Stängda Norska gym försöker hantera framtiden

Den 12 mars gick de Norska myndigheterna in och stängde alla gym i Norge. Ett tufft beslut som har fått sina konsekvenser.

I det första beskedet innefattade nerstängningen en tidsperiod fram till den 26 mars. Men, enligt regeringens senaste direktiv, måste de Norska gymmen fortfarande hålla stängt. Däremot är det nu okey att köra PT individuellt och i små grupper - så länge man är utomhus och agerar enligt de restriktioner som finns.
 
Treningsindustrien.no följer självklart situationen noggrant och har publicerat artiklar om hur den Norska gymbranschen påverkas.
 
Hjälp med träning och hälsa utanför gymmet
Även i Norge har gymmen fortsatt drift genom att man gör allt man kan för att coacha och peppa sina medlemmar till full fokus på träning och hälsa. Detta även om medlemmarna i Norge inte kan besöka gymmet. Det handlar om att erbjuda online hemträning i olika format, inspirera till utomhusträning och via digitala forum sätta fokus på positiva förändringar av kundernas matvanor. 
 
Puls Førde är ett gym som tvingats att hålla stängt. Då erbjöd man istället att komma hem och leverera gymutrustning för hemträning till sina kunder. Puls Førde samlade ihop utrustning till ett värde av 400 000 Nok och kompletterade detta med manualer om hur utrustningen användes på bästa sätt. Sedan startade en intensiv period med att leverera allt till behövande kunder.
 
"Vi önskar visa att vi verkligen bryr oss om våra kunder. Då handlar det om att hjälpa dem att ha ett fortsatt fokus på att hålla sig aktiva”, säger delägare Eirik Flatjord.
 
Virke Trening tar täten för att föra gymmens talan
Virke Trening, den Norska branschorganisationen, representerar cirka 400 av Norges 1 200 gym. Dessa 400 gym har tillsammans cirka 600 000 aktiva medlemmar. Virke angav att i sina undersökningar var det 11% av medlemmarna som inom de första två veckorna direkt avslutade sina medlemskap. Virke menar att om stängningen av gymmen varar till den 1 maj kommer branschen tappa minst 620 000 000 Nok i intäkter. 
 
"Våra uppskattningar av omsättningsförlusten är väldigt konservativa, hela 45 % av våra medlemsgym menar att, om de inte blir ekonomiskt kompenserade, kommer de bara klara att hålla ut i en månad”, säger Virke-direktør Ivar Horneland.
 
Regeringens kompensationsplan är klar
Den Norska regeringen har nu lagt fram sitt förslag för hur gym och andra berörda branscher ska kompenseras. Det «kontantstøttepakke» som nu ska aktiveras (gäller i första hand för mars, april och maj månad) bygger på ekonomisk kompensation för de fasta kostnaderna. Här inkluderas inte löner som ligger under regeringens support för korttidspermittering. 
 
I stort sett går det ut på att desto större inkomstbortfall ju mer kompensation får du. Maximal kompensation är 90 % av dina fasta kostnader. Inkomstbortfallet bygger på en jämförelse med samma period året innan (2019).
 
Kompensation = omsättningsminskning i procent * fasta kostnader * 0,9.
 
Som företag måste du kunna påvisa att din omsättning gått ner minst 20 % i mars månad och 30 % under april och maj. 
 
Boutique koncept som Barrys eller liknande säljer klippkort, det får bara in pengar om kunden kan och vill besöka gymmet. Därav att de har 100 % inkomstbortfall. Men ett vanligt gym kan via autogirodragningar och liknande fortfarande ha en intäkt. Då är det svårare att bedöma vad som kan vara bästa åtgärden. Antingen att fortsätta driften - erbjuda alternativ träningssupport eller helt enkelt frysa all betalning för samtliga kunder. Virke Trening menar att det är upp till var och ett gym att besluta om hur man vill agera.
 
Framtiden blir tuff
Helt klart är att Norska gym kommer att, oavsett kompensation, få ta en stor smäll. En mängd medlemmar har sagt upp sig eller fryst sina medlemskap. Och merförsäljningen är självklart på noll om gymmet inte kan vara öppet. Dessutom står vi inför en sommarperiod då gymmen i hela Norden, oavsett covid-19 eller ej, har låga siffror både i träningsbesök och omsättning.
 
"Vi är nöjda med regeringens kompensationspaket för fasta kostnader. Men så som det ser ut nu, kan det inträffa att ett center endast har kvar 60 - 70 % av sina medlemmar när det är dags att öppna upp gymmen igen. Detta i jämförelse med hur många medlemmar de hade när regeringen tvingade dem att stänga. Tillsammans med att befolkningens allmänna köpkraft har gått ner är där en viss oro för branschens framtid. Vi kommer att jobba vidare mot myndigheter och politiker för att få till åtgärder som kan hjälpa gymmen att komma igång igen”, säger bransjedirektør Kjersti Oppen från Virke Trening.
Last modified on torsdag, 16 april 2020 09:30
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB