SATS Group släpper kvartalsrapport

För första gången efter sin börsintroduktion släpper nu SATS en kvartalsrapport - det handlar om tredje kvartalet 2019.

SATS Group menar att de levererar enligt förväntningarna, att det är ett starkt kvartal och att trenden visar fortsatt positiv tillväxt för 2019. Men börsen har hitintills tagit rapporten med ro, aktiekursen ligger stabil kring introduktionspriset.
 
SATS siffror jämfört med 2018 påverkas en hel del av förvärvet (januari 2019) av fitness DK´s 39 gym i Danmark. Vidare, under de senaste tolv månaderna har SATS förvärvat eller öppnat fem nya klubbar i Norge, tre i Sverige och en i Finland. I slutet av tredje kvartalet 2019 fanns det totalt 248 klubbar inom SATS. Två nya gym ska öppna under Q4 och hitintills har SATS tecknade avtal för sju nyöppningar under 2020/2021.
 
Antal aktivt betalande medlemmar är nu 687 000 medlemmar, vilket är en ökning (under de senaste tolv månaderna) med 23 procent men då handlar mycket om förvärvet av fitness DK. Exklusive uppköpet av de Danska enheterna blev tillväxten 6 %. Det månatliga snittvärdet per medlem ökade från 471 NOK under tredje kvartal 2018, till 481 NOK tredje kvartal 2019.
 
Hela SATS, inklusive Sverige, Finland och Danmark, rapporterade en försäljning på 938 miljoner NOK för tredje kvartalet. Det är en ökning med 25 procent jämfört med samma period förra året. Men exkluderar man siffrorna efter förvärvet av Fitness DK var tillväxten 9 procent. Av omsättningen kommer ca 79 % från träningskort och således ca 21 % från merförsäljning som framförallt Personlig Träning.
 
SATS Group som en helhet tjänar pengar, undantag dock Danmark där minusresultatet under tredje kvartalet var 34 miljoner Nok. Justerad EBITDA (före påverkan av IFRS 16) ökade med 2 procent till 129 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år (+15 procent exklusive Danmark).
 
För framtiden kommer SATS fortsätta att öppna nya gym. Vidare fortsätter man sina pilotprojekt (enligt den Svenska modellen) inom fysioterapi och sportmassage. SATS satsar även resurser på att bli starkare på olika former av kost - samt livsstilsrådgivning.
 
SATS specialla app är ett viktigt verktyg som ständigt utvecklas. Den ses som en nyckel till hög kundnöjdhet som i sin tur påverkar retention. Målet med appen är också att få än mer fart på merförsäljningen.
 
SATS Q31
 
 
”Vår vision är att göra människor friskare och lyckligare. Vi vill vi hjälpa våra medlemmar att vara aktiva och verkligen använda våra tjänster. Genom att öppna fler SATS-klubbar där människor bor och arbetar samt genom att utveckla vårt erbjudande inom digitalt träning fortsätter vi på SATS att göra våra tjänster mer tillgängliga för våra medlemmar. Vi förväntar oss att den positiva tillväxten kommer att fortsätta, både när det gäller att locka nya medlemmar och öppna fler klubbar, säger Sondre Gravir CEO på SATS.
 
Last modified on lördag, 04 januari 2020 17:04
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB