Fettförbränning - en storsäljare i gymbranschen

Fettförbränning, fettförbränning och fettförbränning - detta magiska ord är en stor motivator för de flesta som besöker gym.

Det är ingen hemlighet att ”ta hand om sitt utseende” är en stor anledning till varför individer besöker gym. Då är det fokus på att ”bränna sitt fett och forma sina muskler”. Detta stora efterfrågan på fettförbränning är något som gymbranschen ska använda till sin fördel. Men på att professionellt sätt - där vi mot kunden agerar kompetent och bara lovar det vi kan hålla.
 
Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket är två bra källor kring allt som är kopplat till Svenskens övervikt. Och vad det innebär för hälsan. De skriver bland annat -
 
Ett stort folkhälsoproblem
Övervikt och fetma är ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. I dag har hälften av alla vuxna män, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn övervikt eller fetma. För att förebygga övervikt behövs många olika åtgärder där maten är en viktig del.
 
Övervikt och fetma ökar risken för att drabbas av ett flertal olika sjukdomar och är bland de främsta orsakerna till förlorade friska levnadsår i Sverige. Övervikt och fetma ökar bland annat risken för typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. Fetma ökar också risken för vissa cancerformer, till exempel bröstcancer och prostatacancer. Fetma kan även göra det svårare för kvinnor att bli gravida. Ledförslitning och urininkontinens är också vanligare bland personer med fetma än bland normalviktiga.
 
Drabbar över 50 % av befolkningen
Mer än hälften (51 procent) av Sveriges befolkning i åldern 16–84 år uppgav 2018 övervikt eller fetma (BMI 25,0 eller högre). Förekomsten var högre bland män, 58 procent, än bland kvinnor, 45 procent. Motsvarande siffror för fetma enbart (BMI 30,0 eller högre) var 16 procent bland män och 15 procent bland kvinnor.
 
Overvikt1
 

Räkna ut BMI
WHO har tagit fram ett internationellt mått på övervikt och fetma som kallas BMI – Body Mass Index. Måttet bygger på förhållandet mellan längd och vikt.

Man räknar ut sitt BMI genom att ta sin vikt i kilo delat med sin längd i meter i kvadrat. En person som väger 68 kilo och är 1,67 meter lång har alltså ett BMI på 68/(1,67 x 1,67) = 24.
 
Om man har ett BMI på mellan 18,5 och 25 räknas man som normalviktig. Att ha ett lågt BMI, under 18,5 är inte heller bra för hälsan och kallas för undervikt. Ligger BMI mellan 25 och 30 räknas det som övervikt och om BMI ligger över 30 räknas det som fetma.
 
Overvikt2
 
BMI är inte alltid ett bra mått
BMI är ett grovt mått som inte tar hänsyn till hur stor del av kroppsvikten som är muskler och hur stor del som är fett, eller hur fettet är fördelat i kroppen. Därför kan inte BMI-värdet användas för kroppsbyggare eller elitidrottare.
 
För personer över 70 år verkar ett något högre BMI vara det mest hälsosamma (cirka 25-30) men det har inte fastställts några andra BMI gränser än för yngre vuxna. Ett BMI under 22 kan för personer över 70 år vara ett tecken på undernäring.
 
BMI-måttet kan inte heller användas för barn. I stället används ett annat mått, ISO-BMI, där man förutom längd och vikt även tar hänsyn till barnets ålder och längdtillväxt. Detta görs på barnavårdscentralen (BVC) och i skolhälsovården.
 
Midjemått
Var på kroppen fettet sitter spelar roll för hur mycket risken för sjukdomar ökar. Att fettet sitter kring magen, så kallad bukfett är kopplat till betydligt större hälsorisker än om fettet sitter jämnare fördelat på kroppen.
 
Det enklaste måttet på bukfetma är att mäta kring midjan med ett måttband. Midjemåttet ska mätas mitt mellan nedersta revbenskammen och höftkammen.
Om BMI är över 25 och midjemåttet samtidigt är högt innebär det en förhöjd risk för att få olika sjukdomar.
 
Overvikt3
 
Ta reda på vad din kropp består av
Utöver BMI och Midjemåttsmätning finns det olika metoder där man kan identifiera vad kroppen består av. Fokus ligger då inte på ”hur mycket man väger" - utan istället handlar det om att konstatera vad det är som väger. Framförallt ta reda på mängden och fördelningen av muskler, fett och vätska. Med testutrustning som exempelvis InBody och Tanita får du direkta mätningar av kroppssammansättningen.
Rate this item
(0 votes)
Björn Johansson

Björn Johansson är nu inne på sitt 30:e verksamhetsår inom branschen för träning och hälsa.
Björn är en före detta VM-deltagare, landslagsman och Svensk Mästare inom friidrott. Genom idrotten fick han stipendium som möjliggjorde 5 års studier på the University of Texas at Austin till "exercise physiologist".
Efter utbildningen flyttade Björn tillbaks till Sverige och har under sin karriär startat, ägt och varit operativt verksam i ett flertal företag.
De senaste 19 åren har Björn haft full fokus att som "lönsamhetskonsult" arbeta med kommersiella gym inom område som management, marknadsföring, försäljning och kundtrohet.
Björns idéer, verktyg och system har inspirerat och implementerats på över 400 olika gym runt om i Norden. Han är också en uppskattad föreläsare med uppdrag såväl i Norden som i England, Tyskland och Portugal.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo

© 2020 GymBusiness All Rights Reserved. Designed By Aitellit AB