliga instruktörer ska agera på gymgolvet (ett önskemål från 15 % av gruppen).
 
Heather Garrick som representerar Mindbody säger - ""Vi vet, från våra samtal med gymägare, att skapa en positiv miljö och upplevelse på gymmet är en viktig prioritering. Det gäller kunder från båda könen. Vi ser en viss trend i att program ”endast för kvinnor” är i ökad populäritet. Vidare, ser vi positiva signaler men vi anser att där är ett betydande behov av fler kvinnliga Personlig Tränare och kvinnliga medarbetare som engagerar sig som gyminstruktör”.
 
På vår hemmafront agerade nyligen influencern Alice Stenlöfs inom sina sociala kanaler. Efter att tränat på ett gym i Stockholm säger Alice Stenlöf - "Allt jag ville var att träna min rumpa men jag märkte efter ett tag att jag hade blickar på mig från alla håll och kanter”. Vidare menar Alice att hon till och med blev förföljd på gymmet under träningspasset. Allt leder till starka uttalande från Alice - ”verkligen hatar killar på gymmet” och "snälla sluta stirra".
 
Tidigare har GymBusiness skrivit om samhällsdebattören och tidigare elitspelaren i handboll, Linnea Claeson. Linnea menar att gymmen har ett problem med sexuella trakasserier mot kvinnor och anger i denna artikeln hennes Topp 10 av de saker främmande män har kommit fram och sagt till henne på gymmet.
 
Är det här en verklighet du känner igen på ditt gym? I så fall - hur ska vi agera för att eliminera dessa beteende?

Drygt 5 procent av Sveriges befolkning är med i Friskis&Svettis som nu har totalt 575 430 medlemmar runt om i Europa. Det visar nya siffror från Friskis&Svettis Riksorganisation.

Friskis&Svettis, som funnits sedan 1978, ser på träning som en naturlig del av livet. Alla människor behöver rörelse för att må bra. Därför ska träning på Friskis&Svettis vara en frizon från prestationskrav och skeva ideal. Här får du vara precis den du är.
 
Det finns totalt 160 lokala ideella föreningar varav 109 av dem är i Sverige. Övriga finns i Norge och övriga Europa. 
 
"Intresset för träning och hälsa växer på många fronter. Och att just vi på Friskis&Svettis ser en fortsatt medlemstillväxt handlar mycket om att vi lyckats med vårt uppdrag att bjuda in och inkludera. Hos oss är alla välkomna – i lust och olust, oavsett nivå eller tidigare erfarenhet. Är du nyfiken räcker det lång"t, säger generalsekreterare Susanne Jidesten.
 
Bara i Sverige finns 556 540 medlemmar vilket gör Friskis&Svettis till den största idrottsföreningen i landet och utgör ungefär 17 procent av den svenska idrottsrörelsen. Sedan förra sammanställningen har antalet medlemmar i Sverige ökat med 17 593 personer, totalt 3,3 procent. Över 17 000 ideella ledare och funktionärer ser varje vecka till att vi kan erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning av hög kvalitet för alla.
 
"Vi är glada över att så många gett sig själva möjligheten att upptäcka glädjen med rörelse. Att få in vardagsmotion är minst lika viktigt, kanske ännu viktigare, än att träna hårt på gym en period för att sedan ha ett långt uppehåll. Jag tycker mig kunna se att fler har upptäckt betydelsen av rörelse och vikten av att bryta stillasittandet, och att det i sin tur börjar få effekt på hur vi rör oss. Men det finns stora skillnader i samhället som löper längs de socioekonomiska linjerna. Vi har en ojämlik folkhälsa och jag ser det som vår stora gemensamma uppgift framöver att stänga det hälsogap som finns idag", avslutar Susanne Jidesten.
 

Nu kan vi konstatera att även gymbranschen kommer att påverkas av coronaviruset. Flera stora utställare meddelar att de inte kommer att medverka på FIBO.

Är du verksam på en ledande position i gymbranschen har du garanterat hört talas om FIBO. Det är den ledande internationella mötesplatsen för branschen inom träning och hälsa. Här samlas under 4 dagar nästan 150 000 besökare som på en yta av cirka 160 000 kvadratmeter kan ta del av över 1 100 utställares utbud. Nästa FIBO-mässa är planerad att genomföras i Köln den 2 - 5 april - men nu meddelar FIBO att arrangemanget inte kommer att genomföras. Istället äger FIBO rum till hösten.
 
Coronaviruset har drabbat en mängd individer över hela världen. Det inkluderar ett större antal personer i Tyskland. Med tanke på detta har stora företag som Life Fitness, Precor och TRX meddelat att de avstår från att delta på FIBO. 
 
Reed Exhibitions, som äger och driver FIBO-mässan säger i ett uttalande bland annat:
 
”Reed Exhibition övervakar aktivt och kontinuerligt Covid-19 Coronavirus framfart. Vi följer lokala och nationella myndigheter´s råd om folkhälsa. Det gäller även WHO:s riktlinjer. Vi har därför beslutat att ställa in vårens FIBO arrangemang. Istället kommer vi FIBO att arrengeras till hösten, nytt datum är den 1 - 4 oktober 2020”.
 
Många Skandinavier planerar att besöka FIBO, låt oss därför hoppas att det blir av till hösten. Utbudet är gigantiskt - räkna därför med att du behöver god tid på dig för att hinna se och uppleva allt som kan vara av intresse.
 
För att göra det lättare för sina besökare är mässområdet uppdelat i olika segment:
 
* Cardio & Strength
* Functional Training
* Group & Aqua Fitness
* Power
* Physio
* Interior
* EMS & Vibration
* Fighting Fit
* Academy
* Consulting service
* New Business
* Sports Nutrition
* Fashion
* Wellness & Beauty
 

Actic menar i sin bokslutskommuniké 2019 att året varit tufft med en hel del utmaningar. Men att man nu börjar hitta rätt väg framåt.

Rapporten är byggd på de 180 anläggningar med 227 000 medlemmar som Actic driver. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland.
 
I rapporten ser vi att Actic 2019 haft en blygsam omsättningsökning (1,2 %) som når drygt 950 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var dock negativ med -2,6 procent. En förklaring är minskad PT-försäljning och stängda anläggningar. Resultatet som en helhet för koncernen visar på ett stort minus.
 
Actic´s VD Anders Carlbark säger - "Mitt första hela år som VD har varit fyllt av utmaningar. I mina första uttalanden till marknaden argumenterade jag för att det som stod högst på vår agenda var att öka effektiviteten och att från och med 2020 minska kostnaderna med 40 - 50 miljoner kronor jämfört med 2019. Detta uttalande står fast och det är på detta vi har lagt vårt fokus under året då vi har arbetat hårt för att förbättra verksamhetens effektivitet. Mot bakgrund av nedlagt arbete kommer vi att gå in i 2020 med en lägre kostnadsbas än 2019". 
 
Året har inneburit en prioritering på optimering av befintliga anläggningar istället för expansion och etableringar. Men nu är där mer aggressiva insatser på gång, exempelvis har Actic startat upp ett nytt samarbete med en reklambyrå för att driva försäljning och lönsamhet. 
 
Fokus har också legat på att antingen lägga ner eller vända Actic anläggningar som inte har levererat önskvärda siffror.
 
"Vi har tidigare kommunicerat att vi har 35 anläggningar på bevakningslista som inte når upp till våra interna lönsamhetsmål. Av dessa har vi hittills lyckats åtgärda och vända fem anläggningar till lönsamhet, varav 30 anläggningar återstår. Arbetet med att förbättra anläggningsportföljen fortgår och potentialen till resultatförbättring ligger omkring 12 - 15 miljoner kronor årligen. De delar som avser yteffektivitet samt hyresavtal tar dock längre tid att realisera än vad vi initialt bedömde, varför vi estimerar att resultatet av detta arbete kommer att ge effekt först under andra halvåret av 2020", menar Anders Carlbark.
 
Några nyckeltal för helåret 1 januari – 31 december 2019:
 
* Nettoomsättningen ökade till 952,2 (941,2) Mkr, en ökning om 1,2 procent.
 
* EBITDA exklusive IFRS uppgick till 107,7 Mkr (142,2), vilket motsvarar en marginal om 11,3 % (15,1)
 
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -253,9 (71,1) Mkr, inklusive nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar om 288,9 Mkr.
 
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -304,5 (19,8) Mkr.
 
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -19,16 (1,25) kronor.
 
* Styrelsen föreslår att 0,50 kronor per aktie lämnas i aktieutdelning.
 

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB