Print this page

Actic släpper rapport om 2018

Actic Group AB publicerade nyligen en gedigen årsberättelse på 100 sidor. Massor av läsvärd information finns tillgänglig, dels om branschen och självklart om Actic.

Per den 31 december 2018 drev Actic 177 verksamheter med drygt 220 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige (128 anläggningar), Norge (24 anläggningar) , Tyskland (24 anläggningar) och Österrike (1 anläggning). 
 
Actic grundades 1981 som Nautilus Gym men bytte namn 2010 till just varumärket Actic. Under resans gång har man ägts av två Private Equity bolag och ett stort steg togs i april 2017 då IK Investments Partners börsnoterade Actic. Den operationella modellen och samarbetet med kommuners simhallar, tillsammans med Actics klusterbaserade expansionsstrategi utgör kärnan i Actics affärsmodell.
 
Actic har fyra typer av anläggningar. Full-Service, där både gym- och badverksamhet drivs med egen personal, Gym & Bad där Actic bedriver gymverksamheten och externa samarbetspartners driver badverksamheten, Stand-alone där bedrivs enbart gymverksamhet samt In-house där extern personal driver gymmet. Cirka 65 procent av anläggningarna är belägna i offentliga simhallar som oftast ägs av kommuner, med simning som en del av Actics medlemskap.
 
Nye VD:n Anders Carlbark säger:
"Nettoomsättningen ökade med 7 procent under 2018 till 941 miljoner kronor, drivet av förvärv. Det underliggande rörelseresultatet var i linje med föregående år, vilket är otillfredsställande givet de förvärv som gjorts. Att framöver driva en kundfokuserad agenda som stärker vår medlembas och ger lönsam tillväxt har högsta prioritet. Vi har inlett ett operativt förändringsarbete, och arbetet med den strategiska planen för de kommande åren pågår för fullt och kommer att presenteras inom kort.
 
Jag har under mars månad besökt IHRSA som är en av världens största mässor inom träning och hälsa. Där fick jag input till branschtrender, strategi och inspiration. Besöket har tydligt förstärkt min bild av den spännande resa träningsbranschen har framför sig där de flesta länder, forskare och hälsoorganisationer ser träning som en allt viktigare och mer nödvändig aspekt till ett välmående liv och ett mer hållbart samhälle. Globalt innebär det högst troligt att vi fortsatt kommer se en ökad andel av befolkningen som tränar och en stark tillväxt inom både de fysiska och digitala kanalerna inom träning under en lång tid framöver”.
 
Några av Actics rapporterade siffror från helåret 2018:
* Nettoomsättningen ökade till 941,2 miljoner kronor, en tillväxt om 7 % varav 0 % organiskt.
* Snittintäkten per medlem ökade med 2 % till 346 kronor.
* Justerat rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 142,2 miljoner kronor, med en marginal om 15,1 %.
* Årets resultat uppgick till 22,9 miljoner kronor.
* 83 % av omsättningen kom från försäljning av gymkort.
* 11 % av omsättningen kom från försäljning av PT.
* PT-penetrationen uppgår till drygt 5 % av medlemsbasen.
 
Actic 18
 
Göran Carlson, styrelsens ordförande menar:
"Vi har kommit till den punkten då vi måste inventera vad som är processer från den gamla tiden, vad som tillkommit och hur det borde vara om vi tog fram ett vitt papper. Sedan börsnoteringen i april 2017 har vi inte levererat i enlighet med våra finansiella mål. Det innebär dock inte att Actic går dåligt. Tvärtom finns det stabila intäkter och kassaflöden. Men vårt erbjudande och vår operationella excellens är inte där vi utfäst att den ska vara".
 
Actic har paketerat sig bra och har en mycket skalbar plattform. Möjligheterna för fortsatt expansion och bättre lönsamhet är goda men självklart är marknaden hårt konkurrensutsatt.
 
Rate this item
(0 votes)
Last modified on onsdag, 01 Maj 2019 12:17
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Latest from Björn Johansson

Related items