Actic Group rapporterar detaljerade siffror för 2019

Actic har tidigare i sin "bokslutskommuniké 2019" redovisat några viktiga siffror. Nu är alla detaljer släppta och fler analyser, siffror och konstaterande är nu officiella.

Per den 31 december 2019 drev Actic 177 verksamheter med drygt 220 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige (127 anläggningar), Norge (24 anläggningar) , Tyskland (25 anläggningar) och Österrike (1 anläggning). Sverige är den enskilt största marknaden där Actic idag är en av Sveriges ledande aktörer med omkring 170 000 medlemmar - från Ystad i söder till Kiruna i norr. Av omsättningen kommer 74 % från den Svenska marknaden.
 
Nettoomsättningen ökade med 1,2 % till 941,2 miljoner kronor och är fördelad från:
* Gymkort 84 %
* PT 10%
* Bad 3 %
* Övrigt 3 %
 
 Snittintäkten per medlem ökade med 2 % till 353 kronor. Mängden Actic kunder som för närvarande köper PT-tjänster ligger på drygt 5 procent av medlemsbasen.
 
"2019 var ett viktigt år färgat av nödvändiga förändringar och anpassningar inför framtiden. Som helhet är jag inte nöjd med årets försäljning och lönsamhet, helt enkelt eftersom vi inte nått våra interna mål. Tittar vi lite närmare på varför finns det ett par tydliga slutsatser. För det första var försäljning och resultatet svagt under årets två första kvartal, vilket också är årets viktigaste kvartal. För det andra har våra PT-intäkter ej nått upp till förväntan, framförallt på grund av att vi har haft svårt att rekrytera tränare”, säger VD Anders Carlbark.
 
Actic-aktien har haft en tuff tid på börsen. Aktien noterades på Nasdaq Stockholm den 7 april 2017 till en kurs på 50,50 kr. Vid dagens datum ligger aktiekursen på 14,25 kr.
 
Expansionsstrategi
Fortsatt nyetablering av anläggningar i små till medelstora städer utgör en grundpelare i Actics strategi för tillväxt och värdeskapande, där en betydande potential återstår i både Norden och Tyskland. Actic utför fortlöpande analyser inom områden där bolaget idag inte är närvarande, via sin nyetableringsorganisation. Syftet är att identifiera områden med betydande potential, och bredda verksamheten för att möta efterfrågan som inte helt kan tillgodoses av det befintliga utbudet.
 
Bygger ett starkare varumärke
En spännande åtgärd är att Actic under 2019 genomfört en omfattande kvantitativ marknadsstudie som kartlade svenska folkets beteenden, drivkrafter och barriärer till träning. Med detta som grund har ett varumärkesarbete påbörjats som kommer att för-valta det i Actics nuvarande identitet som är starkt och unikt men också omforma och addera delar som kommer ta varumärket till nästa nivå.
 
Actic kund

Förväntningar på den framtida utvecklingen
Actic menar att den nordiska marknaden liksom den tyska fortsätter växa samtidigt som marknadspenetrationen ökar, och ett allt större fokus riktas på hälsa i samhället. 
 
Dock har antalet gym ökat kraftigt på samtliga marknader under senare år samtidigt som det alternativa träningsutbudet för konsumenten tilltar. Detta medför att medlemstillväxten som tidigare har präglat gymbranschen successivt har avtagit och andra produkter till konsumenter och företag har utvecklats, exempelvis PT, PT Group, olika online-koncept samt olika typer av träning utomhus. 
 
Actic anser att de är väl positionerade för att öka andelen tilläggstjänster av omsättningen samt etablera en starkare relation med medlemmarna via digitala lösningar som Actic-appen.
 
Prognoserna för 2020 års verksamhet präglas av osäkerheten förknippad med covid-19 situationen
Sedan mars har Actic infört personalförändringar i större delen av verksamheten, där bolaget korttidspermitterat, sagt upp och ändrat kontraktsstruktur för flertalet anställda. Bolaget har även omförhandlat och sagt upp avtal samt ökat kontrollen på likviditet, rörelsekapital och kostnader samt pausat planerade investeringar. Bolaget för även en kontinuerlig och nära dialog med hyresvärdarna på hur den uppkomna situationen skall hanteras.
 
Last modified on måndag, 27 april 2020 13:37
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB