Bindningstid för gymkort ska prövas i domstol

Villkoren kopplade till de avtal kunden tecknar med ett gym har under många år varit uppe för diskussion. Redan 2011 gick Konsumentverket ut med tydliga rekommendationer. Men nu vill myndigheterna gå ett steg längre och går nu till domstol för att pröva bindningstiden för gym.

De rekommendationer kring avtalsvillkor som Konsumentverket 2011 gick ut med för ett gymavtal innehöll rubriker som:

* Att göra upp avtalsvillkor
* Att ingå ett avtal
* Medlemskap i gym
* Att ändra avtalsvillkoren
- Avtal som gäller tills vidare
- Tidsbundna avtal
* När avtalet upphör att gälla
- Avtal som gäller tills vidare
- Tidsbundna avtal
* Att avbryta eller överföra ett avtal
* Att avsluta ett tidsbundet avtal i förtid
- Oförutsedda förändringar i livssituationen
* Välkomstpresenter till nya medlemmar
* Betalning
* Att ange pris
* Lagar och paragrafer som ligger bakom riktlinjerna
* Andra konsumenträttsliga riktlinjer

Läs om alla riktlinjer här >>

Syftet med dessa riktlinjer var för gymföretagen att förstå vilka rättigheter som konsumenten har samt skäligheten i vad ett gym kan skriva in i sina avtal.

Gymavtal KO

KO väljer nu att stämma Optimal Träning
Nu väljer Konsumentombudsmannen att stämma Optimal Träning i Karlstad inför Patent- och marknadsdomstolen. Detta baserar man på ”oskäliga avtalsvillkor avseende medlemskap på träningsanläggning”. Optimal Träning erbjuder medlemskap med minimiperioderna 12, 24 och 36 månader och KO anser att maximal avtalslängd ska vara 12 månader. Även uppsägningsvillkoren är uppe för diskussion och KO menar att maximalt en månads uppsägnimgstid är skäligt.

Till SVD har Carolina Andersson på Konsumenverket uttalat sig - "Vi anser att bindningstiderna till många gym i dag är för långa och vi måste få fram en praxis på hur lång en bindningstid på ett gym får vara. Gymkort är en tjänst som kan behöva omprövas efter ett år om någon kanske får sämre ekonomi och inte har råd med dyra gymkort, eller så kan man vilja testa någon annan träningsform. Idag kan du bara säga upp ditt avtal vid flytt till annan ort eller kan du vid sjukdom under en viss period frysa medlemskapet. Det blir en obalans som bara gymmet och inte konsumenten tjänar på. Att förbinda sig till ett gym över ett år är orimligt”.

KO menar att bindningstider för telefonabonnemang är lagstadgat och att samma praxis också bör finnas för gym.

Att KO väljer att stämma just Optimal Träning beror på att bolaget efter Konsumentverkets anmärkning om oskäliga bindningstider ändå inte ändrat sina regler. Så här menar Mattias Sandberg, verksamhetsansvarig vid Optimal Träning - ”Jag håller inte med om att lång bindningstid på gymkort skulle missgynna kunden. Allt är frivilligt, kunden har alltid ett val och kan engångs-träna eller träna långsiktigt för att nå sina hälsomål. Större delen av våra kunder väljer helt frivilligt att teckna ett avtal på 36 månader”.

Vill du läsa KO´s underlag för sin stämning, klicka här >>

Rate this item
(0 votes)
Last modified on onsdag, 17 maj 2017 13:07
Björn Johansson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo