Sverige behöver en PT-remiss

För folkhälsans bästa. I samtalet mellan gymsverige och folkhälsosverige vill jag lyfta förslaget att införa en PT-remiss (eller liknande) i Sverige. Låt oss samtala och inte längre ansvarslöst rycka på axlarna och hävda att personliga tränare saknar kunskap och legitimitet för att kunna stötta människor i en hälsofrämjande livsstilsförändring. 

En PT-remiss skulle kunna innebära att specifika resurser viks till människor som hälso-sjukvården har identifierat vara i riskzonen för exempelvis hjärt-kärlsjukdom. En naturlig koppling i detta arbete är när hälso-sjukvården skriver ut Fysisk aktivitet på Recept (FaR®). 
 
FaR® är idag en inarbetad metod som sjukgymnaster och läkare använder för att ordinera fysisk aktivitet med syftet att ersätta/motsvara effekterna av medicinering. Det faktum att FaR® recept skrivs ut av läkare gör den auktoritativ, vilket kan vara viktigt för att motivera människor till ett aktivare liv. Dessutom har studier visat att FaR® kan öka patienters träningsnivåer. FaR® är på många sätt en succéprodukt för att förebygga och behandla sjukdomar och symptom med en hälsofrämjande metod utan risk för biverkningar som kan förekomma vid läkemedelsordinationer. FaR® som metod kan stärkas genom att dessutom rekommendera stöttning av personliga tränare, både i form av fysisk träning men även genom hälsorådgivning.
 
Det finns olika åtgärdsnivåer för sjukdomsförebyggande metoder; enkla råd, rådgivande samtal samt kvalificerat rådgivande samtal. Personliga tränare med lämplig kompetens, i nära samarbete med träningscenter, kan stötta individer i de olika åtgärdsnivåerna. Vissa personliga tränare kan arbeta med generella rekommendationer, eller mer individanpassat med regelrätta rådgivande samtal och andra med upprepade kvalificerade rådgivande samtal som till exempel motiverande samtal. FAR®-recept kan vara grundstommen i ett samarbete mellan läkare och klientansvarig personal (med lämplig kompetens) på en träningsanläggning. 
 
Nya kunskapskrav för en PT
Den som föreskrivit FAR® (t.ex. läkaren) är ansvarig för att uppföljning sker så väl som för avgörandet om hälsoutfallet är positivt. Återkoppling till den som förskrivit FAR® kan genomföras av klienten eller av klientansvarig efter överenskommelse. Klientansvarig personal kan vara en personlig tränare med lämplig kompetens alternativt en hälsovetare eller hälsopedagog. Detta kräver att träningsanläggningarnas arbetssätt förändras i grunden.
Det främsta problemet är bristfällig kompetens för personliga tränare, inte minst för att ta emot klienter med fysisk aktivitet på recept.
 
Personliga tränare måste arbeta med gällande vetenskapligt baserade metoder när de arbetar med människors hälsa och livsstilsförändring. De måste vara utbildade i grunderna i levnadsvanor som förebygger de vanligaste sjukdomarna. Den mest eftertraktade bakgrunden för en personlig tränare kan tyckas vara den med akademisk utbildning som exempelvis; folkhälsovetare, hälsovetare, sjukgymnast, fysioterapeut, idrottslärare och hälsopedagog. Det är inte ovanligt att dessa yrkesgrupper tar steget in i träningsindustrin och arbetar t.ex. som personlig tränare. Utbildningsföretag, universitet, folkhögskolor kan utveckla vetenskapligt baserade kurser och utbildningar inom exempelvis sjukdomsförebyggande och motiverande samtal. 
 
Träningscenter skulle kunna nischa sig genom att fokusera på att arbeta med människor i en livsstilsförändring och arbeta med långsiktigt hållbara hälsosamma levnadsvanor som förebygger sjukdom. När aktörer inom hälsa och sjukvård så väl som friskvårdsbranschen kan samarbeta har vi skapat helt nya förutsättningar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.
 
Liv kommer att räddas och pengar kommer att sparas så väl som tjänas.
————
Vill du veta mer om hur du som PT kan arbeta hälsofrämjande?
Boken ”PT-Evolutionen: Vägen till hälsa & lustfylld träning” presenterar hur gymsverige och personliga tränare konkret kan arbeta för att stötta människors hälsa.
* Författare till artikeln är Hälsovetare och Författare Henrik Beyer. 
 
HenrikBeyer
 
Rate this item
(1 Vote)
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB