Actics resultat för Q2 2020

Actic har släppt sin delårsrapport för 1 april - 30 juni. Intressant läsning för hela branschen med tanke på rådande pandemi. 

I ett pressmeddelande menar Actic att årets andra kvartal är starkt påverkat av Coid-19. De har agera ansvarsfullt och följt de rekommendationer respektive lands hälsomyndighet har påtalat. Medarbetare och medlemmars säkerhet har varit högsta prioritet. 
 
För att kunna fortsätta erbjuda träning för medlemmar har träningsutbudet anpassats med en kraftigt ökad volym av utomhusträning samt möjlighet till guidad träning och inspiration genom Actics digitala kanaler. Medlemmarnas respons har varit positivt och Actic ser en återhämtning i nyförsäljning av medlemskap under slutet av kvartalet.
 
Enligt VD Anders Carlbark är de finansiella resultaten starkt påverkat av de konsekvenser Covid-19 medfört där nedstängda anläggningar (i länder utanför Sverige) och ett avvaktande kundintresse för att teckna nya medlemskap är två av huvudfaktorerna. Dock menar Anders att med en stark kostnadskontroll och snabba proaktiva anpassningar till omständigheterna har Actic lyckats parera intäktstappet och skapat ett bättre resultat än vad tidigare kommunicerat.
 
Actic redovisar under det andra kvartalet en nettoomsättning om 157 miljoner kronor, vilket är en minskning på 81 miljoner kronor (- 34%), jämfört med föregående år. Av minskningen menar Actic att cirka 73 miljoner kr kan hänföras till Covid-19 effekter. 
 
"Vi har haft anläggningar i Tyskland och Norge stängda under större delen av perioden och nyförsäljning och PT-försäljning har varit låg under pandemin. Som ett led i att främja riskgrupper och våra seniora medlemmars hälsa och säkerhet har vi erbjudit dessa grupper att frysa sina medlemskap.  Denna åtgärd har påverkat våra intäkter negativt i kvartalet med 15 miljoner kr. Åtta avvecklade anläggningar har därutöver bidragit med 8 miljonor kr i minskade intäkter”, säger Anders Carlbark.  
 
Men även stora kostnadsbesparingar har skett. Actic har sänkt sina personalkostnader och övriga externa kostnader i kvartalet med hela 70 miljoner kr (- 37%). En del av kostnadsbesparingarna härrör sig till det besparingsprogram om 40 – 50 miljoner kr som kommunicerades för ett år sedan, men vi utöver det har Actic arbetat hårt med att sänka kostnaderna och optimera driften. Av kostnadsbesparingen utgörs endast 16 miljoner kr av statliga stöd. Tack vare att Actic parerat intäktstappet med god kostnadskontroll blev rörelseresultatet (EBIT) i kvartalet -8 miljoner kr. 
 
"Inför Q3 bedömer vi att vi kommer tappa omsättning med cirka 15 - 20 % jämfört med föregående år. Detta antagande bygger på att nyförsäljningen fortsätter att återhämta sig och att vi gradvis kan få igen en del av de medlemmar vi förlorat i innevarande kvartal.  Vi tror även att återhämtningen tar längre tid i mindre orter än i större städer, vilket vi tar höjd för i vår handlingsplan.  De kostnadssänkande aktiviteter vi genomfört innan och under pandemin gör att vi bedömer att vi kan parera intäktstappet med en lägre kostnadsnivå”, avslutar Anders Carlbark.
 
Last modified on torsdag, 30 juli 2020 17:39
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB