Actic summerar nu 2019

Actic menar i sin bokslutskommuniké 2019 att året varit tufft med en hel del utmaningar. Men att man nu börjar hitta rätt väg framåt.

Rapporten är byggd på de 180 anläggningar med 227 000 medlemmar som Actic driver. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland.
 
I rapporten ser vi att Actic 2019 haft en blygsam omsättningsökning (1,2 %) som når drygt 950 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var dock negativ med -2,6 procent. En förklaring är minskad PT-försäljning och stängda anläggningar. Resultatet som en helhet för koncernen visar på ett stort minus.
 
Actic´s VD Anders Carlbark säger - "Mitt första hela år som VD har varit fyllt av utmaningar. I mina första uttalanden till marknaden argumenterade jag för att det som stod högst på vår agenda var att öka effektiviteten och att från och med 2020 minska kostnaderna med 40 - 50 miljoner kronor jämfört med 2019. Detta uttalande står fast och det är på detta vi har lagt vårt fokus under året då vi har arbetat hårt för att förbättra verksamhetens effektivitet. Mot bakgrund av nedlagt arbete kommer vi att gå in i 2020 med en lägre kostnadsbas än 2019". 
 
Året har inneburit en prioritering på optimering av befintliga anläggningar istället för expansion och etableringar. Men nu är där mer aggressiva insatser på gång, exempelvis har Actic startat upp ett nytt samarbete med en reklambyrå för att driva försäljning och lönsamhet. 
 
Fokus har också legat på att antingen lägga ner eller vända Actic anläggningar som inte har levererat önskvärda siffror.
 
"Vi har tidigare kommunicerat att vi har 35 anläggningar på bevakningslista som inte når upp till våra interna lönsamhetsmål. Av dessa har vi hittills lyckats åtgärda och vända fem anläggningar till lönsamhet, varav 30 anläggningar återstår. Arbetet med att förbättra anläggningsportföljen fortgår och potentialen till resultatförbättring ligger omkring 12 - 15 miljoner kronor årligen. De delar som avser yteffektivitet samt hyresavtal tar dock längre tid att realisera än vad vi initialt bedömde, varför vi estimerar att resultatet av detta arbete kommer att ge effekt först under andra halvåret av 2020", menar Anders Carlbark.
 
Några nyckeltal för helåret 1 januari – 31 december 2019:
 
* Nettoomsättningen ökade till 952,2 (941,2) Mkr, en ökning om 1,2 procent.
 
* EBITDA exklusive IFRS uppgick till 107,7 Mkr (142,2), vilket motsvarar en marginal om 11,3 % (15,1)
 
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -253,9 (71,1) Mkr, inklusive nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar om 288,9 Mkr.
 
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -304,5 (19,8) Mkr.
 
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -19,16 (1,25) kronor.
 
* Styrelsen föreslår att 0,50 kronor per aktie lämnas i aktieutdelning.
 
Last modified on fredag, 21 februari 2020 23:13
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB