Mer aktivitet i skolorna

I tider då svenskens kondition och kroppskonstitution blir allt sämre måste vi ta dessa hälsoproblem på allvar. Självklart är skolans värld en ypperlig plats att börja implementera en livsstil där fokus ligger  på fysisk aktivitet som en viktig pusselbit i den totala hälsobilden.

MEIH = Mer Energi i Hummelsta är ett spännande projekt som startade hösten 2014 på Hummelstaskolan i Enköping. Hummelstaskolan är en landsbygdsskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Mer Energi i Hummelsta är ett 5-årigt projekt (pågår fram till och med 2019) som har som mål att förbättra den sociala hälsan och vägen dit går genom utökad fysisk aktivitet som förväntas ge följande effekter:
 

• Barn som är fysiskt aktiva presterar bättre i alla skolämnen, de har också en bättre koncentrationsförmåga. Fysiskt aktiva barn får också en bättre nattsömn.

• Skapa en lugnare och mer harmonisk skolmiljö eftersom barnen över tid lär sig kanalisera sin energi till tillfället för den dagliga fysiska aktiviteten.

• Ökat intresse för fysisk aktivitet på egen hand. Detta medför en förbättrad folkhälsa med minskade kostnader för samhället pga. livsstilsjukdomar.

• Stärka eleverna motoriskt och göra dem säkrare på sig själva och sin förmåga att delta. Detta är viktigt eftersom ett stort hinder för många barn idag att delta i frivilligidrotten (idrott som inte bedrivs i skolan) är att de är rädda för att misslyckas.

• Förbättra sannolikheten att elever som så önskar går vidare till högre studier tack vare ökade meritvärden.

På Enköpings kommuns hemsida kan vi läsa - "I projektet vill vi ge alla eleverna en bättre social och fysisk hälsa för att var och en ska nå sin fulla potential. Vi menar att barn som är fysiskt aktiva presterar bättre i alla skolämnen, har en bättre koncentrationsförmåga och sover bättre".

MEI har fått ett ekonomiskt bidrag på 500 000 kr i fem år (totalt 2 500 000 kr). Pengarna kommer från en sociala investeringsfond där kommunens nämnder är behöriga att ansöka om medel. Fonden prioriterat satsningar som är förebyggande, som ska utveckla ordinarie verksamhet och som sker i samverkan mellan interna och externa aktörer.

Projektets upplägg bygger på:


* Öka den planerade fysiska aktiviteten med 100 %. Det innebär för eleverna i skolan en ökning från tidigare 2 timmar per vecka till 4 timmar per vecka. 

* Eleverna har ”Idrott och Hälsa” som vanligt 2 timmer per vecka där ämnet bedöms och betygssätts samt ytterligare 3 ”aktivitetspass” per vecka. 

* Aktivitetspassen är upplagda på 60 minuter varav 5 minuter är till ombyte innan och 15 minuter till dusch efter. Ett aktivtetspass innehåller således 40 min fysisk aktivitet. Aktivitetspasset skall vara så enkelt så att alla elever har möjlighet att genomföra passet i hög intensitet. Tonvikten på aktivitetspassen kommer att ligga på uthållighet. Forskning har visat att det är här som man har de stora vinsterna, speciellt vad gäller den kognitiva förmågan hos unga vuxna, under projektet kommer undersökas uthållighetens och träningens inverkan på elever i grundskolan.

Fysisk aktivitet 4 timmar per vecka gör att skolan hamnar nära de rekommendationer som finns idag, egentligen lite under eftersom ämnet IdH även innehåller teoretiska moment vilket gör att aktivitetstiden egentligen är närmare 40 minuter per lektion. Men det är inte meningen att skolan skall stå för ALL fysisk aktivitet för barn i samhället.

Projektet är omfattande och innebär många utmaningar. För att få stort engagemang måste aktivitetspassen vara både roliga, intressanta och pulshöjande. En nyckelfaktor är även att tydliggöra projektets syfte och mål för hemmen så att det pratas positivt om projektet och fysisk aktivitet ”vid matbordet”. Inom projektet är det viktigt att alla får möjlighet att delta, därför tillhandahåller skolan kläder till utlåning, skor och handdukar till de elever som har glömt eller av annan anledning inte har med sig ombyte.

Som alla andra stora projekt måste MEIH mäta olika faktorer för att påvisa resultaten av alla insatser. Ett forskarlag på Karolinska Institutet följer utvecklingen av elevernas kognitiva förmågor såsom förmågan att minnas, dra slutsatser, använda språk och göra matematiska beräkningar. 

Utöver förändringar i elevernas kognitiva förmåga vill man även mäta:

• Sjukfrånvaro

• Skolresultat (betyg, nationella prov osv)

• Elevernas kondition/uthållighet

• Deltagande i aktiviteter utanför skolan

En av de stora utmaningar som tidigare nämndes är att göra aktivitetspassen roliga, intressanta och pulshöjande. Därför är det viktigt att eleverna förstår hur puls och fysisk ansträngning hänger ihop. För att kombinera det roliga, intressanta/lärorika och samtidigt öka intensiteten kommer skolan tillsammans med Activio under hösten att göra en undersökning huruvida grafisk presentation av pulsen ökar graden av intensitet på aktivitetspassen.

Att det i skolans värld satsat mer på elevernas fysiska aktivitet och hälsa måste ses som positivt för de lokala gymmen. Ett av projektets mål är att skapa elever som vill vara aktiva på icke skoltid. Självklart kan gymmet vara en perfekt partner för att förverkliga detta mål. Skolorna kan även behöva gymmens expertis för att fungera som en kompetent partner för aktiviteterna under skoltid. Uppmaningen är - inled en diskussion med skolorna på din ort och referera till projektet MEIH = Mer Energi i Hummelsta. Ett konkret förslag är att bjuda in ansvarig personal för MEIH som under en föreläsning kan ”inspirera och informera” ansvarig skolpersonal på just din ort.

Kontaktperson för MEIH är -

Mattias Hertz

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer genom att klicka här >> 

 

Rate this item
(0 votes)
Björn Johansson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo