Mindfulness - en del av ett gyms utbud?

Psykisk ohälsa är den den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige. Dessa reaktioner på svår stress skapar långa sjukskrivningsperioder. Kan aktiviteter kring ”Mindfulness" vara en lösning och hur kan man som gym ta in detta i sitt utbud?

Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa har fördubblats på bara fem år - dessutom är dessa sjukskrivningar hela 70 procent längre än för alla andra sjukskrivningar. Ute bland gymmen är man vana att hantera fysiska problem men egentligen är stressrelaterade problem som ger en psykisk åkomma minst lika viktig att skapa en lösning kring. Medlemmarna på ett gym känner sig ofta psykisk utmattade och försöker genom fysisk träning hitta ny energi. Kanske ska ditt gym komplettera utbudet med ännu fler aktiviteter kring ”Mindfulness” för att erbjuda en helhet både för kropp och själ?

Vad är mindfulness
Mindfulness kan översättas som sinnesnärvaro där man tar fasta på ögonblicket. I Norge kallas det för ”uppmärksamhetsträning". Det handlar om att vara medveten om känslor, sina egna och andras, för att därmed kunna uppehålla en balans mellan förnuft och känsla. Mindfulness är en meditationsteknik som bygger på att vara uppmärksam på det som händer just nu. Du måste påverka tanken till att vara nyfiken och accepterande utan att du värderar eller dömer det du upplever i nuet. Metoden används inom sjukvården för att minska stress, ångest och nedstämdhet. Nu börjar gymmen även bli ett forum för denna metodik - genom en instruktör kan medlemmarna få hjälp med tekniker som ökar deras förmåga till mindfulness. Du lär dig bli medvetenhet om hur kropp, känslor och tankar påverkar varandra i ett ständigt samspel.

En viktig del i mindfulness är en accepterande hållning mot dig själv - att du inte är dömande utan ser kärleksfullt och ömsint på dig själv. Detta har stor betydelse för att du ska må bra eftersom känslor styr tankar och beslut. Därför är det viktigt att lyssna inåt genom att ägna sig åt själviakttagelse. Då blir du mer medvetna om vad som pågår i kroppen.

Det finns sju sinnesstämningar inom mindfulness:

Acceptans – se verkligheten som den är, inte som vi vill att den ska vara.

Icke-dömande – vi betraktar våra tankar och känslor utan att döma.

Tålamod – att utstå väntan, allt har sin tid. Låta fröet gro i sin takt.

Tillit – öva tilliten till oss själva och vår intuition. Lita på det vi känner.

En nybörjares sinne – vara nyfiken och se världen ur ett barns perspektiv

Icke-strävan – släppa förväntan/kamp och få mer lekfullhet och flow.

Släppa taget – att inte fastna i tankar, känslor och idéer och föreställningar.

Meditation och olika former av yoga är bra aktiviteter som lockar fram en positiv sinnesnärvaro. Genom att meditera blir du mer uppmärksam på dig själv, dina tankar, känslor, hur det känns i kroppen och hur du beter dig. Då lär du dig vilka mönster och reaktioner som påverkar dig i nuet.

mindfulness person

Hur påverkar mindfulness hälsan?
Det finns ingen vetenskaplig undersökning som tydligt bevisar vad som är bra och vilken effekt mindfulness har i detalj på hälsan. Men många utövare upplever minskad stress, ångest och nedstämdhet. Det uppfattas även ge positiva effekter för att hantera smärta och ge bättre sömn. Rent kognitivt förbättras minnet, kreativiteten, sätt att lösa problem och förmågan att hantera stress och andra negativa känslor.

Stimulansen kommer från möjligheten att kunna släppa hjärnans negativa tankar. Hjärnan har svårt att skilja på det som är verkligt och det som är påhittat. Därför gör den inte skillnad mellan det du tänker och det du upplever i verkligheten. Det innebär att om du tänker tankar som gör att du blir orolig eller stressad reagerar kroppen som om det verkligen var så. Samma sak om vi kopplar på positiva tankar - då lär sig hjärnan att lättare fånga upp saker som vi mår bra av.

På senare tid talas det också om kognitiv kontroll - att mindfulness ger en mer fokus och hålla siktet inställt på att uppnå mål. En person med hög kognitiv kontroll kan hålla sig lugn i stressade situationer och snabbt återhämta sig från motgång. Dessa egenskaper är viktiga för att nå resultat med sin träning på gymmet.

Enklast tränas mindfulness under en form av meditation, yoga eller enklare fysiska övningar. Instruktören kompletterar aktiviteten med muntliga instruktioner i kombination med lugnande musik. 

Rate this item
(2 votes)
Björn Johansson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra partners

Om oss

Om oss
GymBusiness.se är Sveriges ledande B2B plattform för dig som vill driva ett framgångsrikt gym

gymb logo