Ny folkhälsorapport publicerad

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att årligen lämna en rapport om utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Några intressanta fakta kom fram i 2017 års rapport som tar upp statusen på folkhälsan i Sverige.

”Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017” är tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för i första hand politiker och tjänstemän i regering och riksdag men kan även vara användbar för andra med intresse för folkhälsofrågor. Här kommer gymbranschen in som en aktör. Vi får här en övergripande nulägesbeskrivning av ”hälsan" i Sverige och där så är möjligt redovisas även utvecklingen under den senaste tioårsperioden.

I rapporten framkommer bland annat:

* Ett STORT folkhälsoproblem är att allt fler väger för mycket. I åldersgrupperna 45-64 år och 65-84 år har 61 procent av svenskarna övervikt eller fetma. Det är dubbelt så vanligt som i den lägsta åldersgruppen 16-29 år, där 29 procent har övervikt eller fetma. Andelen män med övervikt eller fetma är större, 58 procent, jämfört med 44 procent bland kvinnor.

* Den psykiska ohälsan ökar bland unga.

Fetma aa

* Utbildningsnivån är avgörande - ohälsan är större bland personer som endast har grundskoleutbildning än bland dem som har fortsatt att studera efter gymnasiet.
Hälsa i allmänhet är sämre ju lägre den socioekonomiska positionen är och detta har blivit allt tydligare i Sverige de senaste tio åren.

* Det är positivt att riskkonsumtionen av alkohol minskar och andelen som röker dagligen minskar.

* Medellivslängden ökar, vilket innebär att dödligheten minskar - det gäller exempelvis både från hjärt-kärlsjukdom och de fyra vanligaste formerna av cancer.

"Vår rapport visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan och arbetet måste bli en viktig del i all samhällsplanering", uttalar sig generaldirektör Johan Carlson i Folkhälsomyndighetens pressmeddelande.

Hitintills måste det konstaterats att dessa rapporter har inte haft någon större påverkan på politikernas agenda. Brist på fysiskt aktivitet och andra livsbejakande åtgärder som påverkar Svenskens hälsa negativt, har aldrig legat högt på prioriteringslistan i de diskussioner som genomförs på regeringsnivå. Behovet av att ”satsa på sin hälsa” är enormt - undersökningar visar att när vi når 2020 kommer 2/3 av alla sjukdomar direkt kunna relateras till livsstilsvanor. Här har politikerna ett gigantiskt problem - vem ska betala för behandlingen av all denna sjukdom?

Hela rapporten kan du läsa här >>

Rate this item
(0 votes)
Björn Johansson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo