Träna och coacha 70 plussare digitalt

Ingen har blivit mer drabbad av covid-19 pandemin än de äldre. Tyvärr leder all isolering till märkbar försämrad fysisk prestationsförmåga.

Det är sedan tidigare välkänt att den dagliga fysiska aktiviteten minskar i takt med åldrande - men nu blir detta än mer påtagligt. Detta eftersom restriktionerna som satts in för att bromsa smittspridningen av det nya coronaviruset innebär isolering för många äldre. I ivern att skydda denna målgrupp minskas kraftigt deras möjligheter att träna och vara fysiskt aktiva.
 
Och att träna är extremt viktigt - fysisk inaktivitet är ett globalt samhällsproblem som ökar risken för flertalet sjukdomar och är den fjärde starkaste riskfaktorn för förtidig död.
 
Även äldre kan träna digitalt
Forskare vid Umeå universitet har i en ny studie utvärderat digital hemmaträning för äldre personer. Resultaten visade att det tycks vara en lämplig träningsmetod för äldre som samtidigt kan leda till minskad fettmassa och bibehållen muskelmassa. Eftersom träningsprogrammet levereras via internet och utförs i hemmet med enkla medel finns det stor potential att nå ut till en bred massa.
 
”Efter endast 10 veckors digital hemmaträning såg vi en genomsnittlig minskning av fettmassan med 0.5 kg och en samtidigt bibehållen muskelmassa hos 70-åringar. Resultaten är viktiga då vi vet att fysisk inaktivitet, hög fettmassa och låg muskelmassa är kopplade till ökad risk för till exempel typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom", säger Marcel Ballin, doktorand vid Enheten för geriatrik, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.
 
I en randomiserad kontrollerad studie jämförde Marcel Ballin och kollegor vid Umeå universitet övervakad gruppträning med digital hemmaträning hos 77 stycken 70-åriga kvinnor och män. Hälften av deltagarna fick 10 veckors övervakad gruppträning och hälften fick 10 veckors digital hemmaträning. Träningen bestod av enkla helkroppsövningar som deltagarna utförde i korta intensiva intervaller.
 
Deltagarna som tränade hemma streamade träningspassen via en internethemsida. Resultaten visade att gruppträningen gav en genomsnittlig minskning i fettmassa om 1 kg, jämfört med den digitala träningen som gav en minskning om 0.5 kg.
 
"Det är dock viktigt att poängtera att bara för att en viss typ av träning, i detta fallet gruppträning, är mer effektiv så passar det inte nödvändigtvis alla. Därför är det betydelsefullt att hitta alternativa sätt att minska trösklarna till träning för äldre. 
 
Forskarna lyfter också fram ett annat viktigt fynd, nämligen att följsamheten till det digitala träningsprogrammet var väldigt hög och deltagarna hade övervägande positiva upplevelser av den.
 
”Det är väntat att övervakad träning ger större effekter på kort sikt, men fynden gällande hög följsamhet och genomförbarhet av den digitala träningen är särskilt intressanta. Inte bara ur ett långsiktigt perspektiv, men även här och nu med tanke på den rådande pandemin. Då restriktionerna som införts försvårar för äldre att vara fysiskt aktiva och träna kan digital hemmaträning fungera som ett ypperligt verktyg för att främja fysisk aktivitet under den pågående covid-19 pandemin", avslutar Marcel Ballin.
 
För gymbranschen är detta en lärdom - även 70 plussare kan tränas och coachas digitalt.
Rate this item
(0 votes)
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB